عکس ها و تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

تصاویر دوران کودکی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

عکس شماره 1 ⇩

تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون 

شاهزاده ویلیام بریتانیا و شریک زندگیش کیت میدلتون اکنون یکی از چهره های نامدار دنیا می باشند که لباس و لباس و جذابیت کیت میدلتون بسیار در این نامدار شدن مؤثر بوده می باشد. شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون زمان خردسالی قشنگ و خاطره و انگیزی را به اتمام رسانده اند و حال بزرگ شده و برای خود یک خانواده 4 نفری تشکیل داده اند.

احتمالاً تاکنون تصاویر زیادی را از فرزندان این دو ستاره نگاه کرده باشید اما تصاویر زیادی از خردسالی های خودایشان منتشر نشده می باشد. چنانچه شما هم پسندید که خردسالی های شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون را نگاه بکنید، در ذیل مطلب با ما همراهی کنید.

شاهزاده ویلیام، 1983

عکس شماره 2 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونکیت میدلتون، 3 سالگی 
عکس شماره 3 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1983
عکس شماره 4 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1986
عکس شماره 5 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1987

عکس شماره 6 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

کیت میدلتون، 5 سالگی

عکس شماره 7 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1988

عکس شماره 8 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1984 

عکس شماره 9 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1986

عکس شماره 10 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1984

عکس شماره 11 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1989

عکس شماره 12 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

کیت میدلتون، 5 سالگی

عکس شماره 13 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1986

عکس شماره 14 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1985

عکس شماره 15 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1987
عکس شماره 16 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونکیت میدلتون
عکس شماره 17 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1988
عکس شماره 18 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1991
عکس شماره 19 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1985
عکس شماره 20 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1987
عکس شماره 21 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1986
عکس شماره 22 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتونشاهزاده ویلیام، 1985
عکس شماره 23 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

شاهزاده ویلیام، 1986

عکس شماره 24 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

کیت میدلتون، 2003

عکس شماره 25 ⇩
عکس تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون

_________________________

تهیه و تدوین: پرهام ش.

عکس های گوناگون در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گر چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشکست ««« »»» لطف او بين که به لطف از در ما بازآمدعکس ها و تصاویر زمان خردسالی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون


TT / 141 --- TP / 48%

گردآوری شده توسط : پرهام ش.
تاریخ گردآوری : 2017-08-15
در دسته بندی : ویلیام
برچسب ها : میدلتون , کودکی

مطالب مرتبط