اخبار هنرپیشگان و شخصیت های ایرانی درباره درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی (۶۲ عکس)

اخبار بازیگران و چهره های ایرانی درباره درگذشت آیت الله رفسنجانی

عکس شماره ۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی

اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی 

هنرپیشگان و افراد نامدار ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی هر کدام به نحوی احساسات خود را اظهار کردند و تسلیت نقل کردند. ضایعه درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی عکس العملها و پیام های تسلیت انبوه ای درمیان بزرگان و دست اندرکاران ممکلت و همچنین چهره های سیاسی خارجی به دنبال داشت. در جوار همه ی این بزرگان،

چهره های فرهنگی و ورزشی ایران نیز در اینترنت نسبت به این اتفاق تلخ واکنش نمایان کردند و با پیام های تسلیت خود اینترنت را مشکی بر تن کن کردند. هزاران پیام تسلیت در غم فراق سردار محبوبِ مردمان و نطام جمهوری اسلامی و یار قدیمی امام (ره) و رهبری انتشار داده شد که منتخبی از آن در ذیل تقدیمتان می گردد.

سیداحمد خمینی

عکس شماره ۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیحامد بهداد
عکس شماره ۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیفرمان فتحعلیان
عکس شماره ۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسعید روستانشین
عکس شماره ۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو الهام حمیدی
عکس شماره ۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجناب احسان علیخانی
عکس شماره ۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم آنا نعمتی
عکس شماره ۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیزهرا اشراقی
عکس شماره ۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیزهرا نعمتی
عکس شماره ۱۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم مهراوه شریفی نیا
عکس شماره ۱۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیر آقای قلعه نویی
عکس شماره ۱۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم مهتاب کرامتی
عکس شماره ۱۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجمشید هاشمپور
عکس شماره ۱۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیالهام پاوه نژاد
عکس شماره ۱۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمحمدرضا شریفی نیا
عکس شماره ۱۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسیدجواد رضویان
عکس شماره ۱۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبیژن بنفشه خواه
عکس شماره ۱۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم آزاده نامداری
عکس شماره ۱۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیافشین ذی نوری
عکس شماره ۲۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو لادن طباطبایی
عکس شماره ۲۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانینازنین بیاتی
عکس شماره ۲۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشهرام شکوهی
عکس شماره ۲۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبهنام محمودی
عکس شماره ۲۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیپرواز همای
عکس شماره ۲۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسرکار خانم هنگامه قاضیانی
عکس شماره ۲۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسارا خوئینی ها
عکس شماره ۲۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیرمهدی ژوله
عکس شماره ۲۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرضا توکلی
عکس شماره ۲۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمژده لواسانی
عکس شماره ۳۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی رحمتی
عکس شماره ۳۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیحسین پاکدل
عکس شماره ۳۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسپند امیرسلیمانی
عکس شماره ۳۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیامیرحسین رستمی
عکس شماره ۳۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعبدالرضا اکبری
عکس شماره ۳۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی پروین
عکس شماره ۳۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرامین راستاد
عکس شماره ۳۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسعید سهیلی
عکس شماره ۳۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیصبا راد
عکس شماره ۳۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرسول صدرعاملی
عکس شماره ۴۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیفرهاد نجفی
عکس شماره ۴۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسام نوری
عکس شماره ۴۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیسردار آزمون
عکس شماره ۴۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم الناز حبیبی
عکس شماره ۴۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی
نوستالژی اسدی
عکس شماره ۴۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی
سارا بهرامی
عکس شماره ۴۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم بهنوش بختیاری
عکس شماره ۴۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمهدی سلطانی سروستانی
عکس شماره ۴۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبانو سحر قریشی
عکس شماره ۴۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیبهداد سلیمی
عکس شماره ۵۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیمریم امیرجلالی
عکس شماره ۵۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیرضا کیانیان
عکس شماره ۵۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیجناب رامبد جوان
عکس شماره ۵۳ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشیوا ابراهیمی
عکس شماره ۵۴ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی لهراسبی
عکس شماره ۵۵ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیشبنم قلیخانی
عکس شماره ۵۶ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیخانم سیما تیرانداز
عکس شماره ۵۷ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیتینا پاکروان
عکس شماره ۵۸ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیاشکان خطیبی
عکس شماره ۵۹ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیپوران درخشان
عکس شماره ۶۰ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیالهه رضایی
عکس شماره ۶۱ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانیعلی ضیا
عکس شماره ۶۲ ⇩
عکس اخبار هنرپیشگان و چهره های ایرانی درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی

 

خوب ترینها

***پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود***

نگارنده: پريماه ط.

عکس بازیگران و چهره ها در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دردمندان بلا زهر هلاهل دارند
««« »»»
قصد اين قوم خطا باشد هان تا نکنی

اخبار هنرپیشگان و شخصیت های ایرانی درباره درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی (۶۲ عکس)

TT / 590 — TP / 115%

نظر دهید

لطفا جواب سئوال زیر را بدهید *