خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲) (5 عکس)

خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲)

در این شماره از خواندنی ها با خاطرات محمد محمدی گرگانی از زندان شاه، اثری درباره فلسفه فرانسه در قرن بیستم، رمانی فانتزی از ادبیات فرانسه و... آشنا شوید.

محمودرضا حائری: در این شماره از خواندنی ها با خاطرات محمد محمدی گرگانی از زندان شاه، اثری درباره فلسفه فرانسه در قرن بیستم، رمانی فانتزی از ادبیات فرانسه و... آشنا شوید.

در جستجوی طبیعت

 • ادوارد ویلسون
 • ترجمه ی کاوه فیض الهی
 • نشر نو
 • چاپ اول:97

عکس شماره 1 ⇩

در جست وجوی طبیعت مقدمه ای خواندنی و قابل فهم برای آشنایی با یکی از با استعدادترین دانشمندان جهان است. ادوارد ویلسون، شاید بیش از هر دانشمند دیگری در قرن ما، جانوران را در زیستگاه طبیعی شان زیر نظر گرفته و قوانین حاکم بر رفتار، سازمان اجتماعی، و روابط شان را با محیط دریافته است.

اما او نه فقط در پی آنچه این یافته ها دربارۀ خودِ این جانوران به ما می گویند، بلکه در پی چیزی است که می توانند دربارۀ طبیعت انسان و رفتارِ گونۀ ما به ما بگویند. او نتایج جذاب و گاه شگفت انگیز بررسی هایش را به واسطۀ کتاب هایی فوق العاده همچون تنوع حیات، طبیعت انسان و زیست شناسی اجتماعی ، با خوانندۀ عام در میان گذاشته است. نثر جذاب و دقیق او دربارۀ موضوعات پیچیده دو جایزۀ پولیتزر برایش به ارمغان آورده و ستایش دانشمندان و خوانندگان سرتاسر جهان را برانگیخته است.

ادوارد ویلسون، زیست شناس و طبیعی دان ۸۸ساله امریکایی، یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان تکامل در جهان است و نویسندۀ بیش از 30 کتاب دربارۀ مورچه ها، بوم شناسی و حفاظت، زیست شناسی اجتماعی، تنوع زیستی و تکامل است. او استاد بازنشستۀ دانشگاه هاروارد و برندۀ جایزه های متعدد است. دوران کودکی ویلسون در جنوب امریکا و جمع آوری مارها و حشرات در جنگل ها و مرداب های این منطقه تأثیری جادوانه بر کار و زندگی اش گذاشت.

ادوارد ویلسون یکی از جسورترین و تأثیرگذارترین زیست شناسان قرن بیستم است. خوشبختانه او اتفاقاً نویسنده ای دلپذیر و زبردست هم هست. در جست وجوی طبیعت، لبریز از شگفتی های حیات و ایده های مهمی است که با ظرافت بیان شده اند. این اثر بار دیگر نشان می دهد که چرا ما غیردانشمندها باید از داشتن صدای او ممنون باشیم.


مغازه خودکشی

 • ژان تولی
 • ترجمه ی احسان کرم ویسی
 • نشر چشمه
 • چاپ اول: 97

عکس شماره 2 ⇩
عکس خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲)

غازه ی خودکشی یک فانتزی سیاهِ تکان دهنده است که بعد از چاپ شدن در سالِ 2007، توجهِ فراوانی برانگیخت. رمانِ عجیبِ ژان توله (1953)، نویسنده و فیلم‏نامه نویسِ فرانسوی، هجوی ا ست تمام عیار درباره ی مرگ و امید. رمان درباره ی یک دکانِ فروشِ ابزار و ادواتِ خودکشی ا ست. همه‏جور خنزرپنزری در آن یافت می شود. از انواع سَم تا طناب های دار، از انواعِ سلاح های کمری مناسب برای انتحار تا ویروس های کشنده .

یک فروشگاه منحصربه فرد در زمان و مکانی نامعلوم. رمان گره خورده است به نامِ برخی از مهم ترین چهره های ادبی و هنری که خود را کُشته‏اند؛ میشیما، مرلین مونرو، ونسان ون گوگ و... تقاضا بسیار زیاد است، تا این که روزی پسری وارد این مغازه می شود و با خودش تحولی به همراه می آورد.

این روند پیش می رود تا سطرهای پایانی کتاب که ناگهان ضربه ای خردکننده به مخاطب وارد می شود، ضربه ای که غیرقابل‏پیش بینی ا ست... رمانِ مغازه ی خودکشی از درخشان ترین آثارِ فانتزی سیاهی است که در دو دهه ی گذشته در جهان و در این سبک نوشته شده است. حضور متراکمِ مرگ، تلاش برای ساختنِ امید به زندگی، نبردی نمادین و مملو از شوخی های ظریف که در نهایت قرار است خواننده را میخ‏کوب کند.


خاطرات و تأملات در زندان شاه

 • محمد محمدی گرگانی
 • نشر نی
 • چاپ اول: 97

عکس شماره 3 ⇩
عکس خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲)

عمل سیاسی و اجتماعی، به اصطلاح «استراتژی» یا خط مشی، بسیار پیچیده است. در بسیاری موارد، آن چه در پس ذهن فرد می گذرد گفته نمی شود و یا در مواردی قابل گفتن نیست. افرادی در اعماق ذهنِ خود، محاسباتی دارند. گاه زمانه چنان است که قادر نیستند چیزی بگویند، لذا دردمندانه و هشیارانه و یا فرصت طلبانه، مهر سکوت بر لب می گذارند، اما در گوشه و کنارِ بعضی خاطره ها، مسائلی مطرح می شود که می تواند در مواردی، ریشه و مبنای بعضی «مواضع» را روشن کند و تجربه های گران قیمتی را به نسل های بعدی انتقال دهد.

همواره نگران بوده ام که خاطرات به اصطلاح «حدیث نفس» و یا از خود تعریف کردن است، و چه سخت است از این خودستایی رها باشی. اما قانع شدم که این مسئله را باید با خود و خدا حل کرد و نباید به این دلیل از گفتن تاریخ اجتناب نمود، هرچند از یک نگاه و یا از یک زاویه باشد.


فلسفه مدرن فرانسه

 • رابرت ویکس
 • پیروز ایزدی
 • نشر ثالث
 • چاپ اول:97

عکس شماره 4 ⇩
عکس خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲)

کتاب برای کسانی که می خواهند با فلسفه فرانسه در قرن بیستم اشنا شوند ، راهنمایی خوب است . دلیل عمده آن عبارت از این است که نویسنده کتاب ، رابرت ویکس ، نهایت سعی خود را کرده است که با زبانی در حد امکان ساده و فارغ از پیچیدگی های متون فلسفی ، ایده ها و روندهای اصلی حاکم بر تفکر فلسفی فرانسه در دوران معاصر را شرح دهد .

در این راستا نویسنده کوشیده است در معرفی هر یک از متفکران ، ضمن برشمردن خاستگاه فکری و زمینه های تاریخی ایده های مطرح شده از سوی آنان با آوردن بریده هایی از آثار مهم آنان توصیفی رسا و روشن از مفاهیم طرح شده در آن ها به دست دهد و از این طریق راه را برای رمزگشایی از آن ها ، که بعضا بسیار پیچیده اند باز کند. خواننده در این کتاب با مکاتب گوناگون فلسفی که بر اندیشه فلسفی در فرانسه تاثیر گذار بوده اند از جمله سوررئالیسم اگزیستانسیالیسم ساختار گرایی پساساختارگرایی و پسامدرنیسم آشنا می شود.


از مولکول تا استعاره (نظریه نورونی زبان)

 • جروم فلدمن
 • ترجمه ی جهانشاه میرزابیگی
 • نشر آگه
 • چاپ اول:97

عکس شماره 5 ⇩
عکس خواندنی ها با برترین ها (۱۵۲)
هدفِ این کتاب یک پارچه سازی بینش های رایج در بسیاری رشته ها در یک نظریه ی نورونی منسجم زبانی است. ممکن است این گونه به نظر برسد که چنین تلاشی ضرورت ندارد. مگر نه این که زبان یکی از کارکردهای آشکارِ مغزهای ماست ــ چه چیز دیگری ممکن است باشد؟ یقیناً دیگر توانایی های انسان، مثلِ کنترلِ حرکت، شنیدن، و مخصوصاً دیدن برای دهه هاست که به عنوان نظام های نورونی موردِ مطالعه قرار گرفته اند.

اما زبان هنوز غالباً یک نظامِ نمادی انتزاعی در نظر گرفته می شود که هیچ ارتباطی با مغز و تجربه ی انسان ندارد. از مطالعاتِ صوری زبان دانشِ پایدارِ فراوانی کسب شده است، اما عجیب است که هنوز مفهومِ زبانِ ناجسمانی صحنه را ترک نکرده است... طراحی کتاب به گونه ای است که باید به ترتیب مطالعه شود: هر فصل فهمِ ایده های فصل های بعد را فراهم می سازد. اما هم چنین این امکان هم وجود دارد که ابتدا به بخش هایی که بیش تر دوست دارید نگاه بیندازید و سپس تصمیم بگیرید که ادامه بدهید.

شاخص های به ـ جلو به ـ عقبِ زیادی وجود دارد که در یک پارچه سازی مطالب مؤثرند. پردازشِ اطلاعات مضمونِ مرکزی این کتاب است. زبان و اندیشه به طور ذاتی مربوط به کسبِ اطلاعات، کاربردِ اطلاعات، و انتقالِ اطلاعات هستند... اگر می خواهید بدانید که مغزِ ما چه گونه اندیشه و زبانِ ما را می سازد، این کتاب می تواند در این راه کمکِ مؤثری باشد.

-براى بالا بردن کيفيت سايت سرزه لطفا نظرات سازنده خود را در انتهاى صفحه براى ما بفرستيد-

تهیه کننده: جمشيد د.

کتاب و ادبیات در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل گشاده دار چون جام شراب ««« »»» سر گرفته چند چون خم دنیخواندنی ها با برترین ها (۱۵۲) (5 عکس)


TT / 0 --- TP / 0%گردآوری شده توسط : جمشيد د.
تاریخ گردآوری : 2018-04-21
در دسته بندی :
برچسب ها :
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :