روایت شیطانی بی بی سی از محرم سال جاری + عکسها و تصاویر

روایت شیطانی بی بی سی از محرم امسال + تصاویر

گزارش بی بی سی از عزاداری های محرم امسال

بی بی سی با سه محور خشونت، لزوم طلاق عزاداری از سیاست و دو قطبی عزاداری و کنسرت گزارش هایی را انتشار داد.

چنانچه کلیدواژه هایی همچون «محرم»، «عزاداری» یا «مداحی» را در بخش جستجوی سایت اینترنتی شبکه بی بی سی فارسی جستجو کنیم، با انبوهی از مطالب و گزارشات خبری و تفسیری مواجه می شویم، دقیقاً مانند بخش های گوناگون خبری خود این شبکه که این روزها تقریباً در همه بخش های خبری اش رد پایی از گزارشی در مورد محرم و عزاداری را در خود دارد.

هر چندین از بی بی سی انتظار هم همین است که بر مبنای مأموریت هایش، در قبال این نهضت بزرگ و الگو بخش تاریخ اسلام که هر سال شوری وصف ناپذیر در قلوب مسلمانان و حتی غیر مسلمان می اندازد، همه تلاشش را به کار ببندد تا خدشه ای حداقل در ذهن مخاطبانش بوجود آورد، اما نگاهی به اهم خطوط پیگیری شده در این شبکه ضد انقلاب نمایان میکند که حرفه ای ترین و قوی ترین تلاش ها برای به حاشیه کشاندن این حرکت تاریخ ساز حالا پس از 1300 سال هم حرفی برای نقل کردن ندارد.

عکس شماره 1 ⇩
بی بی سی فارسی در تلاش است تا خدشه ای هرچند کوچک در مورد عزاداری در ماه محرم در ذهن مخاطبان بوجود آورد


بررسی محوری ترین و اصلیترین گزارشات انتشار داده شده از این شبکه با موضوعات مرتبط با محرم نمایان میکند که سه خط اصلی در دستور کار برنامه سازان این شبکه انگلیسی بوده است:

لزوم طلاق عزاداری از سیاست


در حالی که نهضت امام حسین (ع) اساساً یک حرکت سیاسی بوده و ارزش های فرا وقتی آن نیز بیش از همه مربوط به تعمیم همین نگاه و عملکرد سیاسی به مسائل روز توسط مسلمین در هر دوره وقتی است، درونمایه بخش اهمیتی می داری از گزارشات بی بی سی سعی دارد با القای این موضوع که اساساً ورود سیاست به مهمانی محرم ریشه اصلی تغییرات و انحرافات امروز آن است! تعزیه خوانی و روضه خوانی را در بر می داری اصالت و جذابیت به شرط دوری از سیاست شناساند.

وجه مشترک گزارشات بی بی سی در باره عزاداری های محرم که اتفاقاً هر سال با درونمایه ای ثابت بازتولید می شود، تلاش دارد تا عجین شدن مهمانی عزاداری با سیاست را به عنوان بزرگ ترین زمینه زیان آن شناساند. تعداد زیادی از گزارشات بی بی سی در این رابطه از سال های قبل تاکنون با اشاره به گفتمانهای حضرت امام(ره) در مورد محرم نظیر «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است» و «ما هر چی داریم از این محرم و عزای سیدالشهدا است» آغاز می شود و در آنها سعی گردیده تا اینطور جلوه داده شود که اساساً انقلاب کشورمان از محرم و مهمانی عزاداری آن استفاده سیاسی کرده است! و با دسته بندی انواع مهمانی مذهبی در محرم سعی نموده است تا دو نوع حکومتی و مردمی از این دسته بندی ها برداشت کرده و در مقابل هم گذارد؛ وصله ناچسبی که هیچ گاه گزارشگران بی بی سی در نهایت قادر نبوده اند حتی آگاهی دار نزدیک شوند.

عکس شماره 2 ⇩
عکس روایت ابلیسی بی بی سی از محرم امسال + تصاویر
بی بی سی فارسی با دسته بندی انواع مهمانی مذهبی در محرم سعی نموده است تا دو نوع حکومتی و مردمی از این دسته بندی ها برداشت کرده و در مقابل هم گذارد


زیرا اولاً اساساً فرض مسئله که بی بی سی به عنوان شبهه مهمانی محرم مطرح می کند، یک باور صحیح و پذیرفته شده از محرم بوده و بر همین اساس انقلاب اسلامی کشورمان و حتی پیروزی در پاسداری مقدس بدست آمده است.

ثانیاً از سال ها قبل نظریه پردازان غربی به این مسئله اعتراف کرده اند که عاشورا و فرهنگ آن ضامن ثبات و قوام نظام اسلامی کشورمان بوده است، این یعنی یک نقطه اتحاد قوی میان نظام اسلامی و مردمان.

دو قطبی عزاداری و کنسرت!


این خط بی بی سی را یا باید به حساب رفتار به دور از عقل برنامه سازان و سیاست گذاران این شبکه آگاهی داشت که با نقش گسترده موضوع قیاس کنسرت و بهره گیری از ادوات موزیک در عزاداری، سعی در اثبات رفتار دوگانه نظام اسلامی با مسئله موزیک دارند و یا این که باید بپذیریم دستان خالی این رسانه وابسته به دولت انگلیس، در برابر تأثیر شگرف عاشورا و فرهنگ آن بر ملت مسلمان کشورمان، آنان را به چنین مهمل گویی هایی واداشته است.

