بازی تنیس روی میز با نوای موزیک توپ+تصویر و عکس

بازی پینگ پنگ با نوای موسیقی توپ+تصویر

این میز پینگ پنگ متناسب با بازی موزیک انتشار میدهد

برند ویلر طراح خوش ذوق انگلیسی دو میکروفون تماسی را روی راکت های پینگ پنگ نصب و یک ریزکنترلگر آردینو را در رترو رادیو پوشانیده است و همچنین با دیزاین یک اپلیکیشن، میز پینگ پنگی را ارائه کرده است که با ریتم بازی افراد موزیک می نوازد.

ایده میز پینگ پنگ FM به این شکل است که یک موزیک همزمان با بازی نواخته می شود و ریتم آن سریع ضربه زدن به توپ حفظ می شود. به نقل کرده طراح این میز، اگه سرعت بازی کم باشد یا توپ بیفتد، موزیک متوقف خواهد شد.

عکس شماره 1 ⇩

پینگ پنگ با بدیعی موزیک توپ

میکروفون درون راکت ها طنین تماس توپ را استخراج میکند که سپس توسط ریزکنترل گر آردینو پردازش می شود. اگه ضربه توپ به تصویب رسانده شود، اپلیکیشن روی رایانه به مهار موزیک و تنظیم سرعت آن براساس سرعت بازی توجه خواهد کرد.

همچنین از این طریق می شود با دقت بسیار بیشتری از سرعت اجرای بازی پینگ پنگ مطلع شد و این سرعت را بر حسب تمایل افراد به تدریج کم و بالا برد.

عکس شماره 2 ⇩
عکس بازی پینگ پنگ با بدیعی موزیک توپ+عکس و تصویر

پینگ پنگ با بدیعی موزیک توپ

در صورتی که توپ به راکت ها برخورد نکرده و جریان بازی قطع شود، پخش موزیک نیز متوقف می شود. میکروفون مذکور با دریافت اثر برخورد توپ آن را پردازش کرده و به امواج رادیویی یکپارچه تبدیل میکند و سپس ریتم موزیک بر همین اساس تنظیم می شود.

برنامه موبایلی هم برای تنظیم موزیک و بررسی و مشاهده دقیق سرعت بازی قابل استفاده است. مبدع خوش ذوق این ابزار یک امکان مشاهده ویدئویی ریتم بازی را هم فراهم کرده است. در این ویدئو صفحه نمایشگر به دو بخش تقسیم می شود و پس از برخورد توپ با هر راکت عکس و تصویر آن همراه با صدایی ویژه به لرزه درمی آید. پس از باخت هم راکت متعلق به فرد بازنده آه کشیده و بیان آزردگی می کند. همچنین موزیک در حال پخش نیز بر مبنای علاقه کاربران قابل تحول است.

بازی پینگ پنگ با بدیعی موزیک توپ

-- اگر پيشنهادى داريد در قسمت نظر بنويسيد --

نگارش : پونه ر.

نوآوری ها در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون ز جام بيخودی رطلی کشی ««« »»» کم زنی از خويشتن لاف منیبازی تنیس روی میز با نوای موزیک توپ+تصویر و عکس


TT / 70 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : پونه ر.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : نوای
برچسب ها :

مطالب مرتبط