تبحر تفکر نقدی تان را به چه صورت پرورانید؟ (2 عکس)

مهارت تفکر انتقادی تان را چگونه پرورش دهید؟

نقادانه اندیشیدن، خِرد تازه ای در جهان جدید است که می‌تواند قابلیت فرد را در تجزیه و تحلیل کردن مسائل روزانه منعکس کرده و منتهی به بر آن شوی تهیه شود.

ترجمه از هدی بانکی: در دنیا امروز تفکر نقادانه دیگر مفهوم ناآشنایی نیست. مردم همه جا درباره آن صحبت میکنند، از دانشگاه گرفته تا محیط کار، از جوامع توسعه یافته گرفته تا فرقه های کوچک. اهمیت تفکر نقدی امروزه بیش از هر زمان دیگری مطالعه شده است. نقادانه اندیشیدن، خِرد تازه ای در جهان جدید است که می تواند قابلیت فرد را در تجزیه و تحلیل کردن مسائل روزانه منعکس کرده و منتهی به بر آن شوی تهیه شود. تفکر نقدی، نبوغ ویژه ای نیست که همراه فرد به دنیا آید، بلکه این نوع طرز تفکر احتیاج به تمرین و تلاش دارد. با وجود این که رشد این مهارت در تمام دنیا سرعت فوق العاده ای گرفته است، اما هنوز تعداد زیادی از اشخاص هستند که نمی دانند چطور باید تفکر نقدی را در خود پرورانند.

تصویر شماره 1 ⇩

1. تفکر نقدی دقیقا چه است؟

تفکر نقدی از لحاظ تکنیکی، فرایند ذهنی ِ خوب سازماندهی شده ای است که اطلاعات جمع آوری شده از مشاهدات، انعکاس ها، تجربیات، ارتباطات و یا منطق را فعالانه و اندیشمندانه چک کرده و به کار می بندد تا راهنمایی برای باورها و رفتارها باشد.

البته به غیر از تمجیدی که نقل شد، راه دیگری هم برای درک ساده تر تفکر نقدی یافت می شود؛ تفکر نقدی فرایند آگاهانه از پردازش اطلاعات به ترفندی موثر است تا شما بتوانید چیزها را بهتر بفهمید و تصمیمات بهتری بگیرید و اعتماد بنفس زیاد تری یابید. مهارت تفکر نقدی نیازمند این است که شما از لوازم عقلانی مختلف برای گوناگونی بخشیدن به اطلاعات بهره گیرید. پیش از هر چیز، راه های مختلف منتقدانه اندیشیدن درباره اطلاعات شامل نکات زیر می شود:

. اندیشه زایی
. بازبینی کردن
. مخلوط کردن
. ارزیابی کردن
اطلاعات جمع آوری شده می تواند از چندین منبع باشد، مثلا:
. مشاهده
. تجربه
. منطق
. اندیشه
. ارتباطات
در نهایت، هدف تمام این اطلاعات اثبات و پشتیبانی:
. باورها
. و رفتارهاست.

برخی ها واژه خاص خود را برای تعریف تفکر نقدی دارند. آن ها تفکر نقدی را تصویر تفکر عادی می دانند. مغز ما در هیچ زمانی از زندگی، از تفکر باز نمی ایستد و این حادثه ای است که به طور خودکار و ناخودآگاه پیش میاید. اما شما قادر هستید با بهره گیری از لوازم عقلانی، تفکرتان را آگاهانه تر کنید و به نتایج درست تری برسید. این مهارت می تواند روی تفکر ناخودآگاه تان هم اثر بگذارد و این دقیقا همان چیزی است که برای رشد مغز خردسالان هم بسیار سودمند است.

2. تبحرهای تفکر نقدی را چطور بپرورانیم؟

چنانچه این سوال را جستجو کنید، نتایج زیادی کسب خواهید کرد. همه ی این پیشنهادها راه های جورواجوری برای تمرین دادن تفکر هرروز به شما در اختیار قرار میدهند، اما انتخاب راه مناسب و ساده تر دربین این همه توصیه و راهکار کار ساده ای نیست. برای همین در این مطلب تلاش میکنیم راه های ساده و اثرگذاری برای رشد مهارت تفکر نقدی به شما پیشنهاد دهیم.

