آزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (7)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (7)

عکس شماره 1 ⇩عکس شماره 2 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

تست هوش عکس و تصویری با جواب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید:
عکس شماره 3 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)


عکس شماره 4 ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)


*******************

تهیه شده توسط : پاكمهر و.

معما و تست هوش در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بياموزمت کيميای سعادت ««« »»» ز همصحبت بد جدايی جدايیآزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (7)


TT / 48 --- TP / 104%

گردآوری شده توسط : پاكمهر و.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : بیابید
برچسب ها :

مطالب مرتبط