برقراری ارتباط بین سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد

برقراری ارتباط بین سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد

هیئت مناسب جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری نگاه کن سامانه جذب دانشگاه آزاد و سامانه جذب خود را به صورت بر خط فراهم سازد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز خبر شورای مناسب انقلاب فرهنگی، نشست 179 هیئت مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تعلیمی به ریاست محمدعلی کی نژاد در محل دبیرخانه شورای مناسب انقلاب فرهنگی به انجام رسانده شد.
در ابتدای این نشست نحوه نقش و بررسی شکایات متقاضیان جذب مطرح و چک شد.
در ادامه نشست و با توجه به انقضای احکام برخی از اعضای هیئت های جذب دانشگاه ها مقرر شد در صورتی که این دانشگاه ها ظرف مدت یکماه بعد از انقضای مدت ماموریت اعضای هیئت های جذب خود مبادرت به صدور احکام برای این افراد یا اعضای تازه نکنند، اعضای قبلی بعد از تائید هیئت مرکزی جذب سیستم مربوطه به ماموریت خود ادامه دهند.
دستور بعدی نشست 179 هیئت مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تعلیمی، ارائه گزارش نماینده فنی این هیئت اطراف برقراری رابطه نگاه کن سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد بود که بعد از ارائه این گزارش، هیئت مناسب جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری این رابطه به صورت بر خط را فراهم سازد.

هیئت مناسب جذب مقرر کرد ظرف مدت یک ماه وزارت علوم امکان برقراری نگاه کن سامانه جذب دانشگاه آزاد و سامانه جذب خود را به صورت بر خط فراهم سازد.
در پایان این نشست نیز تعدای از اعضای هیئت های اجرایی جذب و کارگروه های صلاحیت عمومی دانشگاه های ایلام، سلمان فارسی، فسا، کازرون، پژوهشگاه قرآن مجید و حدیث، پژوهشگاه فضایی کشورمان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد تأیید صلاحیت شدند.

نظرات شما مايه دلگرمى ماست

گردآورنده: دل آرام د.

دانشگاه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شب وصل است و طی شد نامه هجر ««« »»» سلام فيه حتی مطلع الفجربرقراری ارتباط بین سامانه جذب وزارت علوم و دانشگاه آزاد


TT / 47 --- TP / 15%

گردآوری شده توسط : دل آرام د.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : وزارت
برچسب ها : علوم , سامانه

مطالب مرتبط