تصاویر و عکسهای شروع امامت حجت بن الحسن (عج) (10 عکس)

عکس های آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

عکس شماره 1 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

تصاویر شروع امامت امام زمان (عج) 

ساحل چشم من از شوق به دریا زده می باشد!
چشم بسته به سرش،موج تماشا زده می باشد!
جمعه را سرمه کشیدیم ،مگه برگردی!
با همان سیصد و فرسنگ نفر برگردی!
حیات نمی باشد ،ممات می باشد تو را کم دارد!
دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد!
از دل تنگ من ،آیا واقعا خبری هم داری؟
آشنا ،پشت سرت مختصری هم داری؟

 

// سالگرد شروع امامت و ولایت گل سرسبد جهان هستی، تهنیت و تهنیت //

عکس شماره 2 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

عکس شماره 3 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

تصاویر شروع امامت امام دوازدهم

عکس شماره 4 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

عکس شماره 5 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

سالگرد امامت امام دوازدهم

عکس شماره 6 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

عکس شماره 7 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

امامت امام دوازدهم

عکس شماره 8 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

عکس شماره 9 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

تصاویر سالگرد امامت امام دوازدهم

عکس شماره 10 ⇩
عکس تصاویر شروع امامت امام زمان (عج)

تصاویر کارت پستال امامت امام دوازدهم

 

 

—اگر پيشنهادى داريد در قسمت نظر بنويسيد—

گردآورنده : آريامهر ج.

کارت پستال در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شاه شوريده سران خوان من بی‌سامان را
««« »»»
زان که در کم خردی از همه عالم بيشم

تصاویر و عکسهای شروع امامت حجت بن الحسن (عج) (10 عکس)

TT / 115 — TP / 80%

نظر دهید