انقلاب در قاب شگفت آور هنر

انقلاب اسلامی در قاب جادویی هنر

به بهانه روز هنر انقلاب

روز بیستم فروردین ماه سالگرد شهادت استاد مرتضی آوینی، سرآغازی شد برای بزرگ داشت مقام هنرمند و پیوند مفاهیم و آرمان های انقلاب با هنر؛ روز هنر انقلاب روزی با اهمیت برای توجه به مقوله هنر و ایدئولوژی است و بدین منظور خوب است ارتباط انقلاب و هنر بیشتر مورد پژوهش قرار بگیرد.


پس از انقلاب احتمالاً کسی فکرش را هم نمی کرد که بشود از دل انقلاب، با همه جدیت و گاهی خشونت و احتمالاً با ظاهر خشک و صریحش، کسانی برخیزند که روح لطیف و احساساتی هنرمندانه داشته باشند. اما انقلاب کم نداشت از انسانهایی که مثل شهید آوینی خشن ترین صحنه های نبرد و جبهه را از قاب دوربین و با لطافت ویژه ای روایت کنند. چه نگارنده هایی که با هنر خود مجاهدت های مردم را قلم زدند و چه ساززن هایی که صدای آزادی خواهی مردم را به نت های موسیقایی مبدل کردند.
روز بیستم فروردین ماه سالگرد شهادت استاد مرتضی آوینی، سرآغازی شد برای بزرگ داشت مقام هنرمند و پیوند مفاهیم و آرمان های انقلاب با هنر؛ روز هنر انقلاب روزی با اهمیت برای توجه به مقوله هنر و ایدئولوژی است و بدین منظور خوب است ارتباط انقلاب و هنر بیشتر مورد پژوهش قرار بگیرد.

هنر چه چیزی است؟

بنا بر تحقیقات دیرینه شناسان، هنر همیشه به همراه آدمها بوده است. حتی وقتی که انسان نخستین در غار حیات می کرده، به ساده ترین شکل و بسیط ترین نوع، نقش هایی را بر دیواره های غار به وجود می آورده است.
اساسا آدمها دارای عواطف و احساسات هستند و میل به ابراز این احساسات دارند و از آن جهت که میل به خوشگلی در انسان فطری و تکوینی است، ناخودآگاه دلش می خواهد عواطف و احساساتش را هم به خوشگل ترین شکل امکان پذیر ابراز کند و هم احساسات دیگران را به شکلی زیبا گیرد.

به تدریج و با گذر زمان هنر از بساطت و سادگی به پیچیدگی روی آورد و همچنین هنر مصادیقی تازه یافت. هنر گاهی برای ثبت تاریخ مورد استفاده قرار داده شد، گاهی به خدمت معماری سود، و یا هنر موزیک برای خوشحال یا غمناک کردن مجالس به کار رفت، و این سیر ادامه یافت تا این که بشر موفق شد از هنر برای ارائه افکار و آن چه را که در ذهنش میگذرد و آنگونه که به عالم می نگرد بهره گیرد؛ بویژه هنر نویسندگی و نمایش و هنر هفتم یعنی سینما زیاد ترین نقش را در اینباره ایفا کردند.
دیگر هنر صرفا وسیله ای برای ارضای احساسات و عواطف انسانی تلقی نمی شد و هنرمند انسانی معمولی نبود. احتمالاً به همین خاطر باشد که بزرگ ترین هنر مندان کسانی هستند که فیلسوف یا اندیشمند خوبی باشند.
پس هنر از اساس برگرفته از ذات و ابعاد روحی انسان است و تدریجا به یک وسیله برای جابجایی مفاهیم یا آگهی افکار جریانات و اظهار سبک حیات مبدل شد.


انقلاب و هنر

برخی از هنر مندان از گزاره " هنر برای هنر" پاسداری میکنند؛ اما آیا واقعا به راستی هنر قادر هست خالی از هر فکر و نگاه ای باشد و تنها ناظر به وجه هنری باشد؟
طبق نظر درستتر هنر یک فرم است، یک نوع وسایل برای ارائه یک مطلب. الآن این مطلب قادر هست علائق فردی باشد یا یک صحبت بزرگ فلسفی یا انتقاد وضع اجتماعی و یا تفسیر سیاسی یک واقعه باشد. اما این که هنر از هر فکر و باوری خالی باشد، تقریبا امکان نا پذیر است.

با این وجود و با پذیرش این اصل به سراغ ارتباط انقلاب و هنر می رویم.
انقلاب با آرمان ها و اهدافی حرکت خود را از سر گرفت؛ اهدافی نظیر ایجاد حکومتی به واسطه اسلام، و تبیین سبک حیات اسلامی و ترویج آن، و همچنین تبیین ارتباط انسان با پروردگار و ترجیح این ارتباط بر همه روابط انسانی دیگر، و در پایان نبرد با ایدئولوژی جریانات ضد اسلامی و ضد اخلاقی چه در غرب و چه در شرق.
از طرفی نقل شد هنر یک فرم و وسیله برای ارائه افکار است، و از طرفی انقلاب، انقلابی به همراه فکر و ایدئولژی برهانی و عقلی است؛ پس خوب تر است هنر مندان این دیار در صورت پذیرش آرمان های انقلاب، هنر خود را در راه ارتقای تفکر انقلابی و احیای آرمان های آن مورد استفاده قرار دهند.

انتها کلام

در این راه هم موزیسین قادر هست خدمت کند و هم نگارنده قادر هست سعی کند و هم سینماگر قادر هست ایدئولوژی را نمایش بدهد و هم نقاش و مجسمه ساز قادر هستند به نوبه خود قدمی بردارند.
امروز در بین المللی که نقش هنر بویژه در حوزه سینما بیشتر از هر زمان دیگری مورد قبول قرار گرفته است و خیلی از آن بهره گرفته میشود و برای آن مخارج میکنند، جامعه ما هم تشنه هنر هنرمندانی همچون آوینی است که بتواند با هنر، جامعه را بیدار و آگاه کنند.

--انتهاي مطلب--

تهیه کننده : بهرام ت.

اخلاق و عرفان در بخش مذهبی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

تو پيک خلوت رازی و ديده بر سر راهت ««« »»» به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانیانقلاب در قاب شگفت آور هنر


TT / 180 --- TP / 22%گردآوری شده توسط : بهرام ت.
تاریخ گردآوری : 2018-04-09
در دسته بندی :
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :