آرام جعفری درحال بازی پینت بال با رفقایش! + عکس

آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

آرام جعفری و دوستانش کنار برج میلاد

آرام جعفری با پخش تصویر و عکسی از خودش و دوستانش در حال بازی پینتبال در صفحه شخصی اش نگاشت:

پینتبال در کنار دوستان عزیز.جاتون خالی

عکس شماره 1 ⇩

آرام جعفری درحال بازی کردن پینت بال

عکس شماره 2 ⇩
عکس آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

آرام جعفری در کنار برج میلاد

آرام جعفری درحال بازی پینت بال با دوستانش! + عکس

-نظرات شما مايه دلگرمى ماست-

تهیه کننده: آذرخش س.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش ««« »»» همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بودآرام جعفری درحال بازی پینت بال با رفقایش! + عکس


TT / 5 --- TP / 8%

گردآوری شده توسط : آذرخش س.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : درحال
برچسب ها : آرام , پینت

مطالب مرتبط