انتقام گاو از ماتادورِ خانم (9 عکس)

انتقام گاو از ماتادورِ زن

ماتادور خانمی که سال گذشته با کشتن یک گاو در مسابقه گاوبازی و تصویر و عکس یادگاری با گوش های بریده اش خشم پاسداران حقوق جانداران را بر انگیخت امسال در مسابقات گاوبازی هدف هجوم یک گاو خشمگین قرار گرفت.
وبسایت فرادید: ماتادور خانمی که سال گذشته با کشتن یک گاو در مسابقه گاوبازی و تصویر و عکس یادگاری با گوش های بریده اش خشم پاسداران حقوق جانداران را بر انگیخت امسال در مسابقات گاوبازی هدف هجوم یک گاو خشمگین قرار گرفت.

“لی وینسنس” ماتادور زن فرانسوی دیروز در جریان مسابقات گاوبازی در “زاراگوزا” اسپانیا سوار بر اسب به میدان مسابقه رفت. او در حالیکه آماده بود تا نیزه خود را در پشت گاو فرو ببرد با هجوم گاو خشمگین تعادلش را از دست داد و به زمین افتاد. گاوباز 31 ساله چیزی نمانده بود که زیر دست و پای گاو جانش را از دست بدهد اما گاوبازها به سرعت به او نزدیک شدند و نجاتش دادند. رسانه های خبری از جمله دیلی میل از این حادثه با عنوان “انتقام گاو” یاد کردند و آن را به تصویر و عکس جنجالی او در سال گذشته ربط دادند.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن
تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس انتقام گاو از ماتادورِ زن

____________________________________

گردآوری از: دل انگيز خ.

مطالب جالب و شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چنين که از همه سو دام راه می‌بينم
««« »»»
به از حمايت زلفش مرا پناهی نيست

انتقام گاو از ماتادورِ خانم (9 عکس)

TT / 72 — TP / 33%

نظر دهید