اینفوگرافی: برند زاگبرگ؛ دانشجوی اخراجی، فرمانروای سیلیکون ولی!

اینفوگرافی: مارک زاگبرگ؛ دانشجوی اخراجی، فرمانروای سیلیکون ولی!

برند زاگبرگ؛ دانشجوی اخراجی، فرمانروای سیلیکون ولی!
تصویر و عکس اینفوگرافی: برند زاگبرگ؛ دانشجوی اخراجی، فرمانروای سیلیکون ولی!

-لطفا نظرات خود را در بخش نظر بنويسيد-

تهیه کننده: آرمان ث.

موفقیت و شادکامی در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به صوت چنگ بگوييم آن حکايت‌ها
««« »»»
که از نهفتن آن ديگ سينه می‌زد جوش

اینفوگرافی: برند زاگبرگ؛ دانشجوی اخراجی، فرمانروای سیلیکون ولی!

TT / 6 — TP / 85%

نظر دهید