بازنگری طرح تفصیلی شهر اردبیل سال آینده به اتمام می رسد

بازنگری طرح تفصیلی شهر اردبیل سال آینده به اتمام می رسد

خبرگزاری فارس: بازنگری طرح تفصیلی شهر اردبیل سال آینده به اتمام می‌رسد

شهردار اردبیل نقل کرد: طرح تفصیلی شهر اردبیل در مرحله بازنگری است که امیدواریم تا آخر سال آینده این بازنگری‌ها تکمیل و مراحل تصویب و اجرای آن را شاهد باشیم.

سرزه به نقل از خبر گزاری فارس خبر می دهد از اردبیل، حمید لطف اللهیان امشب در نشست مجلسی شورای شهر اردبیل در رابطه با چهار طرح جامع شورابیل، تفصیلی و طرح جامع شهر اردبیل و طرح جامع ترافیک و حمل و نقل شهری بیان کرد: همه این طرح ها در مراحل گوناگون در حال تصویب و یا ابلاغ و اجرا هستند.

وی تصریح کرد: طرح تفصیلی شهر اردبیل در مرحله بازنگری است که امیدواریم تا آخر سال آینده این بازنگری ها تکمیل و مراحل تصویب و اجرای آن را شاهد باشیم.

شهردار اردبیل با بیان این که طرح جامع اردبیل سال 92 تصویب و ابلاغ شده است، نقل کرد: هیچ معضلی در این زمینه و عملیاتی شدن آن وجود ندارد.

لطف اللهیان با بیان این که طرح تفصیلی اردبیل نیز پس از سپری شدن یک دهه از سال گذشته در مرحله بازنگری قرار گرفته است، افزود: در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی و فنی ماده پنج این طرح در حال بازنگری است که امیدواریم در سال 96 تکمیل و به ثبت رسانده شده و زمینه اجرایی آن فراهم آید.

مشاور خارجی برای شورابیل سفارش میکند

شهردار اردبیل به طرح جامع شورابیل نیز اشاره کرد و ادامه داد: این طرح نیز در کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج در حال تصویب نهایی است و تنها برای اخذ نظر مشاور خارجی به کمیسیون ارجاع داده شده بود که در روزهای گذشته نظر مشاور خارجی نیز گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: طرح توصیه ای شهرداری برای سرمایه گذاری در شورابیل در قالب پروژه های زیربنایی و روبنایی بر مبنای طرح جامع شورابیل است که با نظر موافق مشاور طرح ارائه داده شده است.

لطف اللهیان افزود: اجرای این پروژه شامل سالن، غذاخوری، کافی شاپ، شهر بازی و… در مسیر ارتقا تندرست و بر مبنای شادمانی اجتماعی و افزایش رفاه عمومی مردمان انجام شده که امیدواریم در یک کار تفاهمی و مشترک با مشارکت سرمایه گذار بومی شاهد اجرای آن باشیم.

وی با بیان این که توسعه اردبیل منوط به مشارکت بخش خصوصی و لازمه آن فراهم کردن بستری عالی برای ایجاد زیرساخت ها در شورابیل است، ادامه داد: تمامی کاربری ها و نقشهای توصیه ای در دریاچه شورابیل بر مبنای طرح جامع است و ما خارج از آن هیچ توصیه ای نکرده ایم.

لطف اللهیان با بیان این که طرح بلاتکلیفی نداریم بلکه همه بر مبنای نقشهای جامع در حال اجرا و یا اخذ مجوز نهایی است، بیان کرد: به زودی با جمع بندی نظرات مشاوران داخلی و خارجی طرح جامع شورابیل به تصویب نهایی می رسد.

تملک و تخریب 30 ملک در میدان نیار

شهردار اردبیل در رابطه با آخرین حالت میدان نیار و تخریب و تملک زمین در این محدوده نقل کرد: در فصل کاری امسال انبوهی از کارهای عمرانی در این منطقه انجام شد و ما با تملک زمین از انواع گوناگون اقدام به تخریب آن کردیم.

وی با یادآوری این که برای این طرح منابع اعتباری کافی با هدف تملک، تخریب و تعریض حدس زده شده بود، افزود: در مقطعی این طرح برای تصویب در شورای ترافیک به این شورا ارجاع داده شده که امیدواریم هر چه با سرعت تر شورای ترافیک طرح ما را در احداث میدان نیار به تصویب نهایی برساند.

لطف اللهیان با بیان این که در چندین ماه گذشته 30 ملک در این منطقه تخریب و با صاحبان آن به توافق رسیده ایم، تصریح کرد: دو سه مورد تملک در این منطقه باقی مانده که با تأمین اعتبار مورد نیاز تملک انجام شده و با مصوبه شورای ترافیک کار اجرایی در این پروژه به جد دنبال می شود.

__________________________________

گردآوری از : شيدا ز.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
««« »»»
که بستگان کمند تو رستگارانند

بازنگری طرح تفصیلی شهر اردبیل سال آینده به اتمام می رسد

TT / 77 — TP / 12%

نظر دهید