1. پرسشهای اساسی سؤال بکنید

ساده به نظر می رسد، اینطور نیست؟ اما حقیقت این است که «سؤال کردن پرسشهای اساسی» پیچیده تر از آن چیزی است که مییاندیشید. بسیاری هنگامی که تفسیر پیچیده ای از معضل شان میگیرند مبتلا سرگردانی می شوند و پاسخهای پیچیده و ظریف سبب می شود حتی سوال و مسئله ی اصلی را فراموش کنند. پس با برگشتن به پرسشهای اساسی و اصلی، به طرز فکرتان تمرین بدید. چه چیزی را میخواهید بدانید؟ هم اکنون چیزی شنیده اید؟ با سؤال کردن پرسشهای ساده و اساسی قادر هستید مسئله را از تمام جهات نگاه بکنید. برخی از عالی ترین راه حل ها برای مسائل به خاطر پیچیدگی شان شگفت انگیز نمی باشند بلکه بطور یقین به خاطر سادگی دلپذیری که دارند حیرت برانگیزند. پس همیشه یادتان باشد پیش از این که درپی راه چاره های پیچیده بگردید، پاسخهای ساده را جست وجو کنید.

تصویر شماره 2 ⇩
تصویر مهارت تفکر نقدی تان را چطور پرورانید؟

2. فرضیه های اصلی را زیر سوال ببرید

مورد دیگری که باید در تقویت مهارت نقدی به خاطر داشته باشید، فرضیه های اساسی است. همه ی ما درباره هرچه در اطراف خون، فرضیه های زیادی میفرستیم. بطور یقین این، ترفند مغز ما برای پردازش اطلاعات است تا بتوانیم زندگی را پیش ببریم. این فرضیه ها زمینه ی چارچوب نقدی را فراهم می کنند و ما بر پایه این فرضیه ها بر آن میشویم و درباره هرچه داوری می کنیم. اما چنانچه تمام باورهای مان اشتباه باشند چطور؟ یا حداقل کاملا درست و واقعی نباشند چطور؟ به چشم مییاید آنوقت باید همه چیز را زیرورو کنیم و از نو آغاز کنیم.

برای این که مبتلا چنین حالتی نشوید باید فرضیه ها را زیر سوال ببریم. چنانچه انیشتین هیچوقت فرضیه ی نیوتن درباره ی مقررات حرکت را زیر سوال نمی برد، چه حادثه ای می افتاد؟ تمام آدمها با دریافت اشتباهی از حرکات در دنیا میزیستند و علم راه را اشتباهی طی می کرد. قادر هستیم نقل بکنیم طرز فکر نقدی انیشتین دنیا را نجات داد.

3. غرض و تعصب را بی خیال بشوید

بی غرض بودن و داشتن دیدی باز برای تفکر نقدی ضروری است. روشن است که برای یک فرد نازک بین و متعصب، فهم دنیا بسیار سخت و ناخوشایند خواهد بود. پس چنانچه میخواهید مهارت تفکر نقدی را در خود رشد دهید یادتان نرود که تعصب را بی خیال بشوید. آنچه را که امروز درست گمان میکنید امکان می دارد روزی دیگر اشتباه از آب دربیایند، یا آنچه را که وفات کرده جایز نبوده اند، امروز عادی و جایز به حساب آیند. چنانچه ذهن تان محدود باشد از حقیقت دور خواهید افتاد. یک ذهن بسته پُر است از یک سری عقایدها و نگرش های انعطاف ناپذیر یا متنفری از موضوع و گفتگو. حرف زدن با یک فرد متعصب چیزی مشابه خوردن به یک دیوار آجریست.

