نرخ بعضی از اتومبیل های وارداتی + جدول (2 عکس)

قیمت برخی از خودروهای وارداتی + جدولتصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس قیمت برخی از ماشین های وارداتی + جدول
بنز E200 مدل 2015 ، به مبلغ 350 میلیون تومان در بازار به به فروش رسان می رسد .

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان قیمت برخی از ماشین های وارداتی به شرح زیر است:

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس قیمت برخی از ماشین های وارداتی + جدول

— لطفا نظر دهيد —

نگارش توسط : افشين ب.

خودرو در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به هوش باش که هنگام باد استغنا
««« »»»
هزار خرمن طاعت به نيم جو ننهند

نرخ بعضی از اتومبیل های وارداتی + جدول (2 عکس)

TT / 25 — TP / 64%

نظر دهید