نمونه این مطلب، گزارشی با عنوان «نوحه خوانی و آیین های عاشورا؛ روزنه ای برای آزادی موزیک؟» بود که توسط فرج بال افکن دیگر گزارشگر بی بی سی آماده شده بود. بال افکن در این گزارش با جستجوی فراوان توانسته بود تصاویری کوتاه از یک یا دو مهمانی مذهبی در کشورمان یابد که عزاداران در آن از چندین آلت محدود و معلوم موزیک بهره میگرفتند. گزارشگر بی بی سی با این تصاویر سعی کرد وجه اشتراکی میان عزاداری و کنسرت ایجاد نماید که چندی است به لطف همین شبکه های ماهواره ای به بحث داغی تبدیل ساخته شده است.

عکس شماره 3 ⇩
عکس روایت ابلیسی بی بی سی از محرم امسال + تصاویر
بی بی سی فارسی در گزارشی با نقش موضوع قیاس کنسرت و بهره گیری از ادوات موزیک در عزاداری، سعی در اثبات رفتار دوگانه نظام اسلامی با مسئله موزیک را دارد


حال آن که بر خلاف اصول گزارشگری هیچ عکس و تصویری حتی در حد چندین ثانیه از یک کنسرت در کشورمان به تصویر کشیده نشد! گویا گزارشگر بی بی سی به خوبی واقف بود تصاویر ضیافت و نشاط یک محفل موزیک به محض به تصویر کشیدن خود گویای مقایسه بی ربط کنسرت و عزاداری است و مخاطب را مجاب می کند که اساساً نه آلت موزیک که مسائلی دیگر عامل لغو کنسرت است.

القای خشونت در مهمانی محرم


دیگر گزارش شاخص بی بی سی فارسی را هم سیاوش اردلان ساخته بود که با عنوان «برگزاری مهمانی عزاداری در نقاط گوناگون دنیا» بارها در بخش های گوناگون خبری این شبکه به نمایش در آمد.

در این گزارش اردلان همه هنرش را مورد استفاده قرار داده بود که خط کهنه اسلام هراسی غرب را با تصاویری تازه ای از محرم امسال بازخوانی کند.

انتخاب های گزینشی و تک لغتی از نوحه های گوناگون با هدف نمایش عکس و تصویری غیرعقلانی و حتی خشونت آمیز از مراسمات محرم شروع این گزارش بود. مورد جالب در مورد سیاوش اردلان این که وی در زمان حضورش در سرزمین های اشغالی، گزارش های فراوانی راجع به صهیونیسم آماده کرده بود و در یکی از همین گزارشات وقتی سعی داشت گوشه ای از مراسمات مذهبی صهیونیست ها را به تصویر کشد، باز هم از همین شیوه انتخاب گزینشی با رویکرد عکس بهره گرفته بود و با نمایش دیوار ندبه و مراسمات مذهبی صهیونیست ها سعی کرده بود تا فضایی آرام و با متانت از این گروه را نمایش بدهد. در آن گزارش اردلان هیچ خبری از شراب خواری بی حد حصر و حرکات غیراخلاقی صهیونیست ها در مهمانی موسوم به «پوریم» نبود!

عکس شماره 4 ⇩
عکس روایت ابلیسی بی بی سی از محرم امسال + تصاویر
بی بی سی فارسی در گزارشی دیگر که بارها در بخش های گوناگون خبری این شبکه به نمایش در آمد، خط کهنه اسلام هراسی غرب را با تصاویری تازه ای از محرم امسال بازخوانی کرد


در ادامه این گزارش هم تصاویری از مهمانی باستانی گل مالی در روز عاشورا در شهر خرم آباد و صحنه پس از آن خیمه سوزان در تهران با اشاره گزارشگر به هوای ناپاک تهران پخش شد!

این در حالی است که در همین شبکه وقتی از ضیافت چهارشنبه سوری در تهران حرف زده میشود، دیگر ناپاکی هوا موضوعیت ندارد و فقط مدد به گسترش هرچه بیشتر این مهمانی اهمیتی می دارد.

تصاویر دیگر این گزارش را هم قمه خانمی در کشورهای همسایه تشکیل می داد که اکنون به لطف فتاوای مکرر مراجع و علما، فقط بخش کوچولوای از مهمانی محرم را تشکیل می دهد، این در حالی است که حضور میلیونی عزاداران خصوصاً در تهران و کربلا، باز هم از جمله تصاویری بود که از کلکسیون این گزارش و دیگر گزارشات بی بی سی سانسور شده بود.

روایت ابلیسی بی بی سی از محرم امسال + تصاویر

_________________________________

تهیه و تدوین : پيروز ی.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به پای شوق گر اين ره به سر شدی حافظ ««« »»» به دست هجر ندادی کسی عنان فراقروایت شیطانی بی بی سی از محرم سال جاری + عکسها و تصاویر


TT / 262 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : پيروز ی.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : یویژه ها
برچسب ها : امسال , شیطانی

مطالب مرتبط