دیدگاه منفی نظامیان آمریکایی نسبت به جناب آقای باراک اوباما

دیدگاه منفی نظامیان آمریکایی نسبت به باراک اوباما

اغلب نظامیان آمریکایی عملکرد "آقای باراک اوباما" را منفی ارزیابی کرده و با تصمیمات ارتشی وی قبول نمی دارند.

عکس   دیدگاه منفی نظامیان آمریکایی نسبت به آقای باراک اوباما

سرزه به نقل از تسنیم خبر می دهد به نقل از خبرگزاری «نووستی» کشور روسیه، ثمره نظرسنجی که از طرف نشریه آنلاین «میلیتاری تایمز» و با همراهی سازمان غیردولتی

«Institute for Veterans and Military Families» به ثمر رسیده، نمایان میکند که اکثریت نظامیان آمریکایی عملکرد رئیس جمهور"آقای باراک اوباما" در سمت فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را منفی ارزیابی کرده اند.

نارضایتی از عملکرد اوباما در اغلب رده های نیروهای مسلح نگاه میشود: 60.3 درصد از نیروهای تنفگداران دریایی ارزیابی منفی از وی دارند. این رقم دربین نظامیان نیروی زمینی 53 درصد، در نیروی هوایی آمریکا 49.6 درصد و در نیروی دریایی 45.9 درصد است. در مجموع بیش از 29 درصد از نظامیان آمریکایی از عملکرد رئیس دولت در حال کنار رفتن این کشور بشدت ناراضی می باشند.

"جیمز جی کارافانو" متخصص ارتشی و مدیر برنامه تحقیقات جهانی «بنیاد هریتیج» در این رابطه نقل میکند: «هیچ دودلی ای وجود ندارد که ارتش آمریکا از حالت کنونی خسته شده است و رئیس جمهور اوباما را تقصیر کار می داند. در رابطه با قول های وی هم باید نقل کرد که شدت عملیات ارتشی آمریکا در خارج از کشور افت پیدا نکرده و سرمایه گذاری در نیروهای مسلح هم چندان زیاد نبوده است.»

شایان ذکر است که نظامیان آمریکایی تصمیم اوباما در رابطه با افت مخلوط نیروهای مسلح را قبول ندارند – 71 درصد از نظامیان حضور به عمل آورنده در این نظرسنجی باور می دارند که شمار نیروهای مسلح باید بیشتر باشند، آنها با خروج آمریکا از کشور عراق هم قبول نمی دارند – 59 درصد مطمئن می باشند که این اقدام امنیت این کشور را پایین آورد و همچنین رئیس جمهور اوباما را به نبود دقت کافی به تهدیدات خارجی متهم می کنند – 64 درصد آنها چنین تحدیدی را چین نامیده اند.

"فیل کارتر" مدیر برنامه های ارتشی، قدیمی سربازان و اجتماعی مرکز امنیت جدید آمریکا در باره ثمره این نظرسنجی نقل میکند: «آقای باراک اوباما در حقیقت یک سرباز منفعل است. وی کامیاب نشده است تا اقدامات خارجی را به عاقبت منتقل کرده و قول های خود را عملی کند.»

"رابرت گیتس" وزیر دفاع پیشین آمریکا هم در کتاب خاطرات خود از اوباما بخاطر «نبود اعتقاد به روش خود» نقد کرده و یادآور شده است که رئیس جمهور اوباما به چشم یک دشمن بالقوه به فرماندهان ارتشی میبیند و سزاوار نبود اعتماد ارتش نسبت به خود است.

**********************************

متن از : شهرام ل.

بین المللی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

نااميدم مکن از سابقه لطف ازل
««« »»»
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

دیدگاه منفی نظامیان آمریکایی نسبت به جناب آقای باراک اوباما

TT / 124 — TP / 31%

نظر دهید