جمله های خاص برای آدم های خاص!

جمله های خاص

نازم به ناز آ کس که ننازد به ناز خویشنخاطره ی خاطره ها می گردد …
زندگی زیباست ، که گاه خاطره ای در میان خاطره ها ،

::
::
::
::

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .

::
::
::
::

هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !
گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . .

::
::
::
::

الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .
در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی .

::
::
::
::

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

::
::
::
::

حالا یادت باشه یادت نره به یادتم . . .
یادته یادم دادی یادت باشم ؟

::
::
::
::

که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره اینو یادت نره . . . !
یادم باشه که یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری

::
::
::
::

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

::
::
::
::

تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .
اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . .
گرچه همه بودند . . .

::
::
::
::

خاطره انگیز ترین خاطره هاست . . .
به خاطر خاطره هایت ، خاطرت در خاطرم ،

::
::
::
::

عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

::
::
::
::

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

::
::
::
::

 نبود من . . . !وای بود 
در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . .

::
::
::
::

نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم . . .
قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم

::
::
::
::

که چشمم را بجز چشمت ، دگر چشمی نمی سازد . . .
زکات چشم ، چشمی سوی چشم ما کن
به چشمانی که چشمانم ، به چشمان تو مینازد
ز چشمت چشم آن دارم ، که از چشمم نیاندازد

::
::
::
::

به امیدی که تو فانوس شب من باشی . . .
من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود ،
شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش !

::
::
::
::

دستی نباشم . . . !
به دور دست هایی که در دسترس هیچ . . . !
دستم را بگیر . . . ! ببر . . . !

::
::
::
::

دوست داشتن دل می خواد نه دلیل پس دوستت دارم بی دلیل . . .

::
::
::
::

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !

::
::
::
::

ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است

نازم به ناز آ کس که ننازد به ناز خویشنخاطره ی خاطره ها می گردد …
زندگی زیباست ، که گاه خاطره ای در میان خاطره ها ،

::
::
::
::

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .

::
::
::
::

هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !
گاهی دلم بی هوا ، هوایت را می کند . . .

::
::
::
::

الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .
در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی .

::
::
::
::

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

::
::
::
::

حالا یادت باشه یادت نره به یادتم . . .
یادته یادم دادی یادت باشم ؟

::
::
::
::

که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره اینو یادت نره . . . !
یادم باشه که یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری

::
::
::
::

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

::
::
::
::

تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .
اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . .
گرچه همه بودند . . .

::
::
::
::

خاطره انگیز ترین خاطره هاست . . .
به خاطر خاطره هایت ، خاطرت در خاطرم ،

::
::
::
::

عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

::
::
::
::

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

::
::
::
::

 نبود من . . . !وای بود 
در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . .

::
::
::
::

نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم . . .
قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم

::
::
::
::

که چشمم را بجز چشمت ، دگر چشمی نمی سازد . . .
زکات چشم ، چشمی سوی چشم ما کن
به چشمانی که چشمانم ، به چشمان تو مینازد
ز چشمت چشم آن دارم ، که از چشمم نیاندازد

::
::
::
::

به امیدی که تو فانوس شب من باشی . . .
من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود ،
شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش !

::
::
::
::

دستی نباشم . . . !
به دور دست هایی که در دسترس هیچ . . . !
دستم را بگیر . . . ! ببر . . . !

::
::
::
::

دوست داشتن دل می خواد نه دلیل پس دوستت دارم بی دلیل . . .

::
::
::
::

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !

::
::
::
::

ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است

--لطفا نظر دهيد--

تهیه از : آريامنش ح.

اس ام اس در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح ««« »»» شرمسار از رخ ساقی و می رنگينمگردآوری شده توسط : آريامنش ح.
تاریخ گردآوری : 2015-11-17
در دسته بندی : جمله
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :