تصویر و عکس روز رسانه نشنال جئوگرافیک؛ در باد

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ در باد

این واحه بی نظیر و براق نه تنها در بیابانی خشک و بی آب و علف قرار ندارد، بلکه در پارک ملی لنسوئیس مارانهنسس در شمال کشور برزیل و ساحل اقیانوس اطلس است.
این واحه بی نظیر و براق نه تنها در بیابانی خشک و بی آب و علف قرار ندارد، بلکه در پارک ملی لنسوئیس مارانهنسس در شمال کشور برزیل و ساحل اقیانوس اطلس است. قسمت جالب انگیز این ساحل، تلفیقی بودن منظره ای بیابانی و دریایی در کنار هم است. اتفاقی که با عنوان پدیده دریای تپه های شنی کشور برزیل شهرت دارد.

عکاس این ثبت دوناتلا بوچی است.

برای نگاه کردن تصویر و عکس در اندازه بزرگ بر روی آن کلیک کنید.
تصویر و عکس تصویر و عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ در باد

–انتها–

تهیه کننده : بهنوش ن.

مطالب جالب و شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

می‌نمايد عکس می در رنگ روی مه وشت
««« »»»
همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريب

تصویر و عکس روز رسانه نشنال جئوگرافیک؛ در باد

TT / 20 — TP / 18%

نظر دهید