خدای مشرکان!!

خدای مشرکان!!

کسانی که بت پرست می باشند و خدا را نمی پرستند اگه از آنها سؤال کنی خالق آسمان ها و زمین کیست؟ فطرتشان و ندای فطرتشان به آنها نقل میکند بگو خدا. قرآن مجید می فرماید: ای پیغمبر اگه از اینها سؤال کنی که خالق آسمان ها و زمین کیست؟ بر حسب ساختار فطریشان و به لحاظ ندای درونیشان ذکر میکنند" الله" یعنی ذات و فطرتشان با خدا آشناست. «ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض لیقولن الله».(لقمان /25) پس مخاطب مشرکین و بت پرستان می باشند.

دکتر جعفری -

ندای فطرت

آیاتی از قرآن مجید ماجرا از این دارد که در هنگام دشواری انسان ها ندای فطرتشان کاملاً علنی به گوش میرسد و آن ندای فطرت این است که به خداوند ، خالق و رب خودتان متوسل بشوید « و إذا غشیهم موج کالظلل دعوالله مخلصین له الدین ».
همین مشرکین و کفار، کسانی که خدا را قبول ندارند هنگامی که موجی همچون ابرها در مسافرت های دریایی آنها را فرا می گیرد و بالا سرشان قرار می گیرد و از همه جا قطع امید می کنند با اخلاص تمام خدا را می خوانند " دعوالله مخلصین له الدین ". اطاعت و تسلیم را فقط برای خدا می دانند و خدا را خالصانه می خوانند. ( لقمان/ 32)
در آیه دیگری می فرماید : « و إذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما کشفنا عنه ضره مرّ کأن لم یدعنا الی ضرمسه » (12/ یونس ) هنگامی که به انسان آسیبی می رسد و گرفتاری برایش اتفاق مییافتد در صورتیکه به پهلو استراحت کرده یا نشسته یا ایستاده در هر صورت خدا را می خواند اما هنگامی که ناراحیتش بر طرف می شود و ما ناراحتیش را بر طرف کردیم گویا هیچ گاه ما را برای حل معضلی که به آن رسیده بود نخوانده.
از یاد میبرد که یک زمان پیش، یک ساعت پیش، یک روز گذشته چطور مشکل او حل شد مشکل که بر طرف شد کلاً از یاد میبرد.

از پیغمبر گفته شده که فرمود: " الناس معادن کمعادن الذّهب و الفضّة " انسانها ذاتاً و فطرتاً معدنهایی می باشند مشابه معدن های طلا و فلز نقره. مربیان، انبیا می آیند تا این معدنها و این طلای خدا خواهی را از معدن وجود انسان برداشت بکنند

به چه دلیل خدا؟

به چه دلیل در حال مشکل خدا را می خواند؟ چون وقتی که اسباب ظاهری قطع می شود فطرتش به او نقل میکند که یک سبب هست که آن سبب ما فوق همه این اسباب است.
« و إذا مسکم الضرفی البحرضل من تدعون إلّا إیّاه فلمّا نجّاکم الی البر أعرضتم » هنگامی که در دریا رنجش به شما می رسد همه کس را جز خدا از یاد میبرید اما وقتی که شما را به خشکی رساند و نجات داد رو باز میگردانید و از یاد میبرید که خدایی هم داشتید.
آیه 65 سوره عنکبوت و 8 سوره زمر و آیات دیگری هست که در این زمینه وجود دارد. این آیات قسمتی از آیاتی بود که در این زمینه خوانده شد.
روایاتی هم داریم که با صریحگویی زیاد تری ماجرا از این دارند که انسان فطرتاً خداخواه و خدا پرست است حتی فطرت توحیدی دارد. به تعبیر دقیق تر انسان فطرتاً مسلمان است. مسلمان به همان معنای تسلیم حق بودن.
روایت نامداری که تقریباً در اغلب کتاب های روایی هم شیعه و هم اهل سنت گفته شده می فرماید: " کل مولود یولد علی الفطرة " هر کس که به دنیا مییاید بر فطرت خدائی و اسلام به دنیا مییاید. " حتی یکون أبواه ... " تا این که بعدها والدین یا محیط یا عوامل دیگری این فطرت را منحرف می کنند و این انسان را منحرف می کنند به طوری که یهودی ، نصرانی و مجوسیش می کنند.
پس انسان هنگام تولد مسلمان، خداپرست، خداشناس و به تمام معنا تسلیم حق به دنیا مییاید. بعدها عوامل مزاحمی مانند والدین غیر مومن ، محیط غیر اسلامی موجب می شوند که این شخص از جاده حق و دین منحرف شود.

انسان هنگام تولد مسلمان، خداپرست، خداشناس و به تمام معنا تسلیم حق به دنیا مییاید. بعدها عوامل مزاحمی مانند والدین غیر مومن ، محیط غیر اسلامی موجب می شوند که این شخص از جاده حق و دین منحرف شود

این روایت پیغمبر با صریحگویی دلالت بر این دارد که انسان فطرتاً مسلمان و خدا پرست است .
سخن حضرت علی (ع) در نهج البلاغه هم باز دلالت بر همین مطلب دارد که خداوند پیامبران را پشت سر هم فرستاد تا میثاق فطرت انسان ها را تعدیه بکنند به تعبیر روشنتر تا فطرت خداخواهی انسان ها را شکوفا بکنند و به این سبب هم پیامبران مذکّر بودند " إنما أنت مذکّر" تنها و تنها تو مذکّر می باشی. تذکر جائیست که در بحثی انسان مطلبی را بداند و در نفسش باشد فقط بخواهند به او یادآوری بکنند. انسان خدا را می شناسد و با خدا آشناست پیغمبر می آید و او را از غفلت بیرون می آورد. به او نقل میکند تو خدا را می شناسی پس به خاطر بیاور که خدا را می شناسی.
روایات دیگری هم داریم که بر همین مطلب دلالت دارد. از پیغمبر گفته شده که فرمود: " الناس معادن کمعادن الذّهب و الفضّة " انسانها ذاتاً و فطرتاً معدنهایی می باشند مشابه معدن های طلا و فلز نقره. مربیان، انبیا می آیند تا این معدنها و این طلای خدا خواهی را از معدن وجود انسان برداشت بکنند.

حاصل سخن

از نگاه قرآن مجید و روایات انسان فطرتاً هم خدا را می شناسد و هم خدا را میپسندد.در معضلات و دردسرها وقتی که از همه چیز نا امید می شود به خداوند متوسل می شود.

--براى بالا بردن سطح کيفي سايت سرزه لطفا نظرات خود را در انتهاى صفحه براى ما بفرستيد--

گردآورنده : بيدار ث.

اعتقادات شیعه در بخش اسلام سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گويد باز ««« »»» ورای حد تقرير است شرح آرزومندیخدای مشرکان!!


TT / 140 --- TP / 15%گردآوری شده توسط : بيدار ث.
تاریخ گردآوری : 2017-04-06
در دسته بندی : خدای
برچسب ها : مشرکان
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :