چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! (2 عکس)

چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری!عکس شماره 1 ⇩
عکس چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری!

در ادامه اشعاری از احمد شاملو را می خوانیم….

کوه ها در فاصله سردند!

چه بی تابانه می خواهمت

ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری!

چه بی تابانه تو را طلب می کنم!

بر پشت سمندی

گویی

نوزین

که قرارش نیست.

و فاصله

تجربه یی بیهوده است…

بوی پیرهنت

این جا و اکنون.

کوه ها در فاصله

سردند!

دست

در کوچه و بستر

حضور مأنوس دست تو را می جوید .

و به راه اندیشیدن

یاس را

رج می زند.

بی نجوای انگشتانت

فقط.

و جهان از هر سلامی خالی است…!

عکس شماره 2 ⇩
عکس چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری!

***********************************

گردآوری از: ساغر د.

شعر و ترانه در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بيا به ميکده و چهره ارغوانی کن
««« »»»
مرو به صومعه کان جا سياه کارانند

چه بی تابانه می خواهمت،ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! (2 عکس)

TT / 0 — TP / 0%

نظر دهید