پر خطرترین نوع عروسی این مدل می باشد، مواظب باشید!!

خطرناک ترین نوع ازدواج این مدل است، مراقب باشید!!


ازدواج یکی از بزرگترین مراحل زندگی برای هر پسر و دختری است و یکی از نکات برای داشتن یک ازدواج خوب، انتخاب صحیح همسر است. بعضی از ازدواج ها که در این دوره و زمانه رواج پیدا کرده است جزو دسته ازدواج های خطرناک می باشند.

ازدواج های آنلاین، پر خطرترین نوع ازدواج است

در جهان جدید و پرسرعت امروز، بسیاری از اشخاص از طریق اینترنت و سایت های همسریابی، همسر خود را جست و جو می کنند و می خواهند در معدود وقتی به یار دلخواه برسند. این نوع آشنایی، بسیار آسان است، اما آیا واقعا می توان با این راهکار به عشق واقعی و با دوام رسید و آیا واقعا عروسیهایی که براساس آشنایی آنلاین و از طریق سایت های همسریابی انجام میشود، پایدار خواهد بود؟ برای رسیدن به جواب معقول باید مفهوم عشق واقعی و عمیق و همچنین زندگی پایدار بین زن و مرد را چک کرد و اینکه آیا واقعا در قرارهای آنلاین چنین مهر و محبتی یافت میشود؟

عشق واقعی برای داشتن زندگی مشترک مناسب

فعالیت واقعی و عمیق انسان در هر زمینه سبب رفاه و تعالی و بالندگی در او می شود و می تواند شخصیت او را شکل دهد و تاثیری طولانی روی حیاتش داشته باشد، اما فعالیت سطحی، افزون بر اینکه محدود و گذراست، اگه بیش از اندازه به آن توجه شود، عارضه های منفی در زندگی انسان به وجود می آورد. برای تشخیص تفاوت پدیده های عمقی و سطحی در مرزوبوم عاطفه و محبت باید بین شدت علاقه و عمق آن تفاوت قائل شد. البته این تمایز را مرد و زن گهگاه درک می کنند که بسیاری مواقع معضل ساز می شود. شدت علاقه در یک زمان پدیدار می شود و خیلی زود نابود میشود و می توان از آن به احساس شهوانی تعبیر کرد، اما عمق علاقه طولانی است و تجربه آن، فرد را به رشد و بالندگی می رساند.

سایت های آنلاین و ازدواج پایدار

هرکس برای انتخاب همسر مناسب باید روی خصوصیتهای شخصیتی و ارزش های فرد مربوطه متمرکز شود و عالیترین فرد را بر گزیند. سایت های همسریابی به کاربران خود قول دو اقدام اصلی را می دهند: نخست اینکه به اشخاص یاری میرسانند تا گزینه های بسیاری برای انتخاب داشته باشند و دوم اینکه ازدواج آنها طولانی و بادوام خواهد بود. در رابطه با قول نخست، شکی نیست که درست نقل میکنند. این سایت ها با تبلیغات و شیوه هایی که مصرف میکنند، می توانند شمار بی تعدادی از اشخاص جویای همسر را به سمت خود به سوی خود کشند. پس هرکس، گزینه های بسیار زیادی دارا خواهد بود و می تواند ظاهرا کسی مطابق میل خود را پیدا بکند، اما در خصوص قول دوم دودلی بسیاری است و جای موضوع و گفت وگو دارد.
در این خصوص متخصصان و مشاوران خانواده بسیار اخطار داده اند. دکتر مصطفی تبریزی، متخصص مشورت و جاری معالجه ای نقل میکند: اگه اشخاص بخواهند تنها به وسیله ارتباط و مکالمه ی آنلاین، همسر آینده خود را بر گزینند، هیچوقت شناختی نسبت به هم نمییابند. مشاوران خانواده تحت هیچ شروطی به اشخاص توصیه نمی کنند که تنها با تکیه به اطلاعات آنلاین برای خود زوج یابند. این کارشناس ادامه می دهد: فردی که در اینترنت نگاه میشود، می توان به کوه یخی که در اقیانوس قرار دارد و تنها قسمتی از آن بیرون است، تشبیه کرد. ما فقط همان قسمت معدود را نگاه میکنیم و بخشهای زیرین آن از دیدمان مخفی می ماند. پس آشنایی آنلاین برای انتخاب همسر کافی و باحال نیست. تبریزی پیشنهاد میدهد: اشخاص برای انتخاب همسر باید آشنایی نزدیک داشته باشند و در عین حال، خانواده های همدیگر را از نظر مسائل فرهنگی و روابط اقتصادی بشناسند و دو نفر چک کنند که آیا واقعا از لحاظ خانوادگی با همدیگر سنخیت دارند یا خیر. در غیر این صورت عروسیشان کامیاب نخواهد بود.

طلاق یا زندگی سرشاراز عذاب

دکتر قصه وکیلی، جاری شناس، مدرس دانشگاه و موسس مرکز مشورت مهر در خصوص رواج این سایت ها نقل میکند: در چندین سال اخیر، سایت های همسریابی بسیار رواج یافته اند و اشخاص برای یافتن فرد مناسب خود در این سایت ها نام نویسی می کنند. این اشخاص معمولا اطلاعات درستی درباره سن، حالت تحصیلی، شرایط خانوادگی و اقتصادی و این قبیل نکات به همدیگر نرسانده و براساس همین اطلاعات نادرست، ارتباطی کاملا مجازی و غیرواقعی برقرار می کنند. وقتی این ارتباط ادامه مییابد، وابستگی احساسی بین آنها بوجود آورده میشود و بعد از ایجاد وابستگی، کم کم به فکر آشنایی بیشتر و در نهایت ازدواج می افتند و در این شرایط، خانواده های خود را در جریان میگذارند. بعضی اشخاص امکان می دارد اطلاعات اشتباه ای را که داده اند، اصلاح کنند اما بعضی دیگر چنان درگیر روابط حسی می شوند که قادر نیستند واقعیات را نقل بکنند یا ارتباط به وجود آمده را قطع کنند و با همان اطلاعات غلط با همدیگر مزدوج میشوند. این ازدواج براساس رابطه حسی انجام میشود و وقتی از لحاظ عقلانی، دختر و پسر متوجه فرقشان می شوند، حیاتشان به مخاطره می افتد.

تبریزی هم نقل میکند: آن بخش از ناشناخته های شخصیتی اشخاص که در ارتباط آنلاین دیده نشده، ناسازگاری زناشویی به وجود می آورد که منتهی به طلاق می شود و اگه بعضی اشخاص هم از طلاق ترس داشته باشند و به دلیل حرف مردمان طلاق را بر نگزینند، عمری را با آزردگی سپری خواهند کرد.

علت رواج ازدواج آنلاین

تبریزی در خصوص اینکه چرا جوانان برای یافتن همسر سراغ سایت های آنلاین همسریابی می روند، باور می دارد: به این دلیل که امکان ارتباط بین دخترها و پسرها بسیار کم است و اشخاص در جاهای بسیار محدود می توانند همدیگر را نگاه بکنند و بشناسند، ملزم به راه هایی متوسل می شوند که از آن راه بتوانند با اشخاص زیاد تری آشنایی پیدا کنند و از بین این اشخاص، انتخاب معقول خود را یابند.

وکیلی افزون بر دلیل فوق، علل دیگری را هم برمی شمارد، از جمله این که: راهکار شناسایی باستانی که قبلا افرادی، خانواده های دختر و پسر را به همدیگر شناسایی می کردند، بسیار کاهش داده شده است. درشهرهای کوچولو هنوز این راهکار رواج دارد، اما در شهرهای بزرگ این اتفاق کمتر می افتد. مساله دیگر اینکه افرادی که به این شکل آشنایی پیدا میکنند، در تبحرهای اجتماعی و ارتباطی بسیار ضعیف و آدم هایی کمرو می باشند. آنها قادر نیستند همسر مناسب خود را یابند یا بتوانند با او گفتمان و مرتبط شوند. به این دلیل که آنها در ارتباط آنلاین صرفا با تایپ مشخصات سروکار دارند و بیشتر از طریق گپ آنلاین رابطه شکل می گیرد، آسانتر می توانند با فردی در دنیای مجازی مرتبط شوند. البته همین اشخاص به دلیل کمبود مهارت اجتماعی و ارتباطی، بعدها در زندگی زناشویی به معضل برخورد کرده و قادر نیستند احساسات و افکار خود را بازگو کنند.

سرعت در همسریابی

بعضی متخصصان، علت ازدیاد علاقه به آشنایی آنلاین را سرعت موجود در دنیای امروز می دانند. در واقع، سرعت اینترنت و سایبری بسیار بیشتر از فضای واقعی است و انسان امروز، معتاد سرعت و قرار گرفتن درمقابل سیلی همیشگی از اتفاقات در جامعه سایبری می شود و از اینکه برای کار و فعالیت زندگی وقت بگذارد، متنفر است. او که دنبال تغییرات سریع زیاد است، حتی رفیقی و مهر و محبت و همسر آینده خود را هم می خواهد از طریق اینترنت و در کمترین زمان ممکن یابد، اما متاسفانه از یاد برده برای داشتن عشق و علاقه عمیق به فردی که قرار است شریک و همدم حیاتش شود، به وقت و وقتی کافی احتیاج دارد.

یکی دیگر از معایب ملاقات آنلاین این است که هر کس امکان می دارد دیدارهای آنلاین فراوانی داشته باشد تا به اصطلاح بتواند اشخاص دیگر را هم بررسی و تشخیص دهد. ادامه دادن چنین رفتاری نه تنها جلوی علاقه مند شدن اشخاص به همدیگر را می گیرد، بلکه قادر نیست به داشتن رابطه طولانی منتهی شود، به این علت که آنها به این نوع قرارها معتاد شده و همواره دنبال گزینه ای خوب تر از سابق می باشند. استمرار برای یافتن یک فرد ارمانى و موردعلاقه تر از سابق، خطر بسیار بزرگی برای فرد به حساب مییاید و حتی اگه با فردی وارد ارتباطی شود، امکان می دارد نتواند از عادت بد خود دست بردارد و بازهم دراینترنت درپی دوست باشد. ثمره اینکه به وسیله اینترنت می توان با بی شمار اشخاص مرتبط شد، اما هیچوقت نمی توان درگیر یک رابطه سلامت احساسی و بادوام شد.__________________________________

تهیه و تدوین : بيژن د.

دانستنی های زناشویی در بخش ازدواج و زناشویی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

تير عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد ««« »»» اين قدر دانم که از شعر ترش خون می‌چکيدپر خطرترین نوع عروسی این مدل می باشد، مواظب باشید!!


TT / 356 --- TP / 25%گردآوری شده توسط : بيژن د.
تاریخ گردآوری : 2016-12-25
در دسته بندی : مراقب
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :