رویاروی با شیزوفرنی با کپسول روغن ماهی

مقابله با شیزوفرنی با کپسول روغن ماهی

یک مطالعه کوچولو نمایان کرده مصرف کپسول روغن ماهی در مدت سه ماه از ابتلا به جنون برای سال ها مقابله می کند. این در حالی است که مطالعات بزرگتر در این باره تایید کرده اند که مصرف این نوع کپسول از شیزوفرنی هم پیش گیری می کند.
وب سایت زوم تک - مهگل آزاد: یک مطالعه کوچولو نمایان کرده مصرف کپسول روغن ماهی در مدت سه ماه از ابتلا به جنون برای سال ها مقابله می کند. این در حالی است که مطالعات بزرگتر در این باره تایید کرده اند که مصرف این نوع کپسول از شیزوفرنی هم پیش گیری می کند.


این تحقیق ها نشانگر آن است که مزایای مصرف کپسول روغن ماهی خارق العاده و پایدار است.

جفری لیبرمن، روانپزشک مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک نقل میکنید: "نمی خواهم نسبت به این مسئله نگاه جزئی یا شک برانگیز داشته باشم. اما به چشم مییاید که این مسئله واقعیت داشته باشد.”

مطالعات بزرگتر باید نتایج را اعلام کند. لیبرمن نقل میکنید: "پیش از آنکه نتایج را اعلام کنیم، می خواهم باز هم واکنش به این مسئله را مشاهده و چک کنم.”

-- لطفا نظر دهيد --

نگارش : بهمن ط.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است ««« »»» چون از اين غصه نناليم و چرا نخروشيمرویاروی با شیزوفرنی با کپسول روغن ماهی


TT / 24 --- TP / 12%

گردآوری شده توسط : بهمن ط.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : روغن
برچسب ها : ماهی , کپسول , شیزوفرنی

مطالب مرتبط