اوضاع مردم کشورمان در جهنم!

وضعیت ایرانی ها در جهنم!


ماجراای کوتاه و باحال در مورد اوضاع مردم کشورمان در ادام خواهید خواند که اخلاق و منش بسیاری از ما مردم کشورمان را معلوم میکند.

داستان اوضاع مردم کشورمان در جهنم

خواب نگاه کردم قیامت شده است.

هرقومی را درون چاله ه‏ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز بوسیله گمارده بودند الا چاله‏ ی ایرانیان.

خود را به عبید زاکانی منتقل کردم و سؤال کردم: «عبید این چه ماجرا است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده‏ اند؟»

نقل کرد: می دانند که به خود چنان سرگرم شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.»

خواستم سؤال بکنم: «اگه باشد دربین ما کسی که بداند و قصد زیاد شدن کند...»

نپرسیده نقل کرد: گر کسی از ما، فیلش یاد کشور هند کند خود خوب تر از هر نگهبانی پایش کشیم و به تهِ چاله بر گردانیم!


--لطفا نظر دهيد--

نگارنده: فروزان گ.

داستانهای خواندنی در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من ««« »»» هاتف غيب ندا داد که آری بکنداوضاع مردم کشورمان در جهنم!


TT / 51 --- TP / 38%

گردآوری شده توسط : فروزان گ.
تاریخ گردآوری : 2017-08-12
در دسته بندی : جهنم
برچسب ها : ایرانی ها

مطالب مرتبط