زندگینامه و بیوگرافی زندگی خصوصی امی سی ادموندسون + افتخاراتش

بیوگرافی زندگی شخصی امی سی ادموندسون + افتخاراتش

امی استاد دانشگاه هاروارد بوده و به خاطر مطالعات میدانی اش بر روی کار گروهی، تیمها و بالاخص تیم سازی شهرت دارد. او معتقد است که چهارچوب

امی سی ادموندسون

• رتبه ی سال 2011: 35

• رتبه ی سال 2013: 15

امی استاد دانشگاه هاروارد بوده و به خاطر مطالعات میدانی اش بر روی کار گروهی، تیمها و بالاخص تیم سازی شهرت دارد. او معتقد است که چهارچوب تبم می با بست منعطف، سبال و پویا باشد که منجر به کار اشتراکی شود. اولین کتاب او در حوزہ ی کسب و کار “آموزش سازمانی و مزیت رقابتی” می باشد. مطالعات او بیشتر در حوزه ی آموزش در سازمانها و به خصوص در رابطه با پویایی های گروه و آموزش تیمی تمرکز دارد. تحقیقات او بر روی تیم ها گستره ی وسیعی از تیمهای اتاق عمل، کارخانجات و مدیران اجرایی را دربرمی گیرد. که موضوع جدیدترین کتاب او در سال ۲۰۱۲ با عنوان “تیم سازی: به چه صورت سازمان ها مییاموزند، نوآوری می کنند و در اقتصاد دانش محور مسابقه میدهند” می باشد.

زندگی نامه زندگی شخصی امی سی ادموندسون + افتخاراتش

اخیراً، وی درباره ی درس های رهبری از عملیات امداد و نجات در معدن شیلی در مرور تجاری دانشگاه هاروارد و درباره ی نواوری پیشرو در تشکیل تیم برای نوآوری مینگارد.

او در مقاله ای با همکاری دیوید گاروین به پاسخ این سوال توجه می کند که آیا سازمان شما یادگیرنده است؟ سازمان هایی که فرهنگ آموزش قادر دارند با رویدادهای قبل نگاه کنی ناپذیر چیره دستانه روبه رو می شوند. با این وجود، درک درست اینکه نهادها به چه صورت یاد میگیرند و گامهای ضروری برای یاد گرفتن خوب تر آنها را به چه صورت می توان شناخت، نیازمند راهکار استواری است که هنوز پوشیده مانده است.

دیوید گاروین و امی ادموندسون (استادان مدرسه تبلیغاتی هاروارد) و فرانچسکا جینو، استادیار دانشگاہ کارنگی ملون، ابزار پژوهشی نوینی پدید آورده اند که به کمک آن قادر هستید به تلاشهای خود برای رسیدن به یک سازمان یادگیرنده سروسامان دهید. نویسندگان مقاله، شالوده ی مفهومی این ابزار را ستون های سه گانه ی سازمان یادگیرنده نامیده اند. ستون یکم: گاز بزن مساعد برای آموزش، مرکب از امنیت روانی، ارجمند نهادن تفاوت ها، آغوش گشاده برای فکر جدید و فرصت برای اندیشه ورزی.

ستون دوم: فرایندها و کنش های مستمر آموزش، مرکب از تجربه کردن، گردآوری و تفسیر اطلاعات و آموزش و تحصیلات. این دو ستون مکمل، با ستون سوم تقویت می شوند که مرکب است از رهبری نیروبخش. به کمک این ابزار می توان ویژگی های یادشده را به طور شفاف آزمود، به هر یک نمره داد و سازوکاری برای تفسیر قیاسی مشروح فراهم آورد. قیاسی را قادر می باشید در درون و در میان یگان های اجرایی سازمان، میان سازمان خودتان و دیگر سازمانها، و در مقایسه با معیارهایی که نویسندگان مقاله در نظرسنجی خود از صدها مدیر رشته های مختلف صنعت به دست آورده اند، به انجام رسانید. نویسندگان بعد از بحث درباره ی شیوه ی کاربرد ابزارشان، کشف کرده های خود در ضمن پدیدآوری این ابزار را با خوانندگان در میان قرار میدهند. از این بالاتر، بر اهمیت صحبت و زیان شناسی فرایندهای رسیدن به هدف یادگیرنده شدن سازمان تأکید میورزند. خواسته نویسندگان (و هدف ابزاری که پدید آورده اند) این است که یاری رسانند بتوانید از فرهنگ آموزش بنگاه خود و رهبرانی که آهنگ آن را رقم میزنند عکس و تصویری صادقانه رسم کنید.

****************************

متن از : شكوفه ک.

درباره بازیگران و چهره ها در بخش فرهنگی و هنری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل به می دربند تا مردانه وار ««« »»» گردن سالوس و تقوا بشکنیزندگینامه و بیوگرافی زندگی خصوصی امی سی ادموندسون + افتخاراتش


TT / 80 --- TP / 14%

گردآوری شده توسط : شكوفه ک.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : یویژه ها
برچسب ها : زندگینامه

مطالب مرتبط