اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد

اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد

خبرگزاری فارس: اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحول وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اساسنامه این صندوق را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان لایحه اعاده شده دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از شورای نگهبان را نکته بحث و بررسی گذاشته و ماده 17 این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا ثبت کردند.

به موجب مصوبه مجلس در این ماده، اساسنامه صندوق توسعه ملی با تحول وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه اصلاح شد.

وکلای ملت مقرر کردند که صندوق توسعه ملی که در ماده «صندوق» نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از به فروش رسان نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به نظام ایران است. این ماده در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است.

طبق مصوبه مجلس، هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق توسعه ملی، در بر می داری وظایف و اختیاراتی است که در این مصوبه بهارستان‌نشینان، این وظایف و اختیارات اصلاح شدند.

طبق مصوبه مجلس در این اصلاحات «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات محصولات تولیدی و خدماتی فنی مهندسی، تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» و «تعیین انواع فعالیت‌های نکته قبول و واجد اولویت توجه کرد تسهلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی یا خدماتی و با بازده عالی اقتصادی» جزء وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی تعیین و به ثبت رسانده شدند.

وکلای ملت در مصوبه دیگری مقرر کردند که جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات این هیأت با حداقل دوسوم اعضا مجلسیت کشف کرده و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌شود.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند که اعضای هیأت عامل باید تمام زمان باشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند.

بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری «اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های در بر می داری توجیه فنی، مالی و اقتصادی» و «اعطای تسهلات صادرات به محصولات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)» را جزء موارد مصارف صندوق توسعه ملی تعیین و به ثبت رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، اعطای تمامی تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلسی‌ها، صدور هر گونه ضمانتنامه و توجه کرد هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

*****************************************

گردآوری از: سيروس د.

سیاسی در بخش سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ميل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
««« »»»
ترک کام خود گرفتم تا برآيد کام دوست

اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد

TT / 45 — TP / 8%

نظر دهید