رازهای جاذبه در نخستین اصابت با جنس مخالف!

رازهای جذابیت در اولین برخورد با جنس مخالف!


اثری که همان اول بر طرف میگذارید تا آخر عمر یادش می ماند. در حالت اغراق آمیزش این است که این اصابت اول تعیین کننده نوع و ادامه یا عدم ادامه و شکل گیری رابطه خواهد بود. راههای جذاب شدن در اولین اصابت را به شما ذکر میکنیم.

راههای جذاب شدن در اولین اصابت

به هر حال این حقیقتی است که ذهن در طول اصابت اول، همواره سرگرم ارزیابی و وارسی طرف برای بر آن شوی در مورد ادامه ارتباط است. پس مواظب همه چیز باشید. حواستان به زبان اندامتان باشد. در اولین اصابت قبل از هر چیز اشخاص به سیگنال هایی که طرفشان با زبان بدنش می فرستد دقت می کنند. کفایت می کند فکرتان وقتی او دارد صحبت میکند پرت شود که یکهو از نگاهتان این حواس پرتی را بخواند و توی ذوقش بخورد که شما اهمیتی برای حرف او قائل نیستید و احترام دیگران را نگه نمی دارید. پس خود شما را نخارانید، خمیازه نکشید، زل نزنید و غیره. از ما گفتن.

نگران دماغتان نباشید

قیافه انسانهای مظلوم را به خود شما نگیرید. حتی چنانچه حقیقتا آدم مظلومی می باشید. کسی این آدم ها را در وهله اول مهم نمیشمارد. پس چنانچه میخواهید برایتان تره خرد کنند همینطورکه خود شما را آماده وارد شدن به جهان تازه کرده اید، تلاش کنید ادای انسانهای غیرخجالتی را دربیاورید.
بی خود نقل نکنید آدم افتاده ای می باشید و سرتان را نیندازید پایین. بگیریدش بالا. سر پایین آن هم در روز های اول نشانه نداشتن اعتماد به نفس است.اعتماد به نفس احترام میاورد. آدم ها به کسی که به خودش مطمئن است اعتماد می کنند و رویش حساب می کنند. پس حتی چنانچه اعتماد به نفس ندارید، تظاهر به داشتنش بکنید. یک آدامس بیندازید بالا و هر از گاهی که دلهره تان بالا گرفت بجویدش،تند تند و متمادى نه که دستتان رو می شود یا آدم مسخره ای به چشم میامد. آرام و با طمانینه.
راهکار هجوم قبل دستانه را قبل بگیرید و خود شما سراغ دیگران بروید. بعد حتی چنانچه تمام مدت صحبت کردن او سکوت کنید، طرف فوقش شبهه ناک می شود به این که به چه دلیل صحبت نمیکنید اما عمرا خبردار شود که داستان چه چیزی است. چنانچه کسی سراغتان آمد، بلند و هویدا با او صحبت بکنید و در دیدگانش بینید. حتی چنانچه در دلتان غوغایی بود و حس کردید دارید پس می افتید، به چیزهای خوب اندیشید.

تبسم بکنید

قیافه های جدی و خشک ترسناکند. تبسم بکنید. این لبخند برایتان آگهی خواهد بود. البته برای احتیاط باید خاطر نشان کنیم لبخندی که همیشگی باشد قیافه را مشابه دلقک های شادی که از همه چیز حیات راضی می باشند می کند. پس تنها به ندرت و به زمان تبسم بکنید. مثلا صحیح زمان مواجهه با آدم ها یا گاهی که به جمله ای می رسد که قابل تایید است و قبول دارید.
همینطورکه سر تکان می دهید تبسم بکنید تا تاکیدتان را بیشتر کند و محبوبتر شوید یا وقتی طرف دارد از خودش صحبت میکند این کار را بکنید. لبخند وداع را هم هیچگاه یادتان نرود. چنانچه یادتان رفت یعنی فاتحه همه لبخندها و همه زحمات را خوانده اید. لب هاتان را کمی بکشید، جوری که روی صورتتان نگاه شود نه تنها توی دلتان و جوری که خود شما بدانید. تنها چنانچه ازدواج در دلتان راه افتاده کمی لب ها را جمع تر کنید.

پسرخاله نشوید

چندین سالتان است؟ 18 لااقل. پس تا به این سن فهمیده اید که نمی بایست با مردم پرسرعت پسرخاله شد. آسان بودن با پسرخاله شدن تفاوت می کند. این دو را قاطی نکنید. هیچ کس خوشش نمی آید یکی از توی خیابون بیاید و دست بگذارد روی شانه اش یا یک لقمه از ساندویچش را بخواهد. می باشند کسانی که این کار را می کنند اما معمولا انسانهای مریض یا پر خطر می باشند که شما جزوشان نیستید. اکثر جانوران طبیعی خدا از این طوری صمیمیت ناگهانی می هراسند یا چندششان می شود. پس محترمانه صحبت بکنید وبرای گشودن سر حرف، از حرف ها و سوالات کلی تر بهره گیرید. این که از خانواده چندین نفره آمده و والدینش چه کاره اند و ماهی چه مقدار توجیبی می گیرد به شما ارتباطی ندارد. رفتن سراغ پرسشهای شخصی که احتمالاً در حریم خصوصی طرف قرار می گیرند جز این که سبب شود طرف نگاه عاقل اندر سفیه بهتان بکند و سری به تاسف برایتان تکان دهد نخواهد داشت.

ظاهربین هم باشید!

از وجناتتان پیداست که آدم ظاهربینی نیستید اما ترفندی نیست، در این روز های اولین باید ظاهربین باشید. ظاهربین بودن خوب تر از هیچی نبودن است! راه دیگری وجود ندارد. باید بر گزینید و از بین این همه آدم غریبه، جز این که از روی ظاهر دست به انتخاب بزنید راهی ندارید.
این انتخاب ظاهری خوب تر از این است که برای هر کس دم دستتان بود نقشه رفاقت بکشید. پس نگاهتان را مودبانه و با شرم و حیا و جوری که هیچ کس شک نکند، بچرخانید و درپی چیزهای بی ارزش ظاهری که دوست دارید در اشخاص باشید؛ مثلا بلندقد، ظاهر متشخص، مو های فرفری یا کسی که عین ندید بدیدها روز اول دانشگاه کت و شلوار تنش کرده باشد، پرکالری باشد یا نباشد و ...؛ چنانچه یکی این خصوصیتهای ظاهری را داشت، لااقل میدانید که یک چیز دارد که دوست دارید یا تایید میکنید.
البته از آنجایی که ظاهربینی سرانجام لذت ندارد، امکان می دارد بعدتر از این که سراغش رفته اید نادم شوید اما همیشه راه باز گشت هست. چنانچه هم این چیزها مطلقا برایتان ارزشی ندارد همینطور الابختکی بروید جلو و به هر کسی رسید دم دستتان، نقل بکنید: سلام حالت چطوره؟ البته نه جوری که نگاه و دندانتان الکتریسیته بزند.

کمی اتو کشیده باشید

همانقدر که شما در این روز های اولی آغاز ترم ظاهربین می باشید، دیگران هم می باشند. پس قبل رفتن به دانشگاه یک نگاه در آینه به خود شما بیندازید. اگرچه شما با بر تن کردن دمپایی سرخ پلاستیکی احساس رهایی از نگرانی های پوچ مادی میکنید اما لااقل تا وقتی که دیگران مجال شناختن شما را نداشته اند، دمپایی ها را زیر تختتان بگذارید تا زمانش برسد. اطمینان داشته باشید هیچ کس سراغشان نخواهد رفت! به قیافه تان برسید ولی دانشگاه را با تالار ازدواج غلط نگیرید. یادتان باشد کسی سراغ آدم ژولیده پولیده نمیرود و از داشتن رفیقی اینچنینی به خود نمی بالد.
بعدترها که کارتان بالا گرفت و اعتباری به دست آوردید، چنانچه خواستید ژولیدگی را به یکی از خصوصیتهای برجسته تان مبدل کنید و دمپایی بر تن بکنید تا قبل از یکی، دو ترم هنوز اکثر دانشجوها طبیعی اند و کفش می بر تن کنند، طبیعی باشید.

مرزوبوم ها را قاطی نکنید

حریم خودمانی، شخصی، اجتماعی و عمومی از اقسام مرزوبوم ها می باشند. حریم خودمانی یا خصوصی فاصله ای کمتر از 45 سانتی متر بین دو نفر است. قبل از این که با طرف خودمانی شوید، در حریم خودمانی قرار نگیرید که حتما شما را پس خواهد زد. الآن با دست نه، با رفتارش. امکان می دارد ناخودآگاه به عقب برود یا ناگهان پریشان شود. حریم خصوصی دست کم 45 سانتی متری است.

همیشه نباشید

نظر شما خیر است، صحیح اما گدای رابطه که نیستید، می باشید؟ چنانچه نیستید باید بدانید افراط گرایی در تایید و زیاده موافقت کردن و از خود اراده و نگاه ای نداشتن سبب می شود طرف اندیشد گدای محبت و دوستی می باشید یا از آنهایی می باشید که با هر که بنشینید شکلش می شوید. پس حسابی رویتان نمیکند.
یادتان باشد کسی حوصله گداها را ندارد. فوق فوقش برای آسایش وجدان هر از گاهی که روبروی چشمشان بودید لقمه نان محبتی بهتان بدهند اما همیشگی نخواهد بود. جوری جدیت و قاطعیت و قاطع بودن نمایان بکنید که آدم ها پندارند شخصیت تان استوار و بوجود آمده و مستقل است؛ مثلا هر جا که نقل کردند، راهتان را نکشید دنبالشان. گاهی نقل بکنید کار دارید و قادر نیستید. یا نقل بکنید قرار دیگری دارید که یعنی برایتان دوست و رفیق ریخته!

گاهی تحمل کنید

از کرده تان پشیمانید؟ از این آدم برایتان آبی گرم نمیشه؟ اما مرد باشید و کاری را که آغاز کرده اید صحیح به پایان رسانید.دیگر بد تر از این نیست که دهانش بوی کپک پنیر بدهد! اما ادب به خرج بدهید و تا ته صحبتش را گوش کنید. آدامس باد نکنید یا اینطرف و آنطرف را وارسی ننمایید! طرف دارد برایتان صحبت میکند چون خود شما او را تشویق یا ناچار به این فعالیت کرده اید. صبوری کنید. سر آخر صحبتش به پایان رسانده میشود. یا می توانید جور مودبانه ای حرف را به طرف به پایان رسانده شدن ببرید.
چنانچه برعکس از سوی خوشتان آمده و می نقل خواهید کرد و گو ادامه یابد، با گوشدادن دقیق او را به وجد بیاورید. گاهی سر تکان بدهید یعنی که می فهمید. گاهی عبارات تاییدی، تاکیدی و پرسشی سؤال بکنید. اینها علامتی می باشند برای این که صحبتهای او برایتان باحال است.

بزن کانال بعدی

آدم ها به سه دسته سمعی، بصری و لمسی تقسیم میشوند و بسیار از روانشناس ها باور می دارند همه بی چاره ای آدم ها در روابطشان (یا لااقل پارت اعظمی از آن) سرهمین بلد نبودن خصوصیتهای شخصیتی طرف رابطه است. طرفتان را برانداز کنید و نگاه بکنید چگونه موجودی است و در کدامین دسته از این سه دسته قرار می گیرد؛ مثلا برای اصابت با یک آدم لمسی باید به شکل متفاوتی از یک آدم بصری رفتار کرد.
الآن هی بروید روبروی یک آدم لمسی سخن پراکنی کنید یا تریپ بیایید. آب در هاون کوبیده اید. ثمره این می شود که هم شمایی که میخواهید ارتباطی را آغاز کنید سرخورده می شوید چون طرف اصابت امیدوارکننده ای نخواهد کرد، هم این که او که باید روحش متوجه سیگنال های شما شود، نمیشه. پس قبل از هر کاری پرسرعت طرف را اسکن کنید و نگاه بکنید از چه قماشی است. این وارسی را در طول گفتگو و اصابت هم ادامه دهید و کامل کنید.

- بصری ها دل باخته هیجانند. می توانید آن ها را از حالت نگاه کردنشان و رفتارشان بشناسید. پرکالری و تند صحبت میکنند و زیاد از دست و اندامشان زمان صحبت کردن بهره میگیرند. در دایره لغاتشان عبارات تصویری زیادند. مثلا شفاف، نورانی، منظره. برای ارتباط گرفتن با اینها نمی بایست شل و ول باشید. پر کالری باشید و تند صحبت بکنید و قابلیتهایتان را نمایان کنید.

- سمعی ها سخنورترند. خوب صحبت میکنند و حواسشان به اینطرف و آنطرف هست. در حقیقت گوش هاشان تیز است. در دایره لغاتشان کلماتی که صدا دارند بیشتر به گوش میرسد. مثلا صدا، موزیک، همهمه، ضربه، عزم داشتن، شرح دادن، چانه زنی کردن، ناهنجار ... با اینها باید خوب و شمرده حرف زد تا عبارات اثرشان را بر شنوایی آن ها بگذارند.

- لمسی ها حسشان پر عمق تر است و ملایمترند. خودشون را زمان صحبت کردن لمس می کنند و زمان صحبت کردن از چنین کلماتی بهره میگیرند: احساس، لمس کردن، اتصال، لغزیدن، اعتدال، اصابت، احساساتی. به نظر شل و ول می رسند ولی عملا از بقیه حساس تر و پر عمق ترند. با این اشخاص خوب دست بدهید، گاهی به پشتشان بزنید یا دست روی شانه شان بگذارید. (البته نه همان نشست اول. اصل پسرخالگی که یادتان نرفته)


*******************

مسئول متن : دل آرام د.

موفقیت و شادکامی در بخش خانه و خانواده سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شيشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست ««« »»» گر بر اين منظر بينش نفسی بنشينیرازهای جاذبه در نخستین اصابت با جنس مخالف!


TT / 457 --- TP / 25%گردآوری شده توسط : دل آرام د.
تاریخ گردآوری : 2018-04-11
در دسته بندی : مخالف
برچسب ها : رازهای
مطالب مرتبط

نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد فیلم و مطلب بالا بنویسید :