خواستگاری در دین اسلام

خواستگاری در اسلام

دین مقدس دین اسلام که آیین فطرت می باشد، بر این رویه فطری و طبیعی صحه نهاده و بر این مبنا و اساس می باشد که در قرآن مجید و سنّت در امر ازدواج، مردان مخاطب واقع گشته اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسر گزینی داده می باشد.

استاد مطهری ذکر میکنند: «اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد بانوان می رفته اند و از آنها تقاضای شریک زندگی ای می کرده اند، از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده می باشد. «طبیعت» مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا خلق کرده می باشد و زن را مظهر موردعلاقه بودن و معشوق بودن. طبیعت زن را گُل، و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه گذاشته می باشد. این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت می باشد که در غریزه مرد احتیاج و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه گذاشته می باشد. خلاف حیثیت و احترام زن می باشد که در پی مرد بدود. برای مرد قابل تحمّل می باشد که از زنی خواستگاری کند و پاسخ رد بشنود و آن گاه از زن دیگری خواستگاری کند و پاسخ رد بشنود تا سر آخر زنی رضایت خود را به شریک زندگی ای با او مخابره کند اما برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و مورد توجه و علاقه باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سر تا سر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نمی باشد که آقاای را به شریک زندگی ای خود فرا خواند و احیاناً پاسخ رد بشنود و سراغ مرد دیگری رود»[1]. پس خواستگاری همیشه از منطقه جنس مذکر صورت میگیرد.

دین مقدس دین اسلام که آیین فطرت می باشد، بر این رویه فطری و طبیعی صحه نهاده و بر این مبنا و اساس می باشد که در قرآن مجید و سنّت در امر ازدواج، مردان مخاطب واقع گشته اند و مستقیماً به آنان دستور ازدواج و همسر گزینی داده شده و فرموده می باشد:

«فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ»[2]؛ «با بانوان طیب و نظیف مزدوج شوید».

این آیه به معنای نهی از خواستگاری زن از مرد نمی باشد، از این رو در صدر دین اسلام تقاضای زن از مرد هم پیش آمده می باشد.

امام باقر ع می گه: «زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: مرا به عقد کسی در آور. حضرت رو به حاضران نمود و فرمود: کسی حاضر می باشد با این زن مزدوج شود؟ آقاای از میان جمع برخاست و عرض کرد: من حاضرم، حضرت فرمود: چه داری که به او قرض؟

گفت: چیزی ندارم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: نمیشه. زن خواسته خود را تکرار کرد. دیگربار حضرت فرمایش خویش را تکرار نمود، باز همان مرد برخاست. عاقبت پیامبر به آن مرد فرمود: از قرآن مجید چیزی می دانی؟ گفت: بلی. فرمود: زن را به عقد ازدواج تو در آوردم، در عوض قرآنی که به او تدریس می دهی، مهریه او خواهد بود»[3].

همانطور که ملاحظه شد، خواستن ازدواج از طرف زن در دین اسلام قدغن نمی باشد ولی حرکت برخلاف عرف و سیره مسلمین و قواعد مورد قبول جامعه و مقتضای فطرت و طبیعت می باشد و چه بسا همین عمل باعث روی گردانی بعضی پسرها از اینشکلی دخترها شود.

اما با این وجود اگه مقاومت روحی دختر بالا و سطح شناخت پسر معقول باشد با تدابیر ویژه ای دختران قادر هستند مبادرت به خواستگاری غیرمستقیم نمایند.

با توجه به آن چه که نقل شد در رابطه با آغاز خواستگاری از طرف پسر یا دختر، دین اسلام منع ویژه ای ندارد.

اما اینکه خواستگاری ازطرف دختر چه عارضه هایی دارد. میبایست عرض کنیم که این مسئله بیشتر تابع رسم و رسوم می باشد. از این رو در بعضی از کشورها مثل هندوستان در بعضی از نواحی آن مرسوم می باشد که خانواده دختر به خانواده پسر توصیه مزدوج میشود یعنی خواستگاری بیش از منطقه خانواده دختر انجام می گیرد یا دست کم از طرف خانواده دختر توصیه می شود که ما آمادگی داریم که دخترمان را به ازدواج پسر شما درآوریم. ولی تحقیقات نمایان میکند که اگه خواستگاری از طرف پسر باشد خوب تر می باشد و تصویر این قضیه حتّی در جوامعی که عرف می باشد که از طرف خانواده دختر نخست توصیه ازدواج داده شود تأثیرات نامطلوبی برای دختران دارد.

بر پایه گفته یکی از جامعه شناسان چندسال پیش معلوم شد که آمار خود کشی دربین دختران جوان هندی از سایر کشورها بیشتر می باشد. گروهی از جامعه شناسان و روان شناسان از طرف سازمان یونسکو برای ریشه یابی این بحث به هندوستان رفتند پس از پژوهش معلوم شد که چون در جامعه هندوستان این دختران هستند که به خواستگاری مردان می روند. پس از شنیدن چندین پاسخ رد از طرف آنها به افسردگی و شکست احساسی دچار میشوند پس آنها که روحیه لطیف تر و حساس تری دارند دست به خود کشی می زنند. در کشور هایی مثل کشور ما که خواستگاری مستقیم زن از مرد محبوب موردعلاقه نمی باشد پیامد زیاد تری دارد که در نهایت از نظر روان پریش و شخصیتی و حیثیت اجتماعی و خانوادگی به آسیب زن به پایان رسانده میشود.

پی نگاشت:
[1] مرتضى مطهرى، سیستم حقوق زن در دین اسلام، ص 15.
[2] نساء(4)، آیه 3.
[3] وسائل الشیعه، ج 14، ص 195.


_______________________________

تهیه و تدوین : آرتين ص.

اخلاق و عرفان در بخش مذهبی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

قتيل عشق تو شد حافظ غريب ولی ««« »»» به خاک ما گذری کن که خون مات حلالخواستگاری در دین اسلام


TT / 233 --- TP / 28%گردآوری شده توسط : آرتين ص.
تاریخ گردآوری : 2018-04-10
در دسته بندی : دین اسلام
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :