آرام جعفری درحال بازی پینت بال با رفقایش! + عکس

آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

آرام جعفری و دوستانش کنار برج میلاد

آرام جعفری با پخش تصویر و عکسی از خودش و دوستانش در حال بازی پینتبال در صفحه شخصی اش نگاشت:

پینتبال در کنار دوستان عزیز.جاتون خالی

عکس شماره 1 ⇩
عکس آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

آرام جعفری درحال بازی کردن پینت بال

عکس شماره 2 ⇩
عکس آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

آرام جعفری در کنار برج میلاد

آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

-نظرات شما مايه دلگرمى ماست-

تهیه کننده: آذرخش س.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش
««« »»»
همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

آرام جعفری درحال بازی پینت بال با رفقایش! + عکس

TT / 5 — TP / 8%

نظر دهید