توسعه ی پایدار و مولفه ای به نام امید در میان دانشجویان

توسعه ی پایدار و مولفه ای به نام امید در میان دانشجویان

امید به آینده یکی از مؤلفه های تأثیر قرار ده در کیفیت زندگی افراد جامعه و عامل کلیدی در ایجاد انگیزه برای رشد و پیشرفت سرمایه های انسانی به حساب مییاید .

به گزارش سرزه به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) ، امروزه امید و امیدواری جایگاه ویژه ای در تندرست روان ، جسم و به تبع آن پیشرفت فرد دارد . امید سازه ای است که به عنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت افراد به حساب مییاید .
ایرنا بر آن است در مصاحبه ای با دکتر سید حبیب مکتبی ، استاد دانشگاه و مشاور منابع انسانی و مدیریت ، به بررسی و واکاوی میزان امید به آینده در میان دانشجویان توجه بکند و به سؤالاتی با این رویکرد که چه متغیرها و چه محیط دانشگاهی در افزایش امید به آینده در دانشجویان تاثیر می دارند و میزان امید واری ویا ناامیدی دانشجویان در توسعه جامعه چه نقشی دارد؟ ، پاسخ دهد .
نوشته این سوال و پاسخ به این شرح است :
** س : میزان امید به آینده در بین دانشجویان را به چه صورت ارزیابی می کنید ؟
- ابتدا لازم است تعریفی بسیار کلی از امید به آینده اظهار و سپس پاسخ سوال شما بر اساس آن تعریف ارائه شود. امید به آینده به این معناست که دانشجو اهداف و عکس و تصویری روشن ، مثبت درگیری ای و قابل دسترسی از آینده جامعه ی خود در ابعاد مختلف داشته باشد و آن شور واشتیاق و انگیزه ی لازم برای رسیدن به این اهداف در او تحقق کشف کند .
آنچه قابل تأمل است ، مؤلفه ی امید به آینده در دانشجویان برحسب سن ، جنسیت ، مقطع ورشته ی تحصیلی،نوع دانشگاه،و....فرق می دارد.
به علاوه امید به آینده در دانشجویان ، از امید جامعه به آینده، چشم انداز ، سیاست ها و برنامه های نظام اجتماعی در خصوص آینده، سرمایه های مادی ،انسانی ، فرهنگی واجتماعی در سطح نظام اجتماعی ونظام تعلیمی ومراکز تعلیمی تأثیر می پذیرد.
همچنین اساتید ،مواد و محتوای برنامه های تعلیمی و درسی دانشگاه ها از عوامل موثر بر امید به آینده در دانشجویان حساب میشوند لذا با استناد به برخی گزارش ها و آمارهای اعلام شده لازم است مسئولان ذیربط، به مؤلفه امید به آینده در دانشجویان تامل وتوجه مخصوص داشته باشند .

**س: با توجه به این که« امید » به عنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت افراد است، چه متغیرها و چه محیط دانشگاهی را در افزایش امید دانشجویان مؤثر آگاهی میدارید ؟
- عوامل مؤثر در افزایش امید دانشجویان ، شامل متغیرهای درون دانشگاهی وعوامل وپارامترهای بیرونی است . در واقعیت پارامترهای کلیدی در نظام سیاستگذاری ، برنامه ریزی واجرایی کشورقرار دارد. از دهه ی60 به بعد نظام اقتصادی کشور به سوی ارتشی مبتنی بر اقتصاد آزاد سوق یافته و آموزش مناسب و توسعه آن نیز در هماهنگی با کلیت نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا استوار شده است.
بر اساس این تغییرات ساختاری، مسئولیت دولت برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی کاسته شده و انتخاب رشته برای تحصیل دانشگاهی به همه سو گریه نکن و آینده نگاه کنی خود دانشجو معطوف گردیده است .
بر این اساس است که نسل کنونی جوانان به عنوان نسلی که در معرض گذر به شرایط تازه بوده، با شرایطی مواجه گشته که خود مسئول تحصیل و اشتغال زایی برای خود شده است. این امر خلال افزایش سهم دانشجویانی که برای تحصیل خود باید شهریه توجه کرد نمایند، سهم مسئولیّت پذیری دولت برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان کاهش یافته است و نمود این تغییرات را می توان در قالب تعدیل نیروی انسانی و سهم دهی به بخش خصوصی( خصوصی سازی) مشاهده نمود.
بنابراین در شرایطی که می توان دغدغۀ اصلی سنین جوانی را دو مقولۀ «ازدواج» و «اشتغال» آگاهی داشت و همزمان با مطالبه ی مخارجی نسبتا گزاف برای تحصیل، هیچ گونه تضمینی برای آینده شغلی وی داده نمی شود.
این در حالی است که پیوند میان «حیات اجتماعی» با « مدرک آکادمیک»، حق انتخاب را در جوانان کاسته و باعث شده تا آنها خلال طی کن دوره های دانشگاهی، عمر صرف شده خود در این تحصیلات را به عنوان فرصتی نابود شده قلمداد نمایند. این در حالی است که خبر دهی مسئولان نظام و موضعگیری برخی از آنان در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان، به نا امیدی هرچه بیشتر دانشجویان دامن می زند.
هنگامی که دغدغۀ اصلی جوان، ازدواج و اشتغال باشد، بدیهی است که انتظار منطقی او ، حرکت در نیل به آنها خواهد بود. این در حالی است که تحصیل چهار ساله دانشگاهی مخاطب را از نزدیک شدن به آنها فاصله بخشیده و دائم ذهن او را سرگرم و مغشوش نگه می دارد. خلال آن که برخی مدرسان و دانشجویان سال بالاتر نیز این اغتشاش و حس نومیدی را توسعه می بخشند.
دولت ، نظام اجتماعی و نظام تعلیمی با قبل نگاه کنی و محقق سازی سازوکارهای توسعه و تعمیق سرمایه اجتماعی و ابعاد سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی ، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بخش های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جامعه و با باز گریه نکن ، اصلاح و بهینه سازی نظام تعلیمی قادر هستند و مسئولیت دارند مواد و محتوا و روش های تعلیمی را به گونه ای سازمان یافته وموثر درجهت شایستگی فارغ التحصیلان دانشگاهی جهت دهی کنند و به علاوه از بخش خصوصی بخواهند که در جهت تامین این هدف مسئولیت بپذیرد وبه صورت فعال مشارکت کند. همچنین متغیرهای اصلی ی درون دانشگاهی موثر برامید به آینده دانشجویان ازجمله خود دانشجو ، استاد و محتوای برنامه درسی و تعلیمی است .
اساتید با فراهم آوردن شرایط توسعه ی ظرفیت های قضاوت، تفکرانتقادی، سواد بامعنا، همکاری و مشارکت دانشجویان در کلاس های درس و با ایجاد محیطی در کلاس های درس که دانشجویان را به خلاقیت و حل مساله رهنمون سازد قادر هستند نقش بی نظیری در تحقق خودشکوفایی دانشجویان ، افزایش اعتماد به نفس وامید به آینده در آنان داشته باشند .
محتوای برنامه درسی نیز اگر براساس نیازهای بازار کار، اشتغال وکارآفرینی تهیه و ارائه شود قادر هست نقشی کلیدی در این زمینه داشته باشد. هم اکنون بسیاری از دانشجویان رشته های مختلف آگاهی میدارند که آنچه یاد میگیرند آنان را برای مشاغل و موقعیت های اجتماعی ای که بخاطر آنها وارد دانشگاه شده اند آماده نمی سازد و در نتیجه دغدغه و پریشانی شغل و ازدواج را برای آنان مضاعف می سازد و بر شدت ناامیدی آنان اضافه میکند.
همچنین خود پنداری خود دانشجو هم در ناامیدی او بسیار نقش می دارد .بخشی از خود پنداری مثبت دانشجو به ویژگی های شخصیتی و تربیت او باز می گردد ولی بخش اهمیتی می داری از این خودپنداره را می توان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تامین کرد.
ایجاد هیجانات مثبت وسازنده ، حمایت و انسجام اجتماعی از طریق برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ، افزایش امید به آینده و ایجاد علاقه وتمایل در دانشجویان برای مشارکت در امور مختلف را سبب خواهد شد .

**س : میزان امیدواری و یا ناامیدی دانشجویان در توسعه جامعه چه نقشی دارد ؟
- توسعه جامعه قبل از توجه به منابع مالی و تکنولوژی در گرو سرمایه های انسانی ، فرهنگی و اجتماعی است. سرمایه انسانی، فرهنگی واجتماعی محصول انسان های امیدوار و فرهیخته ، توانمند و مسئولیت پذیراست.
بخش بزرگ و اصلی این سرمایه ها را دانشجویان دانشگاه ها تشکیل می دهند . دانشجوی امیدوار به آینده دانشجویی است که در بستر جامعه و محیط دانشگاهی امن و بهره مند از چشم انداز و برنامه های آینده ساز به حدی از بلوغ ، خودمدیریتی ، خودکنترلی ، خود نظارتی وخود انگیزشی رسیده است که قادر هست تحقق آرمان های اجتماعی و فرهنگی مولد جامعه ی خود را برعهده گیرد.
از این رو می توان گفت امیدواری دانشجویان که در اندیشه ،انگیزه ، هدف و عمل آنان جلوه گر می گردد از سویی کاملا وابسته به سیاست ها و برنامه های کلان نظام اجتماعی و امیدواری جامعه است و از سوی دیگر از عوامل اصلی تامین اهداف ، برنامه های پیشرفت وتوسعه ی جامعه به حساب مییاید.
م .خ * 1601** خبرنگار: مهرنوش خرمی نزاد **منتشر کننده : شهناز حسنی


--- پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود ---

نگارش توسط : شهربانو گ.

دانشگاه در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بر سر تربت من با می و مطرب بنشين ««« »»» تا به بويت ز لحد رقص کنان برخيزمتوسعه ی پایدار و مولفه ای به نام امید در میان دانشجویان


TT / 123 --- TP / 9%

گردآوری شده توسط : شهربانو گ.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : پایدار
برچسب ها : امید

مطالب مرتبط