بسیاری از آموزشگاه های هنرپیشگی دکان می باشند!

-------------------------------------

متن از : آريامنش ح.

سینما و تئاتر در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دوام عيش و تنعم نه شيوه عشق است ««« »»» اگر معاشر مايی بنوش نيش غمیبسیاری از آموزشگاه های هنرپیشگی دکان می باشند!


TT / 113 --- TP / 12%

گردآوری شده توسط : آريامنش ح.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : دکان
برچسب ها :

مطالب مرتبط