خطراتی که بچه ها جدایی را تحدید میکند (2 عکس)

خطراتی که کودکان طلاق را تهدید میکند

تاثیر طلاق در شخصیت و روحیه کودکان

هر قدر درباره آمار طلاق و عارضه های آن بیشتر پژوهش کنیم، با حقیقتهای ناخوشایند بیشتری روبه رو می شویم که زندگی همه ما را تحت تاثیر میگذارد. طلاق مانند زمین لرزه ای است که بنیان خانواده را درهم می کوبد و شیرازه آن را از هم می گسلد و افزون بر انفجار ناگهانی اولیه، پس لرزه هایی نیز خواهد داشت که از سر طی کردن آنها گاه بسیار دشوارتر است.

تاثیر پذیری فرزندان از شرایط خانوادگی به میزانی جدی و تعیین کننده است که بسیاری از روانشناسان و کارشناسان حوزه زیانهای اجتماعی معتقدند بخش قابل توجهی از موفقیت،موفقی و یا شکست فرزندان،تابع تعاملات،نحوه رفتار والدین با یکدیگر و در کلیت امر،فضایی است که در نظام خانواده حاکم شده و فرزندان با الگوپذیری از آن مسیر تکامل،رشد،بالندگی و احیانا شکست و سقوط تدریجی را بر می گزینند.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩

معضلات فرزندهای طلاق

روانشناسی فرزندهای طلاق

روانشناس و کارشناس علوم رفتاری در تشریح تاثیر بسیار برجسته و نافذ شرایط خانوادگی بر شخصیت و سرنوشت آینده فرزندان بیان داشت:بدون تردید،خانواده،نقش بسزایی در تکوین و تکامل شخصیتی فرزندان ایفا می کنند و به واقع محیط حاکم بر خانواده به عنوان نخستین محفلی که فرزندان از زمان طفلی و خردسالی با آن رابطه برقرار می کنند به وحشت افتیم کننده مسیری است که در دراز مدت خواهند گذراند.
وی اضافه کرد:در چنین فضا و شرایطی،صمیمیت،مهربانی،آرامش و مصاحبه ی سازنده در رشد و بوجود آیی شخصیت فرزندان نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد کرد در غیر اینصورت در محیط پر تنش،قاعدتا جز تشویش، پریشانی،استرس و فشارهای روحی و روانی ویران کننده نمی شود به نقطه قوت و برجسته ای امیدوار بود.
این کارشناس علوم رفتاری عنوان کرد:پدر و مادر هر دو در بوجود آیی شخصیت فرزندان مؤثر هستند اما طبیعتا الگوپذیری فرزند از پدر و فرزند از مادر با شدت هر چه بیشتری صورت می گیرد و به واقع کوچولو ترین رفتارها نیز از سوی فرزندان زیر ذره نگاه کن قرار گرفته می شود و متعاقبا فرزندان سعی می کنند همسو با والدین، مسیر و رویکرد احساسی،روانی،روحی و اجتماعی الگوبرداری شده رادر پیش گیرند.

فرزندهای طلاق در بزرگسالی

قاعدتا گسست والدین و انتخاب کردن طلاق به عنوان راهکار حل مشکلاتِ میان زوجین یا پدر و مادر با تبعات و عارضه های خاص به خود همراه است که کم توجهی به عارضه های آن،قادر هست فرزندان را به سمت نابودی و شکست های سنگین سوق دهد.
وی اضافه کرد:اساسا نداشتن برنامه ای مدون،اصولی و هوشمندانه برای مقاطعِ متعددِ زندگیِ فرزندان،قادر هست با مخارجها و زیانهای جدی،عمیق و سنگینی توام شود و این مخاطرات در زمان پسا طلاق و یا گسست والدین از یکدیگر به نحو قابل توجهی تشدید می شود.
تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس خطراتی که کودکان طلاق را به مخاطره می اندازد

طلاق با کودکان چه میکند؟

رواشناس و کارشناس علوم رفتاری عنوان کرد:بعضا در برخی از خانواده ها و زوجینِ مساله دار دیده میشود که پدر و مادرها به فرزندان خویش یادآور می شوند که تنها بخاطر وجود آنها حاضر به ادامه زندگی زیر یک سقف شده اند که به واقع مطرح کردن چنین مساله ای روح و روان فرزندان را به شدت تخریب می کند زیرا این ذهنیت در افکار واندیشه های فرزندان شکل می گیرد که عامل بسیاری از تلخی ها و مشاجرات میان پدر و مادر آنها هستند و به مرور،این ذهنیت قادر هست با سرخوردگی های عمیق و شدیدی همراه شود.

*خط قرمزهای طلاق چه است؟

جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی حین اشاره به ضرورت تامل و دقت نظر جدی و عمیق والدین به تاثیر رفتارهای آنها در شخصیت و روح و روان فرزندان عنوان کرد:متاسفانه برخی از زوجین یا والدین تنها زندگی شخصی خود را ملاک نظر میگذارند و با تکیه بر آن نسبت به طلاق یا استمرار زندگی مشترک بر آن میشوند،اما به واقع نباید از این مورد قابل توجه غافل شد که طلاق صرفا به زندگی اشتراکی زن و مرد خلاصه و منحصر نمی شود و تبعات آن،آینده و سرنوشت فرزندان آن خانواده را نیز تحت الشعاع میگذارد.
وی اضافه کرد:بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اجتماعی معتقدند تنها در صورت مواجه بودن به یکی از شروط زیر باید برای طلاق و طلاق قطعی تلاش کرد،در غیر اینصورت،طلاق والدین از یکدیگر به مصلحت نخواهد بود.
اعتیاد یکی از طرفین مشروط به این که فرد معتاد بر سوء مصرفِ موادِ مخدر اصرار ورزد و شیوه ها و راهکارهای درمانی بر روی او مفید خاصیت واقع نشود و یا ارتباطات نامشروع و تشدید آن به میزانی که عملا قبح آن ریخته شده باشد و امکان اصلاح آن نیز موجود نموجود باشد و یا بی ثباتی شخصیتی و روحی و روانی که امکان به خطر افتادن جان و تندرستی زوجین را تشدید کند،سه خط قرمزی به حساب مییاید که در صورت واقع شدن آن باید نسبت به طلاق اقدام کرد.
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:در صورت طلاق و طلاق والدین نیز باید زن یا مرد از تخریب همسر سابق خویش پرهیز کنند و حتی در مواقعی به تعریف و تمجید از او توجه بکنند و تنها عامل طلاق را نامناسب بودن شرایط برای ادامه زندگی و نبود تفاهم با یکدیگر عنوان کنند،زیرا تخریب شخصیتی قادر هست در روح و روان فرزندان طلاق با تکانه های مخرب قابل توجهی همراه شود که به تدریج در زندگی مشترکِ فرزندانِ چنین طیف ها و گروه هایی با آثار زیان بار خاص به خود همراه خواهد شد.
*از بضاعت مالی تا زمان ازدواج مجدد
مددکار اجتماعی و محقق زیانهای اجتماعی با بیان ضرورت انتخاب کردن پیش نیازهای ضروری برای طلاق و الدین از یکدیگر عنوان کرد:آنچه که در شرایط کنونی جامعه شاهد آن هستیم سطحی گریه نکن هایی است که بعضا باعث می شود با کوچولو ترین جرقه ای،زوجین از یکدیگر طلاق گیرند.
وی افزودذ:به واقع طلاق باید در موارد استثنایی جاری شود و حتی المقدور باید والدین تلاش کنند با گذشت، اصلاح حالت و رفع نارسایی های موجود،بسترِ بقا و حیات زندگی مشترک را فرهم کنند.
طلاق تنها در شرایطی ارائه داده میشود که واقعا هیچ راه و گزینه دومی جز طلاق موجود نموجود باشد که در چنین شرایطی نیز باید پیش نیازها و الزامات طلاق انتخاب شود.
این مددکار اجتماعی عنوان کرد:انتخاب کردن بضاعت مالی و شرایط سنی فرزندان از مولفه های بسیار حائز اهمیتی است که باید به آن پرداخته شود در غیراینصورت طلاق نه تنها راهکار برون رفت از معضلات نخواهد بود بلکه بر بار مخاطرات،پیچیدگی ها و دشواری های زندگی زن و فوت شدی که گسست را میبرگزند نیز اضافه میکند.
وی گفت:برخورداری از شرایط نسبتا مالی عالی ای که قادر باش به تنهایی نیازهای روزمره زندگی را تامین کرد و هچنین لحاظ کردن شرایط سنی فرزندان برای چنین تصمیم مکروه و نامیمونی از دیگر ضروریاتی است که کم توجهی یا اتخاذ تصمیمات عجولانه بدون رعایت این اصول اساسی،زندگی فرزندان طلاق را به ویرانی خواهد کشید.
ازدواج مجدد والدین و تاثیر آن بر کودکان
این مددکار اجتماعی عنوان کرد:بعضا برخی از زن و مردهایی که از یکدیگر طلاق گرفته اند گمان می کنند با ازدواج مجدد خواهند توانست خلاء های به وجود آمده برای فرزندان خویش را پر کنند،اما تعجیل در این امر نیز قادر هست به عاملی مخرب برای کودکان یا نوجوانان طلاق تبدیل شود.
عموما پیشنهاد داده میشود برای ازدواج مجدد،حداقل باید یک بازه وقتی یکساله گذرانده شود تا فرزندان طلاق نسبت به ضرورت ازدواج مجدد پدر یا مادر خویش توجیه شوند و به واقع لزوم پیوند دوباره را احساس کنند.
وی اضافه کرد:نباید از این مورد ظریف نیز غافل شد که بدترین زمان برای ازدواج مجدد والدین،در مقطعی است که فرزندان زمان بلوغ را مییازمایند و طبیعتا به خاطر شرایط روحی و روانی خاص حاکم بر فرزندان،تصمیم به ازدواج مجدد قادر هست معضلات ناگوار جدی تری را بوجود آورد.
مددکار اجتماعی گفت:محبت ناپدری یا نامادری و تعامل مثبت،سازنده و صمیمانه فرد تازه نقش بسزایی در آرامش روحی،فکری و روانی فرزندانِ طلاق ایفاء می کند و به واقع باید نسبت به رعایت چنین ضرورتی،با هوشمندی و دقت نظر بسیار تلاش شود تا از بار منفی احتمالی چنین تصمیماتی(ازدواج مجدد و الدین) برای فرزندان کاسته شود.
وی در خاتمه یادآور شد:بازهم تاکید می شود که آنچه که امروز در بسیاری از متارکه ها دیده میشود، تصمیماتی سطحی،عجولانه و غیر منطقی است که ثمره ای جز نابودی سرنوشت و آینده فرزندان نحواهد داشت و در موارد استثنایی که بعضا طلاق و گسست تنها راه اجتناب ناپذیر به حساب مییاید نیز باید پیش نیازها و الزامات طلاق لحاظ و رعایت شود در غیر اینصورت شکست،سرخوردگی و ویرانی فرزندن طلاق بسیار مُحتَمِل خواهد بود.

خطراتی که کودکان طلاق را به مخاطره می اندازد

****************************

متن از : فرشيد و.

رابطه و ازدواج در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آن شد که بار منت ملاح بردمی ««« »»» گوهر چو دست داد به دريا چه حاجت استخطراتی که بچه ها جدایی را تحدید میکند (2 عکس)


TT / 199 --- TP / 14%

گردآوری شده توسط : فرشيد و.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : خطراتی
برچسب ها : کودکان

مطالب مرتبط