رقابت دلچسب میان خرگوش و لاکپشت +عکس و تصویر

مسابقه جالب بین خرگوش و لاکپشت +عکس

نتیجه مسابقه نگاه کن دو جانداری که از نظر سرعت با هم در تضاد هستند موجب شگفتی تماشاگران این مسابقه داده شد.

برد غیرقابل باور لاک پشت از خرگوش زرنگ! +تصویر و عکس

رکنا : نتیجه مسابقه نگاه کن دو جانداری که از نظر سرعت با هم در تضاد هستند موجب شگفتی تماشاگران این مسابقه داده شد.مسابقه ای نگاه کن خرگوش جهنده و لاک پشت اسلوموشن به انجام رسانده شد که در کمال ناباوری لاک پشت کندرو برنده این مسابقه شد. در حالی که خرگوش به سمت جلو می جهید ایستاد و به پیرامون خود نگاهی انداخت، اما لاک پشت قادر بود به آرامی به سمت جلو بخزد و در مقابل تشویق جمعیت حاضر برنده این مسابقه شود.
تصویر و عکس مسابقه جالب نگاه کن خرگوش و لاکپشت +تصویر و عکس

****پيشنهادات شما براى ما بسيار مهم و سازنده خواهد بود****

نگارش توسط: بهار ج.

مطالب جالب و شگفت انگیز در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
««« »»»
آيد به هيچ معنی زين خوبتر مثالی

رقابت دلچسب میان خرگوش و لاکپشت +عکس و تصویر

TT / 37 — TP / 33%

نظر دهید