تصاویر و عکسهای هنری از مجسمه های مدادی خوشگل (21 عکس)

عکس های هنری از مجسمه های مدادی زیبا

عکس شماره 1 ⇩

تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

مجسمه های منحصر بفردکه مکان ساخته شدنشان روی مداد می باشد. این مجسمه های مینیاتوری که چندوچون زیادی نیز دارند بر روی نوک مداد ساخته شده اند. در ذیل تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل را خواهیم دید.

 

آرتیستی به اسم Salavat Ufa FIDA از کشور روسیه آثاری مینیاتوری و شگفت انگیز خوشگل را آفریده می باشد.

 

عکس شماره 2 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 3 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 4 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 5 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 6 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 7 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 8 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 9 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 10 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 11 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 12 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 13 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 14 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 15 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 16 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 17 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 18 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 19 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 20 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

عکس شماره 21 ⇩
عکس تصاویر هنری از مجسمه های مدادی خوشگل

______________________

تهیه و تدوین : بهار ج.

عکس های گوناگون در بخش گالری عکس سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد ««« »»» چو لاله داغ هوايی که بر جگر داردتصاویر و عکسهای هنری از مجسمه های مدادی خوشگل (21 عکس)


TT / 108 --- TP / 72%

گردآوری شده توسط : بهار ج.
تاریخ گردآوری : 2017-08-14
در دسته بندی : هنری
برچسب ها : مجسمه

مطالب مرتبط