سو استفاده جنسی از بانوان مطلقه

سو استفاده جنسی از زنان مطلقه

امروزه بنیاد خانواده بسیار کمرنگ شده است و افراد بیشتر به سمت تجرد گرایی سوق داده می شوند. یکی از معظلات جامعه امروز افزایش روز افزون


امروزه بنیاد خانواده بسیار کمرنگ شده است و افراد بیشتر به سمت تجرد گرایی سوق داده می شوند. یکی از معظلات جامعه امروز افزایش روز افزون آمار طلاق در بین جوانان است که بجز از هم پاشیدن مؤسسه خانواده طبعات اجتماعی و فرهنگی فراوانی را نیز به دنبال دارد. با دکتر سلام همراه باشید.

نتایج آمارها نمایان کرده که طلاق روز جدید در حال افزایش است و این پدیده برای بانوان عارضه های زیادی از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، ارزشی و هنجاری دارد، چون طبیعتا زمانی خانمی طلاق می‌گیرد اولین چیزی که متوجه آن خواهد شد انگ و برچسب‌هایی است که از طرف افکار عمومی به او علامت می‌رود، چرا که افکار عمومی در بسیاری موارد با طلاق زن قبول نمی دارد و به آن خوب نگاه نمی‌کند.

اما به تدریج به خاطر افزایش طلاق و ارزش‌های نگرشی که در میان خانواده‌ها و افراد ایجاد شده است در واقع امروزه حضور بانوان مطلقه در جامعه با تحمل و تساهل بیشتری نگاه کرده می‌شود، به گونه ای که تلاش‌ها بر این است تا حضور بانوان مطلقه در اجتماع تابو نباشد و آنها نیز بتوانند مانند سایرین بی نگرانی به زندگی خود ادامه دهند، اما ما باید به مرحله ای برسیم که نگاهمان به طلاق یک تحول باشد نه یک مشکل، تا مکانی که اکنون طلاق یک تحول در زندگی خانوادگی در میان بانوان است که باید با آن کنار بیایند. اما آنچه مسلم است این که هنجار و فرهنگ‌های ارزشی یک شبه و دو شبه تحول نمی‌کنند، چون برچسب‌ها و انگاره‌ها در جامعه نسبت به زن مطلقه ناگهانی ایجاد نشده که بخواهد ناگهانی نابود بشود. بنابراین ما نیاز به وقت داریم تا این نگاه‌ها نسبت به بانوان مطلقه نابود بشود و طلاق به عنوان تحول به حساب آید، نه این که به بانوان جدا شده به چشم یک فرد مجرم بینیم و این افراد را برای همیشه کنار قرار بدهیم. آنها هم حق زندگی دارند و باید دور از نگاه قضاوت گرایانه مردمان قرار بگیرند.

بانوان مطلقه در معرض آسیب‌های جنسی

مورد دیگری که وجود دارد این است که خانمی که طلاق می‌گیرد آسیب‌های اجتماعی زیادی را متحمل می‌شود و این مساله به انگاره‌ها و افکار عمومی بر می‌گردد، چون تصور می‌شود که با بانوان مطلقه آسانتر می‌توان مرتبط شد تا فردی که فرزند است یا متاهل و در زندگی خانوادگی است. گرچه امروزه تمام این تابوها شکسته شده و همه نوع رابطه ای شکل می‌گیرد، اما آسیب‌های اجتماعی زیادی در جامعه متوجه بانوان مطلقه است و امکان می دارد در مسیر انواع سوءاستفاده جنسی قرار بگیرند، چون افکار عمومی نگاه درستی به این مساله ندارند که باید با فرهنگسازی در این زمینه اقدام کرد، چرا که امکان می دارد طلاق برای سوءاستفاده گران نیز اتفاق بیفتد. بنابراین با راهکارهای عالی می‌توان تصور عموم را به سمتی سوق داد تا بانوان مطلقه نیز در امنیت قرار بگیرند.

عارضه های اقتصادی طلاق در بانوان

حالت اقتصادی هم از معضلات دیگر بانوان مطلقه است. طبیعتا زنانی که مطلقه هستند اولین مساله ای که در زندگی پس از طلاق با آن مواجه می‌شوند مساله اقتصادی است. بنابراین چنانچه بانوان مطلقه پدر، برادر یا ثروتی نداشته باشند که از آنها حمایت مالی کنند، طبعا با معضلات معیشتی رو به رو می‌شوند که این مساله امری بسیار اهمیتی می دارد و باید به آن دقت داشت. این در حالی است که در بسیاری موارد برخی بانوان مطلقه برای تامین مخارج زندگی خود مجبورند تن به روابط نامشروع با مردان مجرد و متاهل بدهند تا امورات زندگی خود را قرار بدهند. با وجود این، حضور بانوان مطلقه در جامعه امکان می دارد مثل شمشیر دولبه باشد. یک لبه به عنوان تحول در زندگی است و لبه دیگر حضور زیان زا در جاای است که قرار می‌گیرند، آن‌چنان که طلاق بانوان به جای رفع زیان، بیشتر زیان زاست.

تحول نگرش عمومی به نفع بانوان مطلقه

همه این مسائل عارضه های طلاق بانوان است، اما این که چقدر ما به طور جدی بپذیریم که این پیامدها پس از طلاق وجود دارد بسته به حضور بانوان مطلقه در جامعه است، به گونه ای که آنها پس از طلاق باید مهارت‌های فردی و اجتماعی خود را حفظ کنند و با ارتقای آنها به زندگی پس از طلاق خود وارد شوند. در بسیاری موارد بانوان مطلقه‌ای موجود بوده اند که پس از طلاق زندگی کامیاب دیگری را شروع کرده اند، تا مکانی که تلاش کرده‌اند به تحصیلات خود ادامه دهند و در واقع سطوح زندگی خوبی را برای خود پس از این بحران تعریف کردند. با وجود این، انگ‌ها و برچسب‌هایی که از گذشته در رابطه با بانوان مطلقه به ما رسیده در بسیاری موارد می‌تواند با تحول اندیشه و کسب توانمندی‌های فردی و اجتماعی نابود بشود. اتفاقا باید به بانوان مطلقه نگاه واقع‌بینانه و تساهل‌گرایانه داشته باشیم. به هر حال باید زن جدا شده انرژی مضاعفی را برای زندگی خود مورد استفاده قرار دهد، چرا که از دید جامعه شرایط و نگاه‌ها برای او طبیعی نیست. با وجود این، زن مطلقه باید طوری زندگی خود را هدایت و تنظیم کند که دیگران حضور او را مزاحم زندگی خودشان آگاهی ندارند تا برچسب‌ها و انگاره‌هایی که در ذهن عموم است نابود شده و پاکسازی شود. در این مسیر، رسانه‌های دیداری، نوشتاری و شنیداری نقش اهمیتی می داری دارند و در واقع می‌توانند افکار مثبتی را نسبت به طلاق بانوان در جامعه ترزیق کنند. طلاق شکست نیست و نمی‌تواند باعث محدودیت زندگی بانوان مطلقه باشد، حتی در بسیاری موارد می‌تواند پایه موفقیت هم باشد، چون شاید زن جدا شده در زندگی نخست خود شانس خوبی نداشته باشد، اما زندگی دوم می‌تواند مسیر خوبی قبل بگیرد.

طلاق شکست نیست

البته این که چه باید کرد تا توانمندی‌های بانوان مطلقه زیاد بشود بستگی به افرادی دارد که دست اندرکار مسائل بانوان و درگیر آن هستند. برای مثال حوزه معاونت امور بانوان و خانواده و سازمان بهزیستی می‌توانند با سیاستگذاری‌ها در این زمینه شرایط خوبی را برای بانوان پس از طلاق فراهم کنند، چون خانمی که به هر علتی قادر نبوده زندگی مشترک را ادامه بدهد در واقع شرایط برایش به حدی سخت بوده که به طلاق رسیده است. بنابراین نباید طلاق پایان زندگی اش باشد و از حقوق اولیه و انسانی محروم شود، چرا که امکان می دارد به آن زندگی عادت کرده و صاحب بچه نیز باشد و به همین دلیل دچار افسردگی و دلزدگی فردی و اجتماعی شود و این مساله تبعات روحی و اجتماعی پس از طلاق است که بانوان با آن مواجهند. بنابراین چنانچه به طلاق به عنوان تحول در زندگی زناشویی فرد بینیم اتفاقا نه تنها شکست نیست، بلکه می‌تواند پایه‌ای برای پیروزی فرد در آینده باشد و در این زمینه لازم است که به مدد بانوان مطلقه بشتابیم تا انواع آسیب‌ها در جامعه کاهش کشف کند.

__________________

تهیه و تدوین : شهرام ل.

دانستنی های زناشویی در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خيز و جهدی کن چو حافظ تا مگر ««« »»» خويشتن در پای معشوق افکنیسو استفاده جنسی از بانوان مطلقه


TT / 175 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : شهرام ل.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : مطلقه
برچسب ها : جنسی , زنان

مطالب مرتبط