خوب ترین موارد برای اینکه شخصی محبوب شوید!!

خوب ترین موارد برای اینکه شخصی محبوب شوید!!

بهترین نکات برای اینکه شخصی دوست داشتنی شوید!!

19 گام برای این که فردی محبوب شویم !!

گام ۱- از نقد بیجا ، سرزنش مداوم و گله و شکایت بپرهیزید.
گام ۲- در ارزیابی های خود صادق و بی ریا باشید.
گام ۳- دیگران را دوست بداریم و به آنها علاقمند شوید.
گام ۴- خواسته های دیگران را درک کنید .
گام ۵- همیشه لبخند را زینت چهره خود کنید.
گام ۶- به دلیل داشته باشید نام هر شخصی خوشگل ترین نت موزیک اوست ؛ پس دیگران را به نام صدا بزنید و او احساس نزدیکی کنید .
گام ۷- شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق کنید که درباره خودشان و علاقمندیهایشان صحبت بکنند .
گام ۸- در جهت علایق دیگران سخن بگویید .
گام ۹- این باور را به دیگران القا کنید که ؛ قدرت زیادی دارند و برای خود کسی هستند و در انجام این کار نهایت صداقت را داشته باشید .
گام ۱۰- همیشه برای این که خوب ترین نتیجه را از بحث مجادله بگیرید ؛ سعی کنید از شرکت در آن بپرهیزید .
گام ۱۱- به عقاید دیگران ارج بنهید و هرگز واژه “تو اشتباه می کنی ” بهره نگیرید .
گام ۱۲- اگه خطایی از شما سرزد ؛ با قاطعیت به آن اعتراف کنید و اعتماد به نفس داشته باشید و آگاهی بدارید که “انسان جایزالخطاست.”
گام ۱۳- همیشه گفتمانهای خود را دوستانه آغاز کنید .
گام ۱۴- به گونه ای رفتار کنید که همیشه دیگران تاییدتان کنند .
گام ۱۵- سعی کنید از راه های عالی ای برای کسب آرامش بهره گیرید تا دیگران برای شریک شدن در آرامشتان به سوی شما آیند .
گام ۱۶- اجازه بدهید همیشه دیگران بیش از شما حرف زنند .
گام ۱۷- خالصانه به هر اتفاقی از نگاه کرد دیگران بینید و تک محور نباشید .
گام ۱۸- باورها و علایق سایرین را همان طور که هستند بپذیرید چرا که هرکس از نگاه کرد خود خوب ترین است .
گام ۱۹- همواره به سوی انگیزه های بهتر و قوی تر بروید ؛ تا خوب ترین باشید .

 

**با تشکر از انتخاب شما**

نگارش از : پدرام ض.

گوناگون خانه و خانواده در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز
««« »»»
دل چون آينه در زنگ ظلام اندازد

خوب ترین موارد برای اینکه شخصی محبوب شوید!!

TT / 59 — TP / 18%

نظر دهید