6 اثر تن آرامی بر اندام مادران حامله/ امواج آلفا را مهم دانید!

6 تأثیر تن آرامی بر بدن مادران باردار/ امواج آلفا را دست کم نگیرید!

تکنیک تن آرامی برای زنهای حاملگی که از درد زایمان وحشت دارند و با شنیدن تجربه های دیگران بیشتر دچار دلهره و پریشانی می شوند بسیار نقش می دارد. چون آنها با تمرین مدوم این تکنیک مییاموزند که به چه صورت درد و تنش را در هنگام زایمان از خود رانند و مقاومت بدن شان را زیاد کنند. به همین علت ما به مکالمه با سکینه بهبودی، کارشناس مامایی توجه کردیم و از او خواستیم تا درباره چگونگی تاثیر این تکنیک بر بدن مادران باردار برای مان توضیح دهد.
بهبودی درباره تکنیک تن آرامی نقل میکنید: این تکنیک برای کاهش درد و تنش های زایمان بسیار نقش می دارد. تن آرامی باعث هماهنگی واکنش های روانی و فیزیولوژیکی می شود که در هیپوتالاموس مغز پیش مییاید و همچنین تحریکات دستگاه اعصاب مرکزی را کم میکند. این تکنیک در واقع نوعی مقاومت فیزیولوژیکی بدن نسبت به استرس است. در مواقع استرس و دغدغه سطح آدرنالین خون بالا می رود و تن آرامی باعث می شود بدن با این جریان مقابله کند و باعث تنظیم تنفس، تنظیم ضربان قلب، تنظیم بیماری فشارخون و متابولیسم بدن می شود.
تنظیم این فاکتور ها از طریق پیش گیری از عملکرد فعال کننده های دستگاه عصبی انجام می شود. وقتی که آدرنالین، دستگاه عصبی خودکار را فعال می کند، تکنیک تن آرامی از آن پیش گیری می کند. هر وقت عضلات ما سفت و منقبض شوند، سختگی و درد را بیشتر حس می کنیم اما تن آرامی باعث می شود بدن و عضلات شل شوند و حس خستگی و درد را کمتر احساس کنیم.
تأثیرات تن آرامی بر بدن

بهبودی با اظهار این که تن آرامی یاری میرساند مغز در وضعیت آلفا قرار بگیرد، درباره آن توضیح می دهد: وقتی که امواج آلفای مغز تولید می شوند، کارایی و قدرتمندی ذهن بسیار افزایش مییابد و شرایط دلخواه برای بدن به دست مییاید. پرتوی آلفای مغز بسیار قوی و مربوط به سطح نیمه خود آگاه مغز است و این پرتو ها تنها در وضعیت نیمه هوشیاری و آرامش، استراحت و نیمه تابیده می شوند.
در شرایط به وحشت افت و استرس (در زمان زایمان) یک واکنش غیر ارادی در بدن خانم ها به وجود مییاید و در پی آن واکنش، آدرنالین و نور اِپی نفرین ترشح می شوند. این دو، هورمون های استرس زا هستند که جریان خون به مغز و شش را زیاد میکنند. همچنین این دو هورمون سبب افزایش ضربان قلب مادر و افزایش تعداد تنفس می شود که جزو دستگاه سمپاتیک بدن هستند. اما در مقابل دستگاه سمپاتیک، دستگاه پاراسمپاتیک وجود دارد که آرامش و آسانی را برای مادر به همراه دارد و به طور کلی عملکرد کلی بدن را بهبود می بخشد.

زنهای حاملگی که می خواهند عملکرد بدن شان و هضم و جذب مواد غذایی آنها در زمان حاملگی خوب باشد، قادر می باشند این تمرین را به انجام رسانند. در تن آرامی، عملکرد نیمه راست مغز فعال شده و در پی آن دستگاه پاراسمپاتیک بدن فعال می شود، در نتیجه عملکرد بدن بهبود مییابد. علاوه بر تن آرامی، افکار معنوی، تصورات ذهنی مثبت، موسیقی ملایم، ریتم، رنگ و رایحه باعث فعال شدن نیمکره راست مغز می شوند.
بهبودی درباره نقش تن آرامی در هنگام زایمان نقل میکنید: در طول زایمان و درد ناشی از آن، به وحشت افت و پریشانی باعث افزایش سفتی و تنش عضلات بدن به مخصوص رحم می شود در نتیجه اکسیژن منتقل کنی که از طریق رحم به جفت و جنین انجام می شود، مختل شده و میزان اکسیژن کاهش کشف میکند. از طرفی سفتی دیواره شکم نیز قادر هست کارایی انقباضات رحمی را کاهش دهد. همچنین سفتی عضلات باعث افزایش اسید لاکتیک شده و درد و خستگی را بیشتر می کند.
بنابر این ادراک درد از طرف مادر بیشتر می شود و او باید در این شرایط برای مرحله نهایی زایمان ذخیره سازی انرژی داشته باشد. به همین علت اگه مادر تن آرامی را بلد باشد، قادر هست در هنگام زایمان انرژی بیشتری نگه دارد. شل شدن عضلات، کاهش حس درد، افزایش اعتماد به نفس و افزایش مهار مادر بر اوضاع خودش در هنگام زایمان، در نتیجه تمرین تن آرامی رخ می دهد. مادر حتی با بهره گیری از این تکنیک قادر هست به آسانی با وقایع استرس زای بعد از زایمان و زمان شیردهی آسانتر کنار بیاید. تن آرامی شیوه ای است که نه تنها مادر بلکه همه اعضای خانواده قادر هستند برای کاهش استرس از آن بهره گیرند.
تاثیرات تن آرامی در حاملگی

1- باعث کاهش معضلات بدن مانند سردرد، درد پشت و بیماری فشارخون می شود.
2- کاهش حالات روحی مانند عصبانیت، از کوره در رفتن و خسته شدن
3- حفظ انرژی بیشتر بدن
4- تقویت تمرکز ذهن
5- ارتقای حس مقاومت در برابر معضلات
6- کارایی بیشتر در انجام کار های روزانه

_____________________

تهیه و تدوین : فرهاد ر.

بارداری و زایمان در بخش بارداری و کودک یاری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

با هيچ کس نشانی زان دلستان نديدم ««« »»» يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد6 اثر تن آرامی بر اندام مادران حامله/ امواج آلفا را مهم دانید!


TT / 120 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : فرهاد ر.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : آلفا
برچسب ها : امواج , باردار , آرامی

مطالب مرتبط