آثار هنری نفسگیر آرتیست کانادایی (19 عکس)

آثار هنری دلهره آور هنرمند کانادایی

نگاه کردن آثار «ماسکال لاسر» آرتیست کانادایی پیوسته با دلهره و پریشانی همراه است. وقتی آتار جور وا جور او را نگاه میکنید ناخودآگاه به وحشت افتی مخفی در وجود شما تسری پیدا میکند و همانند پرتاب سنگی، برکه ی آسایش شما را کشور چین و شکن می اندازد.
خصوصی «سرزه به نقل از تابناک با تو»؛ با نگاه کردن ریسمانی پوسیده که در هر زمان امکان دارد پاره شود چه حسی به شما دست می دهد؟ بی شک پریشانی و دلهره نخستین حالت امکان می دارد. نگاه کردن آثار «ماسکال لاسر» آرتیست کانادایی پیوسته با دلهره و پریشانی همراه است. وقتی آثار جور وا جور او را نگاه میکنید ناخودآگاه به وحشت افتی مخفی در وجود شما تسری پیدا میکند و آسایش شما را به هم میریزد.
در این گزارش شما را به نگاه کردن آثار حائز اهمیت از این آرتیست چیره دست فرا میخوانیم. داوری درباره کیفیت آثار او با خود شماست.

****لطفا نظر دهيد****

نگارش توسط: كامران ز.

عکس های گوناگون در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است ««« »»» بيار باده که مستظهرم به همت اوآثار هنری نفسگیر آرتیست کانادایی (19 عکس)


TT / 184 --- TP / 85%

گردآوری شده توسط : كامران ز.
تاریخ گردآوری : 2017-08-15
در دسته بندی : دلهره
برچسب ها : هنری , هنرمند

مطالب مرتبط