پشه ها دربرابر انسان ها رفتار یکسانی از خود نشان نمی دهند.

به چه دلیل پشه ها بعضی از ما را نیش می زنند و بعضی دیگر را نه؟ خلاف باور عمومی پشه ها طعمه های انسانی خود را به واسطه نوع پوست انتخاب نمیکنند بلکه این طعمه ها به واسطه بوها بر گزیده میشوند.

پشه ها یک دستگاه بویایی پیشرفته دارند که از طریق آن، بو را میگیرند. دربین بوهای محبوب این حشرات میشود بوی عرق و دی اکسید کربن را برشمرد. پشه ها اسید لاکتیک، اسید اوریک، آمونیاک و سایر موادی را که در عرق تراوش می شوند، بو می کشند و به آن علاقمندند.

علاوه براین، بدن های گرم تر یا اندامهایی که از آنها بیشتر دی اکسید کربن بیرون میرود مستعد این می باشند که مورد هجوم پشه ها قرار بگیرند. به طور مثال آدم های چاق، بانوان باردار و اشخاصی که الکل به کار میبرند در این دسته قرار می گیرند.

منشا بعضی بوها ژنتیک می باشد. بعضی بوها نیز بخاطر وجود بعضی باکتری های خاص در هر انسان وجود دارند. در این بین گروه های خونی نیز نقش دارند. اشخاصی که دارای گروه خونی O می باشند، دوچندان بیش از اشخاصی گروه خونی A دارند، قربانی نیش پشه ها می شوند. البته در این بین ۸۵ در صد افراد، ماده ای را از پوست خود تراوش می کنند که نمایان کننده گروه خونی آنها می باشد اما بدن ۱۵ در صد افراد، این ماده را تراوش نمیکنند و چنانچه این افراد به طور مثال گروه خونی O نیز داشته باشند کمتر طعمه پشه ها می شوند.

از طرف دیگر بعضی پشه ها به رنگ های تیره کشش زیاد تری دارند. پس خوب تر می باشد در وقت غروب، لباس های رنگ روشن بر تن بکنید تا از نیش پشه ها در امان بمانید.