خوشه هفت خواهران/عکس و تصویر روز ناسا

خوشه هفت خواهران/عکس روز ناسا

گاز نزنم - هیچ‌وقت خوشه‌ ستاره‌ای پروین را دیده‌اید؟ حتی اگه نگاه کرده باشید، چهره‌ی آن را این‌قدر غبار آلود رصد نکرده‌اید.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس خوشه  هفت خواهران/تصویر و عکس روز ناسا

پرنورترین ستاره های نامدار ترین خوشه ستاره ای آسمان یعنی پروین را با چشم غیر مسلح حتی در شهرهای بزرگ با ناپاکی نوری زیاد هم می شود دید. ولی اگه زیر آسمانی تاریک باشید و با نوردهی زیاد از آن عکاسی کنید، گاز و غبار دور و بر آن کاملا هویدا می شوند. تصویر و عکس بالا ماه گذشته از صحرای نامیبیا گرفته شده و میدان نگاه کردی چندین برابر ماه کامل را در بر می گیرد. این خوشه با نام هفت خواهران یا M45 هم شناخته و می شود تقریبا در ۴۰۰ سال نوری از ما و صورت فلکی ثور قرار گرفته است. قصه ای کهنه نقل میکنید از زمانی این خوشه را نامگذاری کردند یک ستاره ی آن کاهش داده شد و به همین علت فقط ۶ ستاره را می شود با چشم غیرمسلح دید. با این حال اگه زیر آسمان تاریک و شفاف قرار بگیرید امکان می دارد بتوانید ۷ ستاره از آن را نگاه بکنید.

5454

نظر يا پيشنهاد خود را با ما در ميان گذاريد

گردآورنده: غنچه ث.

نجوم و فضا در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

صبح است و ژاله می‌چکد از ابر بهمنی ««« »»» برگ صبوح ساز و بده جام يک منیخوشه هفت خواهران/عکس و تصویر روز ناسا


TT / 59 --- TP / 32%

گردآوری شده توسط : غنچه ث.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : خواهران
برچسب ها : خوشه , ناسا

مطالب مرتبط