20 در صد دارایی صندوق اختراع و شکوفایی در اختیار کمپانی های دانش بنیان با پشتوانه دولتی می باشد اخبار تسنیم Serze

20 درصد سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار شرکتهای دانش بنیان با پشتوانه دولتی است اخبار تسنیم Tasnim

رئیس صندوق اختراع و شکوفایی نقل کرد: قسمتی از پشتیبانی های این صندوق راجع به کمپانی های دانش‌بنیان با پشتوانه دولتی است که گاهی بازپرداخت تسهیلات آن ها انجام نمی‌شود.

به اعلان سرزه و به نقل از روزنامه نگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا، بهزاد سلطانی بامداد امروز در کنفرانس مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در مجتمع اختراع و شکوفایی به انجام رسانده شد در رابطه با انتقادات از طریقه هزینه کرد صندوق اختراع شکوفایی که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس ایران به بحث گذاشته شد و همچنین موضوع تحول اساسنامه این صندوق بیان داشت: صندوق اختراع و شکوفایی یا قادر هست مثل ادارات مخارجی عمل کند و یا عین بانکها دارایی ای.

رئیس صندوق اختراع و شکوفایی ادامه داد: اگه بخواهیم مخارجی عمل کنیم دولت می بایست هر سال پولی را به ما تخصیص دهد و ما هم از آن پول خرج کنیم. در حالیکه دولت منابعی برای انجام چنین کاری نداشت؛ پس دارایی ای شدیم.

وی یاد آوری کرد: با این حساب داراییمان را در بانک سرمایه گذاری کرده و از منفعت حاصله به کمپانی های دانش بنیان و متقاضیان تسهیلات، ارائه میدهیم.

سلطانی تصریح کرد: بعضی انتقادگر این طریقه رفتار ما می باشند اما با انتخاب کردن اینکه ما ردیف بودجه نداریم، پس قادر نیستیم اصل داراییمان را به عنوان تسهیلات و حمایت ارائه دهیم زیرا اگه قرار باشد چنین کاری را به انجام رسانیم نهایتا ظرف یکی دو سال کل داراییمان به پایان رسانده میشود.

وی در رابطه با تحول اساسنامه این صندوق هم نقل کرد: تاحالا بحثی در این باره مورد بحث واقع نشده، اما هر وقت گروه امنا تشکیل شود می توان این موضوع را به بحث گذاشت.

رئیس صندوق اختراع و شکوفایی همچنین در جواب به پرسشی مبنی بر اینکه تا به حال چه نهاد های دولتی صندوق را به چشم قلک نگاه کرده و خواستار تعیین اعتباراتشان از طریق این صندوق بوده اند؟ نقل کرد: قطعا که نمی توان اسم برد، اما بعضی نهاد های دولتی با ثبت شرکت دانش بنیان آن را به طرف صندوق هدایت می کنند تا از تسهیلات ما بهره گیرد بی اینکه خودشون پولی را به آن شرکت اختصاص دهند.

سلطانی یاد آوری کرد: باحال است گاهی اوقات این کمپانی های دانش بنیان به عاقبت رسیده و محصولاتشان را ساخته و بهره برداری کرده اند اما نهاد دولتی وقت بازپرداخت تسهیلات آن ها که می شود به ما میگه بنا بر اینکه ما معرف این شرکتها بوده ایم از آن ها پول (بازپرداخت تسهیلات) را نگیرید.

وی با تاکید بر این که برآورد کاملی از میزان اعتبارات تخصیص داده به این شکل نداریم نقل کرد: اما پیشگویی ما حدود 20 در صد از سرمایه است؛ به این معنی که 20 در صد از سرمایه به خاطر کمپانی های دانش بنیان هم در اختیار قرار داده شده که پشت آن ها نهاد و یا شرکت دولتی حاضر بوده اند.

رئیس صندوق اختراع و شکوفایی اضافه کرد: اما بنا بر اینکه ما چکهای ضمانت را از کمپانی های دانش بنیان میگیریم و از طرف دیگر قادر نیستیم با چنین رفتارهایی داراییمان را تلف کنیم، نهایتا این شرکت دانش بنیان است که گیر می افتد و ما مجبوریم 3 ما استمحال برای آن ها انتخاب بکنیم.

وی در رابطه با دلیل وارد شدن چنین مشکلاتی در قضیه حمایت کمپانی های دانش بنیان نقل کرد: متاسفانه کمپانی های دولتی که سبکی را مصوب می کنند، پول به سایز مخارجهای مربوطه طرح بلوکه یا تعهد نمیکنند و نتیجتا این می شود که قرض حدود 92 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی شکل می گیرد.

سلطانی در جواب به این سوال که به چه دلیل پشتیبانی های شما بیشتر بجای این که از کمپانی های دانش بنیاد نوپا باشد به طرف کمپانی های بزرگ رفته است؟ نقل کرد: شمار کمپانی های نوپایی که از ما تقاضای تسهیلات کردند به مراتب بیش از کمپانی های محصولی و صنعتی است، اما رقمی که این شرکتها تقاضا می کنند خیلی کمتر و قابل قیاس با کمپانی های بزرگ نیست؛ پس حجم اعتبارات تخصیص داده شده امکان می دارد برای کمپانی های نوپا کمتر به چشم بیاید اما شمار کمپانی های پشتیبانی ای بیشتر است.

رئیس صندوق اختراع و شکوفایی در جواب به پرسشی مبنی بر قیاس میزان تسهیلات اعطایی از طرف صندوق اختراع و شکوفایی و معاونت علمی و تکنولوژی رئیس جمهور نقل کرد: به عقیده ام کار صحیحی نیست که بیاییم کارنامه دو نهاد را باهم قیاس کنیم. معاونت علمی به صورت مخارجی عمل میکنه و قادر هست میزان بودجه ای که به آن اختصاص پیدا میکند را هر گونه که می خواهد به شرکت ها تخصیص دهد اما صندوق اختراع و شکوفایی بودجه خود را صرف کمپانیهای دانش بنیان میکنه.

وی تصریح کرد: در سال 96 بانک ها سه هزار و 500 میلیارد تومان به شرکت ها اختصاص دادند که احتمالاً در طی سه سال برابر با ده هزار میلیارد تومان شود. بانکهای سر تا سر کشور 560 برابر صندوق اختراع و شکوفایی سرمایه دارند اما ماموریت آن ها حمایت از کمپانیهای دانش بنیان نیست که صندوق با این بانک ها تفاهمنامه هایی دارد که بتوانند از شرکت ها حمایت کنند. این مقداری که بانک ها از شرکت ها حمایت کرده اند یک دهم داراییشان بوده است اما می بایست 56 برابر صندوق به کمپانیهای دانش بنیان وام دهند.

رئیس هیات عامل صندوق اختراع و شکوفایی اضافه کرد: دو صدم در صد سرمایه بانک ها به کمپانیهای دانش بنیان اختصاص یافته که این موضوع می بایست به ده در صد برسد.

وی با تاکید بر این که بیش از 50 در صد کمپانیهای دانش بنیان نوپا می باشند، نقل کرد: ما قادر نیستیم از کمپانیهای نوپا حمایت کنیم و خدماتی به آن ها ارائه دهیم اگه کمپانیهای کوچک و نوپا به طرف سرمایه گذاری روند می توانیم از آن ها پشتیبانیهایی داشته باشیم.

********************************

گردآوری از: افسون غ.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به فيض جرعه جام تو تشنه‌ايم ولی
««« »»»
نمی‌کنيم دليری نمی‌دهيم صداع

20 در صد دارایی صندوق اختراع و شکوفایی در اختیار کمپانی های دانش بنیان با پشتوانه دولتی می باشد اخبار تسنیم Serze

TT / 362 — TP / 40%

نظر دهید