امشب که زمین و آسمان می گرید

 از ماتم عسگری (ع) جهان می گرید

 جا دارد اگر شیعه خون گریه کند

 چون مهدی صاحب الزمان (عج) می گرید

***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری ***** 

 فاطمه (س) امشب به سامرّا عزا برپا کند

 دیده را یاد امام عسگری (ع) دریا کند

 ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر (عج) خود

 خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 شیعیان بر سر زنید ، شد عزای دیگری

 کشته ی زهر جفا شد امام عسگری

 از جفای معتمد ، پر زخون دل ها شده

 در عزای عسگری ، سامره غوغا شده

 شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 هشدار که ماتم عظیم است امروز

 دلها همه با غصه ندیم است امروز

 بر صاحب عصر (عج) تسلیت باید داد

 کان درّ گرانمایه یتیم است امروز

 تسلیت

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 ای یازدهم امام شیعه

 ای مفتخر از تو نامِ شیعه

 بر سامره و حریمِ پاکت

 بر مهدی (عج) تو سلامِ شیعه

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 در دل صحراى غم ها و به دشت سرخ عشق

 لاله سان شد قلب ما خونین ز داغ عسکرى (ع)

 بس که اندوه فراوان دید از جور خسان

 شد لبالب از مى غم ها ایاغ عسکرى (ع)

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن (ع)

 جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن (ع)

 امام عسکری (ع) مسموم شد از زهر بیداد و ستم

 کز غمش سوزد دل اهل ولا یا بن الحسن (ع)

 شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 در جوانی رفت از دنیا امام عسکری (ع)

 شد کویر دل از این غم شعله زا یابن الحسن (ع)

 این مصیبت را زسوز سینه و با اشک و آه

 تسلیت گوئیم امشب بر شما یابن الحسن (ع)

 شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 مى زند آتش به قلبم سوز داغ عسکرى (ع)

 گیرد امشب اشک من هر دم سراغ عسکرى (ع)

 شد به سن کودکى فرزند دلبندش یتیم

 گشت دُرّ اشک مهدى (ع) چلچراغ عسکرى (ع)

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 دیده گریان نشود روز جزا در محشر

 هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پاک

 آخر از زهر جفا گردیده قلبت چاک چاک

 پیکر نورانیت شد در جوانی زیر خاک

 ای جمالت مصطفایی ای جلالت حیدری

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 مثل اجدات شدی مسموم از زهر جفا

 شد عزادار تو زهرا و علی و مصطفی

 شهر سر من را در ماتمت شد کربلا

 مهدیت پوشیده بر تن جامه ی نیلوفری

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 ای در جگـر شیعه شررهای غم تو

 ای ارث تـو از مادر تو عمر کم تو

 با آنکه بـوَد عـرش به ظلِّ علم تو

 خـم شـد کمـر چـرخ ز بار الم تو

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد

  ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

 آه ای جگرت سـوخته از سـوز نهانی

 دادنـد تــو را زهـر در ایـام جـوانی

 جان شـد به لبت از ستم دشمن جانی

 شد کار محبـان زغمت مرثیه خـوانی

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد


   ***** اس ام اس شهادت امام حسن عسگری *****

امـام عسگـری گردیده مسموم

 به شهر سامره جان داده مظلوم

 به عالم شرح مظلومیت او

 ز عمر کوتهش گردیده معلوم

 ببار ای اشک امشب در عـزایش

 که رفت از این جهان با قلب مغموم

 شهادت امام عسکری (ع) تسلیت باد