انتقال تجربیات سرمایه گذاری به کلانشهرها

انتقال تجربیات سرمایه گذاری به کلانشهرها

مسؤول کارگروه سرمایه‌گذاری و مشارکت کلانشهرها از انتقال تجربیات سرمایه‌گذاری نگاه کن کلانشهرها و شهرداری‌ها گزارش کرد.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از همدان، حسین آبتن قبل از ظهر امروز در همایش سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور با بیان این که کمیته سرمایه گذاری کلانشهرها به عنوان یکی از کمیته های تخصصی دبیرخانه نشست شهرداران کلانشرها به حساب مییاید، بیان کرد: در قالب چهار کارگروه سعی بر انتقال کلکسیون تجربیات کسب شده طی سالیان گذشته در کلانشهرها شده تا در اختیار سایر شهرداری ها قرار داده شود.

وی با تأکید بر این که سعی بر این است در محیط تازه از تجربیات متخصصان امر به مخصوص ایرانیان خارج از کشور در این امر بهره گیریم، نقل کرد: یکی از اهداف اصلی این کمیته انتقال تجربیات سرمایه گذاری نگاه کن کلانشهرها و شهرداری هاست.

مسؤول کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت کلانشهرها با بیان این که قبلاً خلأیی در رابطه با قانون سرمایه گذاری و مشارکت در قوانین مربوط به مدیریت شهری داشتیم، نقل کرد: مؤسسه شهرداری ها با عبارت سرمایه گذاری و مشارکت تصریحی نداشته و ندارد.

وی به شیوه‎نامه سرمایه‎گذاری در کمیته اشاره کرد و اضافه کرد: این شیوه نامه گشایش خوبی در توسعه سرمایه‎گذاری در کلکسیون شهرداری های کشور بوجود آورده است.

آبتن با بیان این که امروز جمع بندی آخر شیوه نامه و اصلاحات در این نشست نهایی می شود، در ادامه تهیه و تدوین چارچوب معلوم، مدون و قانونی در رابطه با سرمایه گذاری مشارکت شهرداری ها را یکی از کارهای کمیته برشمرد.

وی تصریح کرد: چارچوب شامل لباس قراردادها، مدل های تازه سرمایه گذاری، نحوه معرفی سرمایه گذاران، تضامین مربوط به پروژه های مشارکتی، نحوه داوری قراردادهای مشارکتی و نحوه تأمین مالی پروژه هاست.

مسؤول کارگروه سرمایه گذاری و مشارکت کلانشهرها ادامه داد: در خصوص تهیه بسته‎های سرمایه‎گذاری و بحث گزارشات امکان‎سنجی تاکید دارم تا در کارگرو ها بتوانیم فرآیند مدونی را آماده کنیم.

علی ماروسی مشاور سازمان سرمایه گذاری و مددهای اقتصادی کشورمان نیز با ارائه فنون مذاکرات نقل کرد: در جهان کنونی علم در بحث جذب سرمایه شده و اصلی ترین پروژه در این خصوص مدیریت مذاکرات است.

- ضمن تشكر از حسن انتخاب شما ،لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد -

نگارش : رستم گ.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به چشم عقل در اين رهگذار پرآشوب ««« »»» جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محل استانتقال تجربیات سرمایه گذاری به کلانشهرها


TT / 84 --- TP / 25%

گردآوری شده توسط : رستم گ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : تجربیات
برچسب ها : انتقال , سرمایه , کلانشهرها

مطالب مرتبط