4 افسر پلیس آلمان در درگیری با راست گرایان افراطی مجروح شدند

4 افسر پلیس آلمان در درگیری با راست گرایان افراطی مجروح شدند

4 افسر پلس آلمان در یورش علیه مخالفان دولت، نکته اصابت گلوله فوت شدی از راست گرایان افراطی قرار گرفته و مجروح شدند.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد، 4 افسر پلیس در آلمان از سوی افراد مرتبط با جناح راست و مخالف دولت در جریان یورش پلیس، مجروح شدند.

به نگاشته روزنامه ایندیپندنت، یک مرد 49 ساله بد از آن که پلیس وارد خانه اش شد، به روی افسران پلیس آتش باز کرد.

یک سخنگوی پلیس آلمان نقل کرد این افسران در حال انجام عملیات بودند که این مرد 49 ساله به سوی پلیس تیراندازی کرد و 4 پلیس جراحتی شدند.

این فرد که خود را جزء جنبش جناح راست آگاهی میدارد مخالف حکومت کنونی آلمان و روابطی با نئونازی ها دارد.

*اگر پيشنهادى داريد در قسمت نظر بنويسيد*

تهیه از: آذرخش س.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خوش خبر باشی ای نسيم شمال ««« »»» که به ما می‌رسد زمان وصال4 افسر پلیس آلمان در درگیری با راست گرایان افراطی مجروح شدند


TT / 25 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : آذرخش س.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : افسر
برچسب ها : افراطی , راست , مجروح , پلیس , آلمان , گرایان

مطالب مرتبط