عکس ها و تصاویر برگزیده از جانوران و پرندگان رقابت عکاسی

تصاویر برگزیده از حیوانات و پرندگان مسابقه عکاسی

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسی

تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسی

تصاویر بسیاری در مسابقه عکاسی بریتانیا 2016 حاضر بودند که در مرحله نهایی تصاویر انتخاب کرده اعلام شدند و شما هم آن ها در زیر می نگاه کنید.

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده پرتره جانداران. کوهستان hare، اسکاتلند.
تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده رفتار جانداران. ناتینگهام، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده حیات وحش بومی. کورنوال، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده بریتانیای پنهان. آکسفورد شایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده جنگل های حیات وحش. دربی شایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده نزدیک به طبیعت. بریستول، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده طبیعت مشکی و سفید بریتانیا. لندن، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده تابستان بریتانیا. یورکشایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 10 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده پاییز بریتانیا. یورکشایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 11 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده زمستان بریتانیا. یورکشایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 12 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده بهار بریتانیا. یورکشایر، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 13 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده کلکسیون مستند. هامپتون، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 14 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده کلکسیون مستند. هامپتون، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 15 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده کلکسیون مستند. هامپتون، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 16 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده جوانان ۱۲ – ۱۸ ساله. پمبروکشایر، ولز، انگلیس.
تصویر و عکس شماره 17 ⇩
تصویر و عکس تصاویر انتخاب کرده از جانداران و پرندگان مسابقه عکاسیبرنده جایزه بزرگ امسال که برنده بخش زندگی دریایی است. سواحل سنت کیلدا، اسکاتلند.

— با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما، کمک کنيد —

نگارش توسط : ايرانبانو ه.

عکس حیوانات در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

اهل نظر دو عالم در يک نظر ببازند
««« »»»
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

عکس ها و تصاویر برگزیده از جانوران و پرندگان رقابت عکاسی

TT / 219 — TP / 106%

با دیگران به اشتراک بگذارید

نظر دهید