وال استریت ژورنال: کشور فرانسه و بریتانیا دلواپس جابجایی اورانیوم ارگانیک به ایران می باشند

وال استریت ژورنال: فرانسه و انگلیس نگران انتقال اورانیوم طبیعی به ایران هستند

به اعلان سرزه و به نقل از یک نشریه آمریکایی نمایندگان ایران و ۱+۵ شاید در ششمین نشست کمیسیون توافق اتمی درباره جابجایی اورانیوم ارگانیک از کشور روسیه به ایران بحث خواهند کرد.

سرزه به نقل از تسنیم خبر می دهد، نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «دولت اوباما به دنبال تضمین توافق اتمی» نگاشت: نمایندگان ایران و 1+5 شاید در ششمین نشست کمیسیون توافق اتمی درباره جابجایی اورانیوم ارگانیک از کشور روسیه به ایران بحث می کنند.

اقدام آمریکا در تمدید «قانون تحریم های ایران»، دیگر بحث مورد بحث در این نشست خواهد بود.

دیپلماتهای غربی ذکر میکنند دولت اوباما علی رغم رویکرد احتیاط آمیز بعضی دولت های اروپایی صادرات اورانیوم به ایران را تأیید کرده می باشد. شورای امنیت سازمان ملل هم بایستی جابجایی این ماده به ایران را مورد تأیید بگذارد.

سخنگوی قصر سفیدرنگ گفته که همه اورانیوم هایی که در اختیار ایران قرار دارند، در معرض محدودیت های شدید واقع خواهند بود.

ایران، پیش از اجرایی شدن توافق اتمی به سبب مفاد توافق موقت ژنو اورانیوم ارگانیک گرفته بود. جابجایی این اورانیوم در همان لحظه در ازای خروج اورانیوم غنی شده انجام شد.

سه دیپلمات غربی نقل کرده اند که کشور فرانسه و بریتانیا طی هفته های گذشته از تصمیم برای جابجایی اورانیوم به ایران ابراز دغدغه کردند.

**با تشکر از حسن انتخاب شما**

نگارنده: آذربانو خ.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطيف ««« »»» همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوشوال استریت ژورنال: کشور فرانسه و بریتانیا دلواپس جابجایی اورانیوم ارگانیک به ایران می باشند


TT / 94 --- TP / 46%

گردآوری شده توسط : آذربانو خ.
تاریخ گردآوری : 2017-01-10
در دسته بندی : بین المللی
برچسب ها : ژورنال , انتقال , استریت , انگلیس , فرانسه , طبیعی , اورانیوم

مطالب مرتبط