ازدیاد استعمال قلیان میان دانشجوبان دختر دلواپس کننده می باشد

افزایش استعمال قلیان بین دانشجوبان دختر نگران کننده است

دبیر کل جمعیت مجادله با استعمال سیگار با اشاره به ازدیاد مصرف سیگار بخصوص قلیان در قشر جوان دانشگاهی گفت: این روند بویژه دربین دختران دانشجو دلواپس کننده است.

عکس ازدیاد استعمال قلیان بین دانشجوبان دختر دلواپس کننده است

محمدرضا مسجدی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد که متاسفانه یکی از فرآیندهای نامطلوبی که در جامعه جوان ما مخصوصا دانشجویی رخ داده، ازدیاد بهره گیری از قلیان است که سبک دانشگاه عاری از سیگار قادر هست گامی پر ارزش در افت این مشکل باشد.
وی تصریح کرد که دانشجویان و استادان دانشگاه ها با پشتیبانی عالی از سبک دانشگاه عاری از سیگار، قادر هستند در جهت حفظ و ارتقا سلامتی، سلامتی و شادمانی خود گام بردارند.
مسجدی ادامه داد که مصرف سیگار درمیان دختران بین یک تا سه درصد است درحالی که بهره گیری از قلیان به 10 تا 15 درصد دختران می رسد و نمایان میکند مصرف قلیان درمیان دختران چند برابر است.
دبیرکل جمعیت مجادله با استعمال سیگار گفت که این بحث یک اخطار جدی برای دانشجویان و هم سایر اقشار جامعه است و مسئولان باید فکر اساسی برای از بین بردن این مشکل کنند.
مسجدی گفت که پیامد قلیان خیلی بدتر از سیگار است و ضرر آن چند برابر سیگار است که جوانان بدون اطلاع و اطلاع از پیامد انبوه، اقدام به مصرف قلیان می کنند که با فرهنگ سازی عالی می توان جلوی این کار را گرفت.

** تحقق سبک دانشگاه بدون سیگار نیازمند جدیت مسئولان و همراهی مردمان
مسجدی، لازمه اجرایی شدن سبک دانشگاه بدون سیگار را داشتن برنامه منسجم و پیگیری مداوم دانست و اضافه کرد: تحقق این هدف اصلی و اساسی، نیازمند جدیت مسئولان و همراهی مردمان است.
وی گفت که آیین نامه، دستورالعمل و ضوابط در این زمینه به حد کافی وجود دارد اما باید به طور جدی آنها را پیگیری کنیم تا شاهد دانشگاه و بیمارستان عاری از مصرف سیگار باشیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت علوم به طور جد پیگیر این بحث است، اضافه کرد: مسئولان وزارت علوم چند مدت قبل برنامه های دانشگاه های بدون سیگار را ابلاغ کرد که این برنامه شامل دانشجوبان، اساتید و کارکنان این کلکسیون است.
دبیرکل جمعیت مجادله با استعمال سیگار گفت: برنامه بیمارستان و دانشگاه عاری از سیگار با برنامه ریری عالی توسط وزارت بهداشت،معالجه و اموزش عالی باید اجرایی شود که تا به حال این موضوعات به این دو کلکسیون ابلاغ نشده است.
وی به اجرایی شدن سبک پبشگیری از استعمال سیگار در مدارس (سبک پاد) اشاره داشت و گفت: این سبک به صورت امتحانی از نخست ماه آبان در شماری از مدارس ورامین اعم از برای دخترها و برای پسرها شروع شد.
دبیرکل جمعیت مجادله بااستعمال سیگار اظهار کرد که اجرایی شدن سبک دانشگاه بدون سیگار، نیار به فرهنگ سازی و خبر دهی عالی دارد تا همه اشخاص اعم از دانشجویان، استادان، پزشکان و کارکنان این دو کلکسیون جذب این کار شوند و از مصرف سیگار دست بردارند.
علمی ** 1201 **
خبرنگار: عبدالکریم جبارپور*پخش: زهره محتشمی پور


______________________

گردآوری از : دل آرام د.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

جمع کن به احسانی حافظ پريشان را
««« »»»
ای شکنج گيسويت مجمع پريشانی

ازدیاد استعمال قلیان میان دانشجوبان دختر دلواپس کننده می باشد

TT / 114 — TP / 23%

نظر دهید