چنانچه میخواهید اطلاعات را به خوبی پردازش کنید، نخست از همه باید همه ی اطلاعات را گیرید و تنها یک ذهن باز مجوز چنین کاری را می دهد. اما داشتن ذهن باز به این معنی نیست که باورهایی را که پذیرا بوده اید بی خیال بشوید و هر نگاه ای را پس نزنید. بطور یقین گاهی تفکر نقدی مدد تان می کند روی عقایدتان بایستید و از نگرش های تان پاسداری کنید. چیزی که حقیقت داشته باشد، از زیر سوال بردن ها و مورد به چه دلیل واقع شدن ها جان سلامت به در خواهد برد و این تنها طرز فکر است که عوض میشود.

4. گاهی جای علت و معلول ها را تغییر دهید

آیا واقعا تاکنون از خود سؤال کرده اید نخست مرغ بوده یا تخم مرغ؟ این پرسشی است که همه ی ما شنیده ایم و نمونه ای از وارونه اندیشیدن است. پژوهشگران ثابت کرده اند که یک راه معتبر برای یافتن راه حل ِ مسائل سخت، سعی در وارونه کردن هرچه است. روشن است که مرغ، تخم میگذارد پس پیش از تخم مرغ بوده است، اما خود ِ مرغ از چه جایی آمده است؟ از تخم مرغ؟ پس نخست تخم مرغ بوده است! هر وقت درباره مسئله ای مییاندیشید، قضیه ی مرغ و تخم مرغ را به خاطر بیاورید. چیزی که علت به نظر می رسد می تواند خودش معلول باشد یا بر تصویر. از زاویه های مختلف دیدن می تواند مدد تان کند منتقدانه تر اندیشید و راه حل کارآمدتری یابید.

5. گرایش خودشما را معلوم کنید

عوامل زیادی یافت می شوند که می تواند زاویه ی دید و تصمیمات ما را تحت تاثیر بگذارند. یکی از آن ها گرایش خودما است. داوری انسان می تواند تحت تاثیر گرایشش، ذهنی، عینی یا گمراه کننده باشد. شما باید پیش از فراگرفتن تبحرهای تفکر نقدی، گرایش و طرزفکر خودشما را بشناسید.

گاهی تصمیمات اشخاص متضاد چیزی است که می دانند که دلیلش تمایلات یا پیش پنداره های خودشون است. مطالعه ای جدید دریافت پدر و مادری که درباره فواید و فواید ایمنی واکسن اطلاعات درستی گرفته بودند، کمتر خواستند که فرزندهای خود را واکسینه کنند. علت آن این است که فهمیدن همیشه هم منتهی به رفتار یا تصمیم درست نمیشه. درک و شناختن گرایش خودشما و این که این گرایش چه اثری روی دریافت شما از اطلاعات میگذارد، نشان تان خواهد داد که چطور تبحرهای تفکر نقدی را در خود تقویت کنید.

6. کتاب گرانبها بخوانید

کتاب می تواند همه چیز به ما بیاموزد. درباره فواید مطالعه برای انسان دودلی ای وجود ندارد و این کاملا صحت دارد که کتاب گرانبها مدد مان می کنند مهارت تفکر نقدی را فرا بگیریم. هنگامی که کتاب می خوانید، نه تنها اطلاعات باحال و به کار بیایی میگیرید بلکه روش تفسیر و تجزیه و تحلیل این اطلاعات را هم مییاموزید. سوال و جواب کردن ضمن مطالعه می تواند مغز را تمرین بدهد تا به راهکاری منتقدانه اندیشد. هیچوقت دست از بالابردن سطح دانسته های تان نکشید و افق دیدتان را با مطالعه توسعه دهید. زیرا، دو مرتبه ذکر میکنیم که یک ذهن نازک بین و متعصب قادر نیست نقدی اندیشد و بیشتر کتاب خواندن یکی از خوب ترین راه های باز کردن درهای بیشتر رو به جهان است که مهارت تفکر نقادانه را رشد می هد.

7. خودشما را جای دیگران بگذارید

همدلی هم می تواند نشان تان دهد که چطور مهارت تفکر منتقدانه را به دست آورید. این همدلی می تواند از طریق درک بهتر ادبیات باشد یا تقویت روش های چانه زنی و مکالمه ی تان. چنانچه خودشما را جای دیگران بگذارید، بهتر قادر هستید آرمان ها، انگیزه ها و غوغاهای داخل شان را درک و تصور کنید. بعد از آن قادر هستید از این آگاهیت حاصل شده بهره گیرید تا مثل اهرمی مدد تان کند ارتقاء یابید و آدم بهتری باشید. چنانچه دیگران را بهتر درک کنید، روش تفکرتان دقیق تر شده و تناسب زیاد تری با شروط خواهد یافت.

8. با انسان های باهوش تر از خودشما معاشرت کنید

برای آموختن، راهی بهتر از این نیست که از دوستان تان چیزهایی بیاموزید. چنانچه میخواهید تفکر منتقدانه را بیاموزید، با اشخاص باهوش دوست شوید و از آن ها بیاموزید. چنانچه مشتاقید چیز تازه ای بیاموزید، مخصوصا مهارت تفکر نقدی، دور و خوبتان را با انسان های باهوش تر و زیرک تر از خودشما پُر کنید تا تجربیات زیادی از حیات خانوادگی و داستان های آن ها به دست آورید. اشخاص باهوش معمولا راهی موثر برای پردازش اطلاعات بلدند و نقطه نظرات اساسی و زیرکانه ای دارند که مدد شان می کند پیروز باشند. این اشخاص قطعا قادر هستند چیزهای زیادی درباره تفکر نقدی به شما بیاموزند.

9. این امکان وجود ندارد که همیشه بتوانید منتقدانه اندیشید

شما قادر هستید بیاموزید که مهارت تفکر نقدی را در خود پرورانید تا خوب ترین تصمیم ها را در زندگی بگیرید. قادر هستید راه های مختلف ارتقا ء دیدتان به دنیا را فرا بگیرید. اما در این مهارت ها هرمقدار هم که خوب باشید، غیر امکان می دارد که بتوانید همیشه منتقدانه اندیشید. می دانید به چه دلیل؟ چون تفکر نقدی تنها یک ابزار است که قادر هستید آن را داشته باشید اما گاهی از آن بهره گیرید و گاهی هم نه! این طبیعی است که برخی زمانها تصمیم هایی بگیرید که عالیترین نباشند، اشتباهاتی بکنید که به حل مسئله منتهی نشوند یا انتخابی کنید که به بهره تان نباشد. شما ناچار نمی باشید تمام وقت و درباره هرچه منتقدانه اندیشید. در زندگی گاهی زمانها امکان می دارد مبتلا کوتاهیهایی در تحلیل ها و تعبیرهای تان شوید. مسئله ی بزرگی نیست. چیزی که با اهمیت است این است که این لغزش ها را بشناسید و در آتیه از آن ها خود داری کنید؛ آموختن از لغزشات چیزی است که نمیبایست آن را از یاد برید.

آموختن تفکر نقدی کار ساده ای نیست، بلکه پروسه ای طولانی است که احتیاج به صبر و تمرین فراوان دارد. احتمالاً دو سه هفته طول بکشد تا سه کیلو از وزن تان کاهش دهید اما ماه ها یا حتی سال ها وقت ضروری است تا طرز فکرتان تغییر کرده و پروسه ی بر آن شوی و حل مسئله تان مبتلا تغییر شود. دربین روش های انبوه ای که یافت می شود، آنهایی را بر گزینید که متناسب با روحیه و روش شما باشد. چنانچه طرز فکر نقدی را بیاموزید، تاثیر بزرگی در حیات خانوادگی و اجتماعی تان میگذارد که هم خودشما و هم اطرافیان تان شاهدش خواهید بود.

**********************************

متن از : سپيده ز.

مهارت های زندگی در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

خونم بريخت و از غم عشقم خلاص داد ««« »»» منت پذير غمزه خنجر گذارمتتبحر تفکر نقدی تان را به چه صورت پرورانید؟ (2 عکس)


TT / 618 --- TP / 30%گردآوری شده توسط : سپيده ز.
تاریخ گردآوری : 2018-04-11
در دسته بندی : تفکر
برچسب ها : مهارت
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :