دانلود برای نجات این خردسال بیشتر از 10 بیل مکانیکی سرگرم بکار شد - اپارات

برای نجات این کودک بیش از ده بیل مکانیکی مشغول بکار شد


برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید

خردسال نوپای چینی که در چاهی به عمق حدود 46 متر افتاده بود با بهره گیری از بیشتر از ده بیل مکانیکی امدادگران نجات پیدا کرد

*****************

گردآوری ویدیو توسط: اميد ل.

کلیپ های حوادث در بخش ویدیو خبر سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به آهوان نظر شير آفتاب بگير ««« »»» به ابروان دوتا قوس مشتری بشکندانلود برای نجات این خردسال بیشتر از 10 بیل مکانیکی سرگرم بکار شد - اپارات


TT / 9 --- TP / 28%

گردآوری شده توسط : اميد ل.
تاریخ گردآوری : 2017-09-05
در دسته بندی : کلیپ های حوادث
برچسب ها : بکار , کودک , نجات


مطالب مرتبط