اخبار هنرپیشگان و شخصیت های ایرانی درباره درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی (62 عکس)

اخبار بازیگران و چهره های ایرانی درباره درگذشت آیت الله رفسنجانی

عکس شماره 1 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی

اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی 

هنرپیشگان و افراد نامدار ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی هر کدام به نحوی احساسات خود را اظهار کردند و تسلیت نقل کردند. ضایعه درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی عکس العملها و پیام های تسلیت انبوه ای درمیان بزرگان و دست اندرکاران ممکلت و همچنین چهره های سیاسی خارجی به دنبال داشت. در جوار همه ی این بزرگان،

چهره های فرهنگی و ورزشی ایران نیز در اینترنت نسبت به این اتفاق تلخ واکنش نمایان کردند و با پیام های تسلیت خود اینترنت را مشکی بر تن کن کردند. هزاران پیام تسلیت در غم فراق سردار محبوبِ مردمان و نطام جمهوری اسلامی و یار قدیمی امام (ره) و رهبری انتشار داده شد که منتخبی از آن در ذیل تقدیمتان می گردد.

سیداحمد خمینی

عکس شماره 2 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیحامد بهداد
عکس شماره 3 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیفرمان فتحعلیان
عکس شماره 4 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسعید روستانشین
عکس شماره 5 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو الهام حمیدی
عکس شماره 6 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجناب احسان علیخانی
عکس شماره 7 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم آنا نعمتی
عکس شماره 8 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیزهرا اشراقی
عکس شماره 9 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیزهرا نعمتی
عکس شماره 10 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم مهراوه شریفی نیا
عکس شماره 11 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیر آقای قلعه نویی
عکس شماره 12 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم مهتاب کرامتی
عکس شماره 13 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجمشید هاشمپور
عکس شماره 14 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیالهام پاوه نژاد
عکس شماره 15 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمحمدرضا شریفی نیا
عکس شماره 16 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسیدجواد رضویان
عکس شماره 17 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبیژن بنفشه خواه
عکس شماره 18 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم آزاده نامداری
عکس شماره 19 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیافشین ذی نوری
عکس شماره 20 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو لادن طباطبایی
عکس شماره 21 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانینازنین بیاتی
عکس شماره 22 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشهرام شکوهی
عکس شماره 23 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبهنام محمودی
عکس شماره 24 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیپرواز همای
عکس شماره 25 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم هنگامه قاضیانی
عکس شماره 26 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسارا خوئینی ها
عکس شماره 27 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیرمهدی ژوله
عکس شماره 28 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرضا توکلی
عکس شماره 29 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمژده لواسانی
عکس شماره 30 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی رحمتی
عکس شماره 31 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیحسین پاکدل
عکس شماره 32 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسپند امیرسلیمانی
عکس شماره 33 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیرحسین رستمی
عکس شماره 34 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعبدالرضا اکبری
عکس شماره 35 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی پروین
عکس شماره 36 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرامین راستاد
عکس شماره 37 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسعید سهیلی
عکس شماره 38 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیصبا راد
عکس شماره 39 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرسول صدرعاملی
عکس شماره 40 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیفرهاد نجفی
عکس شماره 41 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسام نوری
عکس شماره 42 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسردار آزمون
عکس شماره 43 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم الناز حبیبی
عکس شماره 44 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی
نوستالژی اسدی
عکس شماره 45 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی
سارا بهرامی
عکس شماره 46 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم بهنوش بختیاری
عکس شماره 47 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی سلطانی سروستانی
عکس شماره 48 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو سحر قریشی
عکس شماره 49 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبهداد سلیمی
عکس شماره 50 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمریم امیرجلالی
عکس شماره 51 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرضا کیانیان
عکس شماره 52 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجناب رامبد جوان
عکس شماره 53 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشیوا ابراهیمی
عکس شماره 54 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی لهراسبی
عکس شماره 55 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشبنم قلیخانی
عکس شماره 56 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم سیما تیرانداز
عکس شماره 57 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیتینا پاکروان
عکس شماره 58 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیاشکان خطیبی
عکس شماره 59 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیپوران درخشان
عکس شماره 60 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیالهه رضایی
عکس شماره 61 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی ضیا
عکس شماره 62 ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی

 

خوب ترینها

***پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود***

نگارنده: پريماه ط.

عکس بازیگران و چهره ها در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دردمندان بلا زهر هلاهل دارند
««« »»»
قصد اين قوم خطا باشد هان تا نکنی

اخبار هنرپیشگان و شخصیت های ایرانی درباره درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی (62 عکس)

TT / 590 — TP / 115%

نظر دهید