آزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (۷)

تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (۷)

عکس شماره ۱ ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

عکس شماره ۲ ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

تست هوش عکس و تصویری با جواب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید:

عکس شماره ۳ ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

عکس شماره ۴ ⇩
عکس تست هوش عکس و تصویری: تفاوت ها را کشف بکنید (7)

*******************

تهیه شده توسط : پاكمهر و.

معما و تست هوش در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بياموزمت کيميای سعادت
««« »»»
ز همصحبت بد جدايی جدايی

آزمایش هوش عکسی: اختلاف ها را پیدا بکنید (۷)

TT / 48 — TP / 104%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *