آویز عروسک نمدی

آویز عروسک نمدی

امروز هم با مدد هم می خواهیم عروسکی خوشگل و نمدی نقش فرشته تهیه کنیم برای ساخت این کاردستی با من همراه باشید.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩

لوازم نکته نیاز:
تصویر و عکس آویز عروسک نمدیالگو عروسک نمدی
تصویر و عکس آویز عروسک نمدینخ سفید و سیاه
تصویر و عکس آویز عروسک نمدیسوزن
تصویر و عکس آویز عروسک نمدیقیچی
تصویر و عکس آویز عروسک نمدیحلقه آویز
تصویر و عکس آویز عروسک نمدینمد آبی و زرد

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیابتدا با استفاده ازالگو ، برروی نمد بنفش نقش بدن ، و بر روی نمد سفید بال های فرشته را خوبش زده و با بهره گیری از سوزن ته گرد بر روی نمد آبی متصل می کنیم
.

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیدر مرحله بعد نقش پاها را خوبش زده و در مکان خود وصل می کنیم ، و با نخ هم رنگ بدنه شروع به دوختن بدن بر روی نمد آبی می کنیم.

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیپس از اینکه دوخت بدنه به تمام رسید ، با بهره گیری از نخ سفید ، بال ها را به نمد آبی متصل می کنیم.

تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیپس از دوخت بال ها، سر را در مکان خود می دوزیم.

تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدی در مرحله بعد موها را مطابق الگو بر روی نمد زرد خوبش زده و در قسمت جلوی سرمی دوزیم.


تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیبا بهره گیری از نخ سیاه محل چشم ها و دهان را با بهره گیری از دوخت بخیه معلوم می کنیم.


تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیدر پایان دور تا دور کار را خوبش می زنیم و قسمت های زاید نمد آبی را جدا می کنیم . سپس دقیقا همانند فرشته خوبش خورده روی نمد آبی ، تکه ای دیگر را برای پشت کار خوبش می زنیم.

تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیبا بهره گیری از روبان سه میلی متری سفید انگشتر آویزی تهیه کرده و به بالای سر فرشته متصل می کنیم.


تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیسپس نمد آبی رنگ دوم را که در مرحله هفت خوبش زده بودیم را به پشت کار با دوخت دندان موشی می دوزیم.( دقت کنید که این کار فقط جهت پوشش محل دوخت ها و پاکی کار انجام می شود )

تصویر و عکس شماره 10 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی

تصویر و عکس آویز عروسک نمدیکار نهایی: عروسک نمدی ما با نقش فرشته آماده است.
فرزندها خدا قوت.

تصویر و عکس شماره 11 ⇩
تصویر و عکس آویز عروسک نمدی


شهرزاد فراهانی- سایت هنری


********************************

گردآوری از: پروين س.

سرگرمی کودکان در بخش ویژه کودکان سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بنياد هستی تو چو زير و زبر شود ««« »»» در دل مدار هيچ که زير و زبر شویآویز عروسک نمدی


TT / 162 --- TP / 46%

گردآوری شده توسط : پروين س.
تاریخ گردآوری : 2016-10-20
در دسته بندی : نمدی
برچسب ها : آویز , عروسک

مطالب مرتبط