باورنکردنی ترین سنت های دنیا (عکس و تصویر)

عجیب ترین سنت های جهان (عکس)

در این مقاله می خواهیم به برسی عجیب ترین رسم و آداب کشور های گوناگون توجه بکنیم …
در این مقاله می خواهیم به برسی عجیب ترین رسم و آداب کشور های گوناگون توجه بکنیم …

غذا دادن به فوت شده ها (رم)

تصویر و عکس شماره 1 ⇩


در بخشی از کشور رم مردمان لوله هایی را در کنار قبر ها بوجود مییاورند و از طریق آن به فوت شده ها نوشیدنی و غذا می دهند!

خوردن خاکستر فوت شده ها (ونزوئلا و کشور برزیل)

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

مرگ و مهمانی عزاداری برای اعضای خانواده قسمتی از زندگی است ولی در بخشی از این دو کشور این سنت وجود دارد که پس از مرگ استخوان های سوخته را با خاکستر بین خانواده تقسیم می کنند و می خورند!

زندگی با مردگان (اندونزی)

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

در قسمت جنوبی این کشور بخشی از مردمان پس از ازدنیا رفتن یکی از اقوام خود او را در تیپی ویژه پیچیده و آن را در خانه خود برای چندین ماه نگه داری می کند آن ها بر این عقیده هستند که این کار از دفن شدن روح پیش گیری می کند!

آویزان کردن تابوت (فیلیپین)

تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

در بخش های گوناگون چین و اندونزی و فیلیپین شما قادر هستید تابوت های معلق را بینید آنها بر این عقیده هستند که با معلق نگاه داشتن تابوت ها فوت شده ها را از دزدیده شدن توسط موجودات حفظ می کنند و روح آن ها نکته آمرزش قرار می گیرد!

بستن پا (چین)

تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

در یکی از سنت های کهنه کشور چین پای دختران را می بستند تا از رشد پا پیش گیری کنند آن ها بر این عقیده هستند که فرزندها با پا های کوچولو بسیار خوشگلتر است!

جابجا کردن زن حامله از روی آتش (چین)

تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

بر اساس این رسم مردمان کشور چین بر این عقیده هستند که اگه فوت شدی همسر حامله خود را از روی آتش جابجا کند در آخر زن زایمانی بدون درد و موفقیت آمیز خواهد داشت!

ربودن عروس ( رومی ها و کولی ها )

تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

آدم ربایی غیر قانونی است و ربودن فرزندی که قصد ازدواج با او را دارید نیز غیر جایز است ولی رسم رومی ها به صورتی است که اگه فرزندی را شما بربایید و آن را برای ۳ تا ۵ روز بتوانید نگه دارید حق دارید که با او مزدوج شوید!

پرتاب بچه ها (هند)

تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس عجیب ترین سنت های دنیا (تصویر و عکس)

بر اساس یکی از مهمانی هندی ها اگه فرزندهایی را که جدید به دنیا آمدند را از ارتفاع ۱۵ متری پرت کنید پایین خوش شانسی میاورد و به هوش و قدرت بچه اضافه میشود!


---------------------------------------------------

متن از : رادين خ.

آداب و رسوم در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

احرام چه بنديم چو آن قبله نه اين جاست ««« »»» در سعی چه کوشيم چو از مروه صفا رفتباورنکردنی ترین سنت های دنیا (عکس و تصویر)


TT / 187 --- TP / 42%

گردآوری شده توسط : رادين خ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : آداب و رسوم
برچسب ها :

مطالب مرتبط