تحقیر فرد وسواسی سبب نیرو بخشی این نابسامانی

تحقیر فرد وسواسی موجب تقویت این اختلال

تصویر و عکس تحقیر فرد وسواسی موجب تقویت این آشفتگی
سمیرا ایمان نژاد روان شناس و جامعه شناس بیان داشت: افراد وسواسی معمولاً گرفتار افکار و تصوراتی مدام و ناخواسته هستند که تکرار این اعمال در نهایت موجب افزایش پریشانی و دغدغه می شود، زیرا فرد شخصیت قبلی خود را تخریب می کند و از طرفی اطرافیان و اعضای خانواده به چشم یک بیمار به وی می نگرند.

وی افزود: به دلیل تربیت تک بعدی و انعطاف ناپذیری شخصیت وسواسی خصوصا در سنین پایین تر در نتیجه رفتارهایی از جمله
تحقیر و بی ارزش آگاهی داشتن نیاز بچه، نادیده گرفتن قدرتمندی و الگو برداری غلط از رفتار والدین باعث تشدید این آشفتگی در فرد می شود.

ایمان نژاد افزود: والدین نقش اهمیتی می داری در کاهش آشفتگی وسواس در بچه خود دارند و قبل از درمان این معضل در فرد، رفتارهای پدر و مادر باید عوض شود.

این روان شناس در پایان نقل کرد: برای درمان وسواس از روش هایی مانند روان درمانی و درمان رفتاری شناختی بهره گرفته میشود که در این روش فرد به تدریج با عامل به وحشت افت روبه رو شده و این تکرار به مرور از پریشانی وی می کاهد.

***پيشنهادات شما مايه دلگرمى ماست***

نگارنده: سرور ا.

مهارت های زندگی در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل ديوانه از آن شد که نصيحت شنود
««« »»»
مگرش هم ز سر زلف تو زنجير کنم

تحقیر فرد وسواسی سبب نیرو بخشی این نابسامانی

TT / 33 — TP / 18%

نظر دهید