درگیری فیزیکی در حاشیه تمرین استقلال/ لیدر تیم، یکی از مدیران باشگاه را کتک زد

درگیری فیزیکی در حاشیه تمرین استقلال/ لیدر تیم، یکی از مدیران باشگاه را کتک زد

لیگ برتر – ایسنا نگاشت: در حاشیه تمرین ظهر چهارشنبه استقلالی‌ها میان یکی از مدیران این تیم و یکی از مشوقین آبی‌ها چالش فیزیکی به وجود آمد.

تصویر و عکس چالش فیزیکی در حاشیه تمرین استقلال/ لیدر تیم، یکی از مدیران باشگاه را کتک زد

در حاشیه تمرین ظهر چهارشنبه استقلالی ها، میان یکی از مدیران باشگاه استقلال و یکی از مشوقین این تیم چالش لفظی به وجود آمد و پس از آن فردی که از مشوقین استقلالی ها به حساب مییاید، ضربه ای را به صورت مدیر یاد شده زد.
پس از این اتفاق منصوریان طی تماسی با مدیر استقلال، از وی دلجویی کرد و قرار است فرد مشوق در مقابل دیگران از مدیر استقلال عذرخواهی کند.
43 43

**************

نگارنده : بهنوش ن.

ورزشی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

آن چه او ريخت به پيمانه ما نوشيديم
««« »»»
اگر از خمر بهشت است وگر باده مست

درگیری فیزیکی در حاشیه تمرین استقلال/ لیدر تیم، یکی از مدیران باشگاه را کتک زد

TT / 23 — TP / 23%

نظر